พลังงานรักษ์โลก! 3 นวัตกรรมพลังงานสะอาดที่น่าสนใจปี 2565

SME Startup
27/12/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 2680 คน
พลังงานรักษ์โลก! 3 นวัตกรรมพลังงานสะอาดที่น่าสนใจปี 2565
banner

แนวโน้มนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด กับความจำเป็นของภาคธุรกิจในการปรับตัว ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างให้ความสนใจต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด พลังงานสีเขียว ที่ลดการปล่อยมลพิษ ลดต้นทุนด้านการผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำซึ่งมีมานานแล้ว แต่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยในที่นี้เรามีกรณีตัวอย่างสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาศึกษากัน มาดูกันว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆ น่าสนใจบ้าง1. พลังงานแสงอาทิตย์

เราคงรู้จักแผงโซลาร์เซลล์กันเป็นอย่างดี นวัตกรรมการเปลี่ยนพลังงานรังสีอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเทคโนโลยีหลักมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ แบ่งเป็น

1.การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสง (Concentrated Solar Power) เป็นเทคโนโลยีที่ดึงเอาพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มาต้มน้ำจนเดือดและแปลงไปเป็นกระแสไฟฟ้าผ่านกังหันไอน้ำ

และแบบที่ 2.เทคโนโลยีโฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic) เป็นวิธีการที่ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาจากแสงอาทิตย์โดยตรงผ่าน นวัตกรรมเหล่านี้ทำควบคู่ไปกับการออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดและผลผลิตสูง และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด

อาทิกรณีของ Lusoco สตาร์ทอัพชาวดัตช์ ที่พัฒนาเทคโนโลยี luminescent วัสดุที่มีค่าดัชนีการหักเหของแสงร่วมกับหมึกเรืองแสงเพื่อรวมแสงไปที่ขอบที่วางแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง นอกจากนี้ การเคลือบฟลูออเรสเซนต์ยังปล่อยแสงในตอนกลางคืน ทำให้สามารถแสดงป้ายได้อย่างยั่งยืน สารละลายนี้เก็บเกี่ยวพลังงานโดยคงไว้ซึ่งความสวยงาม แว่นตาเรืองแสงจึงเหมาะสำหรับใช้ในยานยนต์ ป้ายโฆษณา ป้ายไฟ และการออกแบบภายใน

ข้อมูลอ้างอิง : https://lusoco.com/technology/


 

หรืออย่างกรณีของ Norwegian Crystals บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาตินอร์เวย์ที่ผลิตแท่งแผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells) แบบคาร์บอนต่ำ นอกจากนี้ยังผลิตแท่งแกลเลียมที่เจือด้วยแกลเลียมที่เพิ่มอายุการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์และลดจำนวนขั้นตอนการทำให้เสถียรเมื่อเปรียบเทียบกับซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ 

ด้วยเหตุนี้ Norwegian Crystals จึงควบคุมปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของส่วนประกอบแผงโซลาร์เซลล์ในระดับต่ำมาก ทำให้ผู้บริโภคและธุรกิจที่พิจารณาถึงความยั่งยืนโดยรวมของการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.crystals.no/products


 

2.พลังงานมหาสมุทร

พลังงานที่ได้มาจากการเคลื่อนที่ของมหาสมุทร นับเป็นอีกแหล่งพลังงานที่ทั่วโลกสนใจ โดยมีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานจากคลื่น (Wave energy) ในมหาสมุทรที่ที่เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างน่าสนใจ อาทิ พลังงานน้ำขึ้น-น้ำลงจากพลังงานศักย์พลังงานกระแสน้ำจากน้ำขึ้น-น้ำลง พลังงานคลื่น พลังงานจากความแตกต่างของอุณหภูมิ และพลังงานจากความแตกต่างของความเค็ม

ยกตัวอย่าง กรณี Seabased สตาร์ทอัพสัญชาติไอร์แลนด์ที่พัฒนาตัวแปลงพลังงานคลื่นจากมหาสมุทร โดยจุดเด่นของเทคโนโลยีพลังงานคลื่นในทะเลคือความเรียบง่ายที่แข็งแกร่ง โดยควบคุมพลังของคลื่นทะเลโดยใช้ตัวแปลงพลังงานคลื่น (WECs) หรือ ทุ่นที่ลอยบนผิวโดยเมื่อทุ่นคลื่นที่จากกระแสของคลื่นก็จะแปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ เป็นต้น

ข้อมูลอ้างอิง : https://seabased.com/the-technology


 

3. พลังงานลม

ลมเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่เก่าแก่ที่สุด โดยใช้ กังหันลม ในการเปลี่ยน พลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลม เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากลมยังไม่ปล่อยของเสียที่เป็นอันตรายต่อ สภาพแวดล้อม ขณะที่ปัจจุบันพลังงานลมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด

อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมของพลังงานจากลมมักจะรวมเข้ากับแหล่งพลังงานอื่นๆ เช่น กังหันลมแบบลอยน้ำ หรือพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง อาทิ Hydro Wind Energy สตาร์ทอัพที่คิดค้น OceanHydro  ระบบพลังงานไฮบริด(ลม + น้ำ)ที่ควบคุมลมจากระดับความสูงนอกชายฝั่งโดยใช้ว่าวหรือใบพัดลมแกนตั้งร่วมกับแรงดันมหาสมุทรใต้ทะเลเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า และมีการจัดเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้แถมมีต้นทุนต่ำ

ข้อมูลอ้างอิง : https://hw.energy/จะเห็นว่าในปัจจุบันรูปแบบการนำพลังงานมาปรับใช้มีความหลากหลายมากขึ้น สิ่งสำคัญเกิดขึ้นจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับเทรนด์เรื่องความยั่งยืนด้านพลังงาน พลังงานที่เป็นมิตรต่อโลก และพลังงานที่ช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการใช้พลังงานในรูปแบบหมุนเวียนจะเป็นสิ่งที่เห็นได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต และแน่นอนว่าธุรกิจที่ไม่เป็นมิตรต่อโลก หรือธุรกิจที่ยังใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อโลกจะเริ่มหายไปในไม่ช้า 

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

บริษัทอยู่ได้ พนักงานแฮปปี้! ‘Flexible Rightsizing’ เทคนิคลดค่าใช้จ่ายองค์กรอย่างยั่งยืน แบบไม่ต้องปลดคนออก

บริษัทอยู่ได้ พนักงานแฮปปี้! ‘Flexible Rightsizing’ เทคนิคลดค่าใช้จ่ายองค์กรอย่างยั่งยืน แบบไม่ต้องปลดคนออก

เมื่อสภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลายๆ องค์กรอาจใช้สูตรยอดนิยมคือ การรัดเข็มขัดตัดส่วนเกินโดยการ ‘Downsizing’ เพื่อลดขนาดธุรกิจให้เหลือเฉพาะในส่วนที่สร้างรายได้และผลกำไรอย่างแท้จริงเท่านั้น…
pin
206 | 04/07/2022
สตาร์ทอัพไทย ต่อยอดนวัตกรรมสู่ความสำเร็จ ‘ไมโครนีดเดิลแบบละลายได้’ ผู้ป่วยฉีดยาเองได้ไม่เจ็บ

สตาร์ทอัพไทย ต่อยอดนวัตกรรมสู่ความสำเร็จ ‘ไมโครนีดเดิลแบบละลายได้’ ผู้ป่วยฉีดยาเองได้ไม่เจ็บ

การฉีดยาเป็นหนึ่งในวิธีการรักษา และป้องกันโรคที่ทุกคนล้วนต้องเจอ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีน การฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน การฉีดยาเพื่อรักษาการอักเสบของสิว…
pin
766 | 30/05/2022
ส่องนวัตกรรมดิจิทัลดูแลสัตว์เลี้ยงสิงคโปร์ รังสรรค์ไอเดียผู้ประกอบการ SME ไทย ตอบโจทย์ลูกค้ายุคโควิด 19

ส่องนวัตกรรมดิจิทัลดูแลสัตว์เลี้ยงสิงคโปร์ รังสรรค์ไอเดียผู้ประกอบการ SME ไทย ตอบโจทย์ลูกค้ายุคโควิด 19

เมื่อทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันทำให้ผู้คนต้องใช้ชีวิตและทำงานที่บ้านมากขึ้น…
pin
743 | 27/05/2022
พลังงานรักษ์โลก! 3 นวัตกรรมพลังงานสะอาดที่น่าสนใจปี 2565