อินเดียพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลด้วย SAGAR

SME Go Inter
22/11/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 222 คน
อินเดียพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลด้วย SAGAR
banner
อินเดียเป็นประเทศที่มีชายฝั่งติดทะเลเป็นระยะทางมากกว่า 7,500 กิโลเมตร มีพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับทำธุรกิจทางทะเล มีกองทัพเรืออินเดียที่เข้มแข็งและมีโอกาสในด้านเศรษฐกิจทางทะเล แต่อินเดียยังขาดการพัฒนาในเรื่องเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของวิสัยทัศน์ SAGAR (Security And Growth for All in the Region)

SAGAR ในภาษาฮินดีหมายถึง มหาสมุทร เป็นอักษรย่อของ Security And Growth for All in the Region ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความมั่นคงและส่งเสริมเศรษฐกิจในมหาสมุทรอินเดีย ทั้งในอินเดียและประเทศเพื่อนบ้านที่ยึดโยงกับอินเดียด้วยวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน โดยต้องการให้ทุกประเทศใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรอินเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมภายใต้การนำของอินเดีย วัตถุประสงค์หลักของ SAGAR คือ
   
 • เพิ่มศักยภาพของการปกป้องชายฝั่ง และรักษาผลประโยชน์ของเขตแดนด้านทะเล
 •  
 • ส่งเสริมความมั่นคงและเศรษฐกิจของรัฐตามชายฝั่ง
 •  
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือภัยธรรมชาติ โจรสลัด และการก่อการร้าย
 •  
 • ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาภูมิภาค รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ เพื่อกำหนดระเบียบทางทะเล
 • วิสัยทัศน์นี้ถูกทำให้เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นผ่านการศึกษาและโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Sagarmala Port Development Project ที่พัฒนาท่าเรือตามแนวชายฝั่งของอินเดีย เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและพัฒนาความสามารถในการส่งออก การศึกษา Blue Economy: Vision 2025: Harnessing Business Potential for India an International Partners ที่รวบรวมสาขาธุรกิจที่รอการพัฒนา ซึ่งการศึกษานี้ได้อ้างอิงถึงธุรกิจท่าเรือ การท่องเที่ยว การประมงและแปรรูปอาหารจากไทยที่มีศักยภาพ เป็นตัวอย่างที่เหมาะแก่การศึกษา ซึ่งถือเป็นโอกาสของประเทศไทยที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องทางทะเลที่มีมูลค่าสูง และมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ทั้งด้านอุตสาหกรรมท่าเรือ การขนส่งสินค้าทางเรือ และการท่องเที่ยวที่จะมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคต

  Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
  สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


  Related Article

  อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

  อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

  ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
  230044 | 03/06/2019
  แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

  แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

  แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
  80483 | 12/06/2019
  พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย SME Go Inter

  พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

  นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่ง...
  33562 | 21/01/2020
  banner
  banner