สิงคโปร์ ประเทศผู้นำด้านการค้า

SME Go Inter
14/08/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 219 คน
สิงคโปร์ ประเทศผู้นำด้านการค้า
banner
สิงคโปร์ เป็นประเทศเกาะขนาดเล็กที่สุดที่อยู่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กและมีข้อจำกัดหลายอย่าง แต่สิงคโปร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศผู้นำด้านการค้าด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ ปัจจัยสำคัญของตลาดการค้าสิงคโปร์ มีดังนี้

1. ที่ตั้งของตลาดการค้าของสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่เป็นฐานกับตลาดทั่วโลก โดยทางสิงคโปร์ได้มีการส่งเสริม Regionalization ในเอเชียมากยิ่งขึ้น สามารถเป็น Gateway ที่มีประสิทธิภาพและมีเครือข่ายกว้างขวางได้ทั่วโลก

2. ตลาดสิงคโปร์ใช้ระบบตลาดนำ ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเปิด เพื่อขยายฐานการค้าให้กับธุรกิจ ลดข้อจำกัดในการนำเข้าสินค้าเกือบทั้งหมด และการทำธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะ Trending Hub ที่ได้ระดับมาตรฐานสากล ที่กฎระเบียบในการนำเข้าหรือส่งออกมีความโปร่งใส

3. ตลาดสิงคโปร์มีความง่ายในการทำธุรกิจ เนื่องจากมีการใช้ระบบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการเข้าถึงศุลกากรในระบบ single window ที่ให้ผู้ทำการค้าสามารถยื่นเอกสารนำเข้า-ส่งออก ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ นอกจากนี้สิงคโปร์มีบุคคลที่เชียวชาญความรู้ในการจัดการและบริหารธุรกิจ และโครงสร้างทางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจในระดับสูง

4. ภาครัฐให้การสนับสนุน ส่งเสริม และมุ่งผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การธนาคาร การพาณิชย์ การขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนโยบายการขยายการลงทุนในสาขาต่างๆ เช่น การสื่อสารคมนาคม การให้บริการด้านการเงินและธนาคาร เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเพื่อเป็นการส่งเสริมเสริมตลาดการค้าสิงคโปร์

5. ตลาดสิงคโปร์ได้สนับสนุนระบบการค้าเสรี โดยปัจจุบันสิงคโปร์มีภาษีนำเข้าสินค้าเกือบทุกรายการเป็นร้อยละ0

6. ตลาดด้านการบริการของสิงคโปร์ มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อผลิตภัณฑ์รวมในประเทศมากกว่า 2 ใน 3 มีอัตราการจ้างงานประมาณร้อยละ 70 ของแรงงานทั้งหมด และสาขาการบริการที่มีอัตราการขยายตัวสูง คือ การเงินและการประกันภัย การบริการธุรกิจ และคมนาคม

7. สิงคโปร์ถึงแม้จะเป็นตลาดเล็ก แต่ก็เป็นตลาดคู่ค้าที่สำคัญของไทย โดยสินค้าที่นําเข้าจากไทยเพื่อการบริโภคในประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหาร นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆจากประเทศไทยที่นิยมในตลาดสิงคโปร์อีกมากมาย แต่ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าไทยในสิงคโปร์ ยังต้องแข่งขันอย่างสูงกับประเทศแหล่งผลิตอื่นๆ ที่สําคัญ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม และจีน ซึ่งนอกจากสิงคโปร์จะนําเข้าสินค้าจากไทยเพื่อการบริโภค-อุปโภคภายในประเทศแล้วสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่ส่งออกต่ออีกด้วย ไทยจึงสามารถใช้สิงคโปร์เป็นฐานเพื่อส่งออกสินค้าไทยต่อไปยังประเทศที่สามได้อีกทางหนึ่ง

จากปัจจัยสำคัญของตลาดการค้าสิงคโปร์ทั้งหมด 7 ข้อที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่าถึงแม้ตลาดสิงคโปร์จะมีขนาดเล็ก แต่มีการทำการค้าที่น่าสนใจ เป็นตลาดคู่ค้าที่สำคัญของไทย และมีทั้งการสนับสนุนและความพร้อมจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีจุดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน คือสินค้าที่นำเข้าประเทศสิงคโปร์เกือบทุกรายการเสียภาษีร้อยละ 0 เป็นข้อดีที่ธุรกิจ SME หรือ Startup จะเข้าไปลงทุนกับตลาดการค้ากับประเทศสิงคโปร์

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน
สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
230044 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
80477 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย SME Go Inter

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่ง...
33559 | 21/01/2020
banner
banner