ธุรกิจในสิงคโปร์ ใช้เทคโนโลยีกระทบแรงงานต่างชาติ

SME in Focus
23/04/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 283 คน
ธุรกิจในสิงคโปร์ ใช้เทคโนโลยีกระทบแรงงานต่างชาติ
banner
ช่วงงบประมาณประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รัฐบาล สิงคโปร์ ได้ประกาศว่า อัตราการจ้างแรงงานต่างชาติ (Dependency Ratio Ceiling-DRC) ในส่วนอุตสาหกรรมบริการจะลดลงจาก 40% เป็น 38% ในช่วงเดือนมกราคม 2563 และจะลดต่ำลงไปถึง 35% ในเดือนมกราคม 2564 นอกจากนี้ โควตาแรงงานผู้ถือบัตร S Pass จะลดลงจาก 15% เป็น 13% ในเดือนมกราคม 2563 และกลายเป็น 10% ในเดือนมกราคม 2564

ในขณะที่เงินเดือนขึ้นต่ำสําหรับแรงงานสิงคโปร์ซึ่งคิดรวมกับโควตาการจ้างงานชาวต่างชาติ ในส่วนของแรงงานที่มีใบอนุญาตแรงงานและ S Pass นั้น สูงขึ้นจากเดิม 1,200 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน เป็น 1,300 ดอลลาร์สิงคโปร์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ขณะที่ในประเทศสิงคโปร์บริษัทที่ทําธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคและบริโภคส่วนใหญ่มีอัตราการจ้างงานแรงงานต่างชาติสูงถึง 40% ซึ่งต้นทุนการบริการที่สูงขึ้นอันมีสาเหตุจากข้อกฎหมายด้านการจ้างแรงงานต่างชาติของสิงคโปร์ที่เข้มงวดขึ้น จะส่งผลต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในสิงคโปร์

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme


DBS Group research วิเคราะห์ว่า บริษัทที่ทํากิจการด้านการผลิตอาหารและเครื่องดื่มส่วนใหญ่มีอัตราการจ้างงานแรงงานต่างชาติสูงถึง 40% หมายความว่า การลดโควตาด้านแรงงานต่างชาติจะส่งผลกระทบต่อบรรดาร้านอาหารเพราะค่าจ้างที่จ่ายให้พนักงานนั้นคิดจาก 1 ใน 3 ของราคาต้นทุนสินค้า ที่สำคัญบริษัทหลายแห่งให้ข้อมูลตรงกันว่ารายได้ก็ลดลงด้วย ดังนั้นเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะต้องจ้างแรงงานที่เป็นคนในท้องถิ่นมาแทนซึ่งต้นทุนค่าแรงงานจะสูงขึ้น หรือแทนที่แรงงานมนุษย์ด้วยการใช้เทคโนโลยี หรือเลือกใช้มันทั้ง 2 วิธีไปเลย

อย่างไรก็ดี บริษัทต่าง ๆ ในสิงคโปร์ยังพยายามยื้อเวลาการปรับสัดส่วนให้ลดน้อยลง และหันมาใช้เทคโนโลยีที่ทดแทนคนเพื่อแก้ปัญหานี้ พยายามหาหนทางเพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิตด้วยกําลังการผลิตที่สูงขึ้นหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น กรณีการใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติ มาทำงานในร้านอาหารเช่นการเสริฟอาหารหรือแม้แต่การล้างจาน มีเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติเพื่อลดค่าจ้างพนักงาน หรือใช้ครัวส่วนกลางเพื่อลดพื้นที่ทําครัวและเก็บที่ไว้สําหรับวางโต๊ะเพิ่มขึ้น

น่าสนใจว่า สิงคโปร์กับมาตรการ DRC จะก่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีแทนคนในรูปแบบใดอีกบ้าง แต่ที่แน่ๆ เห็นได้ชัดว่าธุรกิจในสิงคโปร์แก้ปัญหาเหล่านี้อย่างชาญฉลาด

อ้างอิง : The Business Time
Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333ช่วงงบประมาณประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รัฐบาล สิงคโปร์ ได้ประกาศว่า อัตราการจ้างแรงงานต่างชาติ (Dependency Ratio Ceiling-DRC) ในส่วนอุตสาหกรรมบริการจะลดลงจาก 40% เป็น 38% ในช่วงเดือนมกราคม 2563 และจะลดต่ำลงไปถึง 35% ในเดือนมกราคม 2564 นอกจากนี้ โควตาแรงงานผู้ถือบัตร S Pass จะลดลงจาก 15% เป็น 13% ในเดือนมกราคม 2563 และกลายเป็น 10% ในเดือนมกราคม 2564

ในขณะที่เงินเดือนขึ้นต่ำสําหรับแรงงานสิงคโปร์ซึ่งคิดรวมกับโควตาการจ้างงานชาวต่างชาติ ในส่วนของแรงงานที่มีใบอนุญาตแรงงานและ S Pass นั้น สูงขึ้นจากเดิม 1,200 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน เป็น 1,300 ดอลลาร์สิงคโปร์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ขณะที่ในประเทศสิงคโปร์บริษัทที่ทําธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคและบริโภคส่วนใหญ่มีอัตราการจ้างงานแรงงานต่างชาติสูงถึง 40% ซึ่งต้นทุนการบริการที่สูงขึ้นอันมีสาเหตุจากข้อกฎหมายด้านการจ้างแรงงานต่างชาติของสิงคโปร์ที่เข้มงวดขึ้น จะส่งผลต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในสิงคโปร์

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme


DBS Group research วิเคราะห์ว่า บริษัทที่ทํากิจการด้านการผลิตอาหารและเครื่องดื่มส่วนใหญ่มีอัตราการจ้างงานแรงงานต่างชาติสูงถึง 40% หมายความว่า การลดโควตาด้านแรงงานต่างชาติจะส่งผลกระทบต่อบรรดาร้านอาหารเพราะค่าจ้างที่จ่ายให้พนักงานนั้นคิดจาก 1 ใน 3 ของราคาต้นทุนสินค้า ที่สำคัญบริษัทหลายแห่งให้ข้อมูลตรงกันว่ารายได้ก็ลดลงด้วย ดังนั้นเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะต้องจ้างแรงงานที่เป็นคนในท้องถิ่นมาแทนซึ่งต้นทุนค่าแรงงานจะสูงขึ้น หรือแทนที่แรงงานมนุษย์ด้วยการใช้เทคโนโลยี หรือเลือกใช้มันทั้ง 2 วิธีไปเลย

อย่างไรก็ดี บริษัทต่าง ๆ ในสิงคโปร์ยังพยายามยื้อเวลาการปรับสัดส่วนให้ลดน้อยลง และหันมาใช้เทคโนโลยีที่ทดแทนคนเพื่อแก้ปัญหานี้ พยายามหาหนทางเพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิตด้วยกําลังการผลิตที่สูงขึ้นหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น กรณีการใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติ มาทำงานในร้านอาหารเช่นการเสริฟอาหารหรือแม้แต่การล้างจาน มีเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติเพื่อลดค่าจ้างพนักงาน หรือใช้ครัวส่วนกลางเพื่อลดพื้นที่ทําครัวและเก็บที่ไว้สําหรับวางโต๊ะเพิ่มขึ้น

น่าสนใจว่า สิงคโปร์กับมาตรการ DRC จะก่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีแทนคนในรูปแบบใดอีกบ้าง แต่ที่แน่ๆ เห็นได้ชัดว่าธุรกิจในสิงคโปร์แก้ปัญหาเหล่านี้อย่างชาญฉลาด

อ้างอิง : The Business Time
Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32106 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19302 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
11959 | 08/07/2019
banner
banner