ROOs อาเซียน-จีน ฉบับใหม่บังคับใช้ ก.ค.นี้

SME Update
22/03/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 421 คน
ROOs อาเซียน-จีน ฉบับใหม่บังคับใช้ ก.ค.นี้
banner
กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROOs) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ฉบับปรับปรุงใหม่ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนก.ค. 62 คาดว่าจะช่วยเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกไปจีนมากขึ้น นับเป็นการสบโอกาสส่งออกตลาดจีนที่ผู้ส่งออกไม่ควรพลาด

กฎถิ่นกำเนิดสินค้า ที่ปรับปรุงใหม่ภายใต้พิธีสารเพื่อยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA Upgrading Protocol) จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป จะเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออกไทยที่จะขอรับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้ามากกว่าปัจจุบัน

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme

เนื่องจากได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขสำหรับพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าภายใต้กรอบความตกลง ACFTA ให้มีความยืดหยุ่นขึ้น รวมถึงการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและหลักเกณฑ์การระบุข้อมูลบนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ที่เคยเป็นอุปสรรคให้เรียบง่าย สอดคล้องกับรูปแบบการค้าสมัยใหม่ และอำนวยความสะดวกทางการค้า

ที่ผ่านมากฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง ACFTA ระบุว่าสินค้าส่งออกต้องมีสัดส่วนวัตถุดิบภายในภูมิภาคไม่น้อยกว่า 40% ของมูลค่า FOB จึงจะถือว่ามีถิ่นกำเนิดและสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรได้ ขณะที่กฎถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับปรับปรุงใหม่ได้มีการเพิ่มเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ ส่งผลให้สินค้าประมาณ 40% ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมดมีกฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่เสรี ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับรูปแบบการผลิตที่หลากหลายขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการที่แต่เดิมอาจจะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเมื่อส่งออกไปจีน เพราะติดปัญหาเรื่องคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า แต่กฎถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงทำให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกไปจีนได้ง่ายขึ้น

ROOs

ปี 2561 ที่ผ่านมา มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบความตกลง ACFTA อยู่ที่ 17,633.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 88.57% ของมูลค่าการส่งออกรวมไปจีน เพิ่มขึ้น 24.82%

ROOs

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า มูลค่าและอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบความตกลง ACFTA ในปี 2562 จะเพิ่มสูงขึ้น จากการปรับเปลี่ยนกฎถิ่นกำเนิดสินค้าให้ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับรูปแบบการผลิตของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะสินค้าส่วนประกอบหรืออุปกรณ์จอ LCD ของทำด้วยเหล็ก ของทำด้วยพลาสติก  อุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมอัตโนมัติ กระดาษและกระดาษแข็ง ซึ่งปัจจุบันเป็นกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูง หากแต่มูลค่าการใช้สิทธิต่ำมาก โดยบางรายการอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ต่ำกว่า 1% ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากเงื่อนไขกฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่เป็นอุปสรรค

ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งออกไปจีนมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น กรมฯ ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่ส่งอออกหรือมีเป้าหมายที่จะส่งออกไปจีนมายื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E เพื่อนำไปสำแดงต่อศุลกากรจีนในการขอรับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าจีน เพราะสินค้ากว่า 98% ของรายการสินค้าทั้งหมดสามารถขอรับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนได้ โดยสินค้าเกือบ 8,000 รายการ คิดเป็น 95% ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด ได้รับสิทธิเสียภาษีนำเข้าในอัตรา 0%

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถต่อต่อสอบถามรายละเอียด คำปรึกษา เกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบความตกลง ACFTA ได้ที่สายด่วน กรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือที่กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-547-4819 หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.go.th/th-th/
Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3486061 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
124715 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้ SME Update

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่...
115747 | 12/04/2020
banner