‘เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์’ สร้างธุรกิจปาล์มน้ำมันอย่างไร? ให้ผู้บริโภควางใจคุณภาพ พร้อมส่งเสริมเกษตรไทยตีตลาดโลก

SME in Focus
21/09/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 2361 คน
‘เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์’ สร้างธุรกิจปาล์มน้ำมันอย่างไร? ให้ผู้บริโภควางใจคุณภาพ พร้อมส่งเสริมเกษตรไทยตีตลาดโลก
banner
ปาล์มน้ำมัน นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของภาคใต้ เพราะสามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมหาศาลในแต่ละปี ไม่เพียงเท่านี้ น้ำมันปาล์ม ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไม่น้อย เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน และเครื่องสำอางที่ใช้ทุกวัน อาจมีวัตถุดิบหลักที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ หรือแม้กระทั่งขนมขบเคี้ยวและของทอด ก็อาจมีน้ำมันปาล์มเป็นส่วนหนึ่งในนั้น 

และยังไม่นับรวมการนำน้ำมันปาล์มไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมข้นหวาน ไอศกรีม และเนยเทียม รวมไปถึงอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก ไปจนถึงน้ำมันรถยนต์


ซึ่งหนึ่งในผู้ผลิตปาล์มน้ำมันรายใหญ่ของประเทศไทยก็คือ บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด ที่มีโรงงานผลิตปาล์มน้ำมันครอบคลุมทุกพื้นที่ในภาคใต้ โดยมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม หีบน้ำมันปาล์ม และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากวัสดุชีวมวลและ ก๊าซชีวภาพ 

ชวนเปิดแนวคิดสำคัญจาก คุณไกรวุฒิ ศิริอนันตภัทร์ กรรมการ บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด ที่สร้างธุรกิจด้วยการใส่ใจในทุกขั้นตอน ทำให้ผู้บริโภควางใจในคุณภาพสินค้า จนสามารถเปิด ตลาดต่างประเทศได้อย่างประสบความสำเร็จเริ่มต้นจากน้ำมันมะพร้าว สู่ธุรกิจปาล์มน้ำมันรายใหญ่

คุณไกรวุฒิ เล่าว่า เริ่มจากการเป็นผู้ผลิตน้ำมันมะพร้าวมาก่อน ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัว (Family Business) ที่ทำมาประมาณ 70-80 ปีแล้ว ทำให้โลดแล่นอยู่อุตสาหกรรมน้ำมันและอุตสาหกรรมเกษตรมาโดยตลอด

พอหลังจากนั้นมะพร้าวก็เริ่มลดน้อยไป เนื่องจากคนไม่นิยมปลูกแล้ว และนิยมทำสวนปาล์ม ซึ่ง บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด ก็มองเห็นโอกาสในครั้งนี้ จึงทำให้เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมปาล์ม หลังจากนั้นก็ขยายมาเป็นกระบวนมาตรฐาน จนมีโรงงานผลผลิต 5 โรงงานกระจายครอบคลุมพื้นที่ในภาคใต้ 

“เรามองเห็นช่องทางการเติบโตของธุรกิจ ดูจากธุรกิจต้นกล้าปาล์มที่ผลิตแทบไม่ทันขาย ซึ่งทำให้เรามองว่าในอนาคตจะมีอัตราการขยายแน่นอน”

ใส่ใจในทุกขั้นตอน จนผู้บริโภควางใจในคุณภาพสินค้า

นอกจากความสดใหม่แล้ว บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด ยังใส่ใจในทุกขั้นตอน โดยผ่านกระบวนการสกัด กระบวนการกลั่นและกรอง และประเมินวัตถุดิบอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ที่ผู้บริโภคสามารถวางใจในคุณภาพสินค้าได้

อีกทั้ง ยังสามารถผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยควบคุม ลดปัญหาแรงงานเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการผลิตมากขึ้น 

ไม่เพียงเท่านี้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จนทำให้ผู้บริโภควางใจในคุณภาพ จนสามารถเปิดตลาดเข้าสู่ตลาดโลก มียอดการส่งออกในระดับต้นๆ ของประเทศไทยได้


คุณไกรวุฒิ ศิริอนันตภัทร์ กรรมการ บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด

ผู้ผลิต ‘ปาล์มน้ำมัน’ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังได้รับมาตรฐานการผลิตปาล์มคุณภาพ ระดับสากลจาก RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เป็นมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มที่ยั่งยืน (Sustainability)

โดยเป็นมาตรฐานที่จะทำให้ผู้บริโภคไว้วางใจว่า การผลิตปาล์มจะไม่ส่งผลเสียต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น และยังเป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมากที่สุด 

ทั้งนี้ ปาล์มคุณภาพมาตรฐาน RSPO ยังสามารถสร้างรายได้ที่ดีกว่าและสามารถลดต้นทุนการผลิต ให้เกษตรกรอีกด้วยเชื่อมโยงเกษตรกรสู่มาตรฐานระดับโลก

อุตสาหกรรมปาล์มของไทยยังคงยืดหยัดบนความท้าทายมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อยที่ต้องเผชิญกับปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาจากนโยบายรัฐ หรือแม้กระทั่งเรื่องความผันผวนและตกต่ำของราคาผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำ รวมไปถึงเรื่องต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกร 

ดังนั้น บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด นอกจากจะมีเครือข่ายเกษตรกรที่ช่วยเกษตรกรในการรับซื้อปาล์มน้ำมันแล้ว 
บริษัทยังสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน มาตรฐาน RSPO อีกด้วย

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เราได้สนับสนุนก็ติดอันดับความยอดเยี่ยมของ มาตรฐาน RSPO สากล ได้ไปนำเสนอความสำเร็จในเวทีสากลอยู่เหมือนกัน” 

โดย คุณไกรวุฒิ บอกถึงจุดประสงค์หลักที่ เพื่ออยากช่วยเกษตรกร นอกจากจะมีรายได้แล้ว ก็อยากให้เกษตรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้มากขึ้นปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากความต้องการของตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นและแรงจูงใจด้านปริมาณและราคา รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัว ส่งผลให้ความต้องการสินค้าของตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย  จึงทำให้การส่งออกสินค้าน้ำมันปาล์มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันกับราคา ดังนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีมากของผู้ประกอบการไทยในการตีตลาดโลก

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

'TCM’ ผู้ออกแบบวางระบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อมุ่งสร้าง ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ รองรับการเติบโตธุรกิจในอนาคต

'TCM’ ผู้ออกแบบวางระบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อมุ่งสร้าง ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ รองรับการเติบโตธุรกิจในอนาคต

ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ต่างพากันยกระดับธุรกิจไปสู่การเป็น Smart Manufacturing เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุคดิจิทัล…
pin
701 | 30/11/2023
The Chocolate Factory ผู้บุกเบิกช็อคโกแลตคอลเล็กชั่นใหม่ ด้วยกลยุทธ์แตกต่างอย่างโดดเด่น โดนใจสายหวาน

The Chocolate Factory ผู้บุกเบิกช็อคโกแลตคอลเล็กชั่นใหม่ ด้วยกลยุทธ์แตกต่างอย่างโดดเด่น โดนใจสายหวาน

หลายคนคงมีโอกาสไปเที่ยวเขาใหญ่ คงสะดุดตากับความโดดเด่น สวยงาม ของร้านที่ชื่อว่า The Chocolate Factory เป็นร้านช็อกโกแลตพรีเมียม สไตล์ยุโรป…
pin
674 | 24/11/2023
600+ บริษัท เลือกใช้ Mango ERP ซอฟท์แวร์ช่วย บริหารงานโครงการ จัดการทรัพยากรให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ผ่านแอปฯ

600+ บริษัท เลือกใช้ Mango ERP ซอฟท์แวร์ช่วย บริหารงานโครงการ จัดการทรัพยากรให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ผ่านแอปฯ

‘แมงโก้ คอนซัลแตนท์’ (Mango Consultant) บริษัทผู้พัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกค้า ตั้งแต่รายเล็กไปจนถึงรายใหญ่กว่า…
pin
972 | 22/11/2023
‘เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์’ สร้างธุรกิจปาล์มน้ำมันอย่างไร? ให้ผู้บริโภควางใจคุณภาพ พร้อมส่งเสริมเกษตรไทยตีตลาดโลก