ประกาศปรับปรุงระบบ

เว็บไซต์ Bangkok Bank SME www.bangkokbanksme.com อยู่ระหว่างการปิดปรับปรุงระบบ ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ในระหว่างการปิดปรับปรุงระบบ ผู้ใช้บริการยังสามารถดูรายละเอียดงานสัมมนา อัปเดทข่าว SME หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Social Media ต่างๆ

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ (66) 0 2645 5555 ตลอด 24 ชั่วโมง

Downtime Announcement

Currently, this website www.bangkokbanksme.com is temporarily unavailable due to a system upgrade. We apologize for any inconvenience. During the maintenance period, you will still be able to use our following social media channels as normal to keep up with SME news and special events, training and seminars.

We expect the system to resume normal operations shortly.
We apologize for any inconvenience this may cause.
For more information, please call Bualuang Phone 1333 or (66) 0 2645 5555 at 24 hours.