อันดับ 1 เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ‘AGA AGRO’ ผู้ผลิตดาวเรืองส่งออกทั่วโลกกว่าปีละ 350 ล้านเมล็ด

SME in Focus
21/12/2023
รับชมแล้วทั้งหมด 2074 คน
อันดับ 1 เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ‘AGA AGRO’ ผู้ผลิตดาวเรืองส่งออกทั่วโลกกว่าปีละ 350 ล้านเมล็ด
banner

ไม้ดอกไม้ประดับสวย ๆ ที่คุณเห็นตามทุ่งดอกไม้ในเมืองไทย อาจเป็นผลผลิตของ ‘AGA AGRO’ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสายพันธุ์ ผลิตเมล็ด และเพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีพันธมิตรระดับโลก ตีตลาดส่งออกสายพันธุ์ดอกไม้ไทยไปสู่หลายประเทศ


‘AGA AGRO’ ยกระดับการพัฒนาวงการไม้ดอกไม้ประดับ และเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ในไทย ก่อตั้งโดยหุ้นส่วน 3 ท่าน ได้แก่ คุณโศรยา จรัณยานนท์ คุณบดินทร์ ธาระเขต และคุณธีรพล บุญมา เริ่มจากค้าขายวัสดุทางการเกษตรที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มาตั้งแต่ปี 2555 ปัจจุบัน กลายเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า และส่งออกไม้ดอกไม้ประดับ และเมล็ดพันธุ์ดอกไม้รายใหญ่ของไทย


วันนี้ Bangkok Bank SME มองเป็นเห็นโอกาส ได้รับเกียรติจากคุณบดินทร์ ธาระเขต ผู้อำนวยการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในประเทศไทย คุณปิยะพันธุ์ สุทธิเวทย์ ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ และคุณศศลักษณ์ ปิยะลังกา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ให้เรารู้จักธุรกิจ ‘AGA AGRO’ มากขึ้น

ที่ 1 ของไทยในอุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ และเมล็ดพันธุ์ดอกไม้


AGA เป็นการเล่นคำจาก Aka ที่แปลว่า 1 โลโก้ของบริษัทเราเป็นลักษณะกลม ๆ เป็นเลข ๑ แบบไทย ส่วน AGRO มาจากคำว่า Agronomy เพราะเราทำธุรกิจเกษตร จึงเป็นที่มาของชื่อแบรนด์ AGA AGROคุณบดินทร์ ธาระเขต ผู้อำนวยการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในประเทศไทย


“เรานำเข้าเมล็ดพันธุ์ดอกไม้จากบริษัทปรับปรุงพันธุ์ชั้นนำหลายประเทศ โดยเฉพาะอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งมีชื่อเสียงยาวนานมากเกือบร้อยปี นำมาปลูก ทดสอบ และเริ่มส่งเสริมเกษตรกรในประเทศ นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงพันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรืองในประเทศไทย เพราะเราอยู่ในเขต Tropical อากาศร้อนชื้น ทำให้พืชแข็งแรง ประเทศเรานิยมใช้ดอกดาวเรืองเยอะ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย”
ดาวเรือง ถือเป็นหนึ่งในสินค้าหลักของบริษัท มีสัดส่วนราว 70-80% ของธุรกิจ เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่นิยมนำไปใช้ทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็น พุทธ ฮินดู หรือพราหมณ์ โดยเรามีมากกว่า 40 สายพันธุ์ จำหน่ายไปทั่วโลก ทั้งในยุโรป อเมริกา อเมริกาใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการส่งออกเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองประมาณ 1 ตันต่อปี ซึ่ง 1 กรัมจะมีประมาณ 350 เมล็ด รวมเฉลี่ย เราส่งออกกว่า 350,000,000 เมล็ดต่อปี”
ในกระบวนการ ปรับปรุงพันธุ์ ดาวเรือง ใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี กว่าจะได้พ่อ-แม่พันธุ์ที่เหมาะสม หลังจากนั้น เมื่อเราได้ลูกผสม จะมีการกระจายเมล็ดพันธุ์ออกไปให้เกษตรกรผู้ปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อประเมินการปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพดอก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด หลังจากการประเมินนี้ เราจึงเริ่มทำการผลิตเพื่อจำหน่าย

“เนื่องจากเราไม่สามารถผลิตเองได้ 100% เพราะข้อจำกัดทางด้านกำลังคน และพื้นที่ เราจึงทำการผลิตโดยลักษณะเป็นสัญญาการผลิต หลังจากได้เมล็ดจากเกษตรกร ทางบริษัทฯ ก็นำเมล็ดเข้าสู่ขบวนการ ตรวจสอบคุณภาพตามมาตราฐาน ISTA ก่อนบรรจุเพื่อการจำหน่าย ตามลำดับ”
“นอกจากเมล็ด เรายังผลิตต้นกล้าจำหน่ายด้วย เนื่องจากปัจจุบัน ราคาเมล็ดบางสายพันธุ์ค่อนข้างสูง ดังนั้น ลูกค้าที่จะเอาเมล็ดของเราไปปลูก เขาต้องมีพื้นที่ แรงงาน โรงเรือน และวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม ซึ่งตรงส่วนนี้จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของลูกค้า ทางเราจึงได้ลงทุนสร้างโรงเรือนต้นกล้าขนาดใหญ่ เพื่อช่วยลดภาระดังกล่าวแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถระบุการรับต้นกล้าตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นวันรับต้นกล้า หรือ วันออกดอก ทางเราก็จะคำนวณวันที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้ามีหน้าที่แค่เตรียมกระถาง หรือแปลง เมื่อรับต้นกล้าก็สามารถทำการย้ายปลูกได้ทันที ซึ่งทางเราจะทำการผลิตในถาดขนาด 200 หรือ 288 หลุม แล้วแต่ชนิด”ในส่วนของงาน R&D มีการนำพืชที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศมาทดลองปลูกในไทย ในขั้นตอนนี้เรียกว่า การคัดเลือกสายพันธุ์ (selection) โดยจะนำสายพันธุ์ต่างๆ มาทำการปลูกจริงในสถานีวิจัยฯ ก่อนที่จะส่งเสริมให้กับลูกค้าต่อไป อาทิ ดอกแพนซี ไซคลาเมน ดอกลิซิแอนทัส ฯลฯ ซึ่งเป็นพืชเมืองหนาว แต่มีความสามารถทางในการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศในไทย แม้อาจจะส่งบ้างเล็กน้อยต่อ ทรงพุ่ม หรือขนาดดอก แต่ยังให้ดอก และคุณภาพต้นที่สวยงามได้
“นอกจากนี้ เรามีการทำ Market Survey ให้ลูกค้าด้วย “โดยเวลามีพันธุ์ใหม่ ๆ ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักในตลาด ทางเราจะทำการผลิตเป็นไม้กระถาง เพื่อทดสอบความต้องการของตลาดก่อน เป็นการเปิดโอกาสให้ตลาดรับรู้ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับลูกค้าในการผลิตเอง”กลุ่มลูกค้าหลักของ ‘AGA AGRO’ มีทั้งรีสอร์ท โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร งาน Landscape โดยเฉพาะทุ่งดอกไม้ ซึ่ง 80-90% ของลูกค้ากลุ่มนี้ในไทยล้วนใช้ต้นกล้าจากเรา
จุดเปลี่ยนสำคัญจากการจับมือกับ ‘Ball Horticultural’ บริษัทไม้ดอกไม้ประดับอันดับ 1 ของโลก


“ช่วงก่อนหน้าการระบาดของโควิด ตอนนั้นบริษัท Ball Horticultural จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทไม้ดอกไม้ประดับอันดับ 1 ของโลก ซึ่งมีบริษัทในเครือข่ายทั่วโลกกว่า 50 บริษัท เห็นว่าบริษัทเราน่าสนใจและมีจุดแข็งด้านการเพาะพันธุ์ดอกไม้ในเขตร้อน เขาจึงขอร่วมทุนกับทางบริษัทเรา จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี 2562 เนื่องจากการปรับปรุงพันธุ์พืช จำเป็นต้องมีฐานพันธุกรรมที่หลากหลาย จากเดิมที่การพัฒนาพันธุ์อยู่ในวงจำกัด และจากการสนับสนุนของบริษัท Ball Horticultural ทำให้งานของบริษัทก้าวหน้าขึ้นมาก นอกจากนี้ เรายังได้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการพันธุ์สายพันธุ์ และต้นกล้า นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกามาให้คำแนะนำทุกปีอีกด้วย”
ยิ่งไปกว่านั้น ‘AGA AGRO’ ยังทลายข้อจำกัดจากการที่ประเทศไทยมีเพียงฤดูหนาว ที่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยสร้างข้อได้เปรียบจากการมีพันธมิตรในต่างประเทศ อาทิ กัวเตมาลา ชิลี จีน ฯลฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ ‘Ball Horticultural’ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดทั้งปี
“ทั้งด้านงานปรับปรุงพันธุ์ และงานด้านพันธุวิศวกรรม บริษัทหุ้นส่วน ได้มีห้อง Lab ที่มีเทคโนโลยีดีที่สุดในโลกในสหรัฐอเมริกา และยังมีสถานีวิจัย และปรับปรุงพันธุ์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นการทำงานร่วมกัน โดยฝั่งเราจะถ่ายทอดประสบการณ์ทางการตลาดสำหรับเขตภูมิภาคเอเชียเพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนการปรับปรุงพันธุ์ และทุก ๆ ปี ‘Ball Horticultural’ จะมีการปล่อยสายพันธุ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด ผลของการเป็นหุ้นส่วนทำให้เรามีโอกาสได้ทดลองพันธุ์ใหม่ ๆ ล่วงหน้าก่อนบริษัทอื่น 1 ปี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อลูกค้าของเรา”ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเป็นหุ้นส่วนเพียงเจ้าเดียวของบริษัท Ball Horticultural ดังนั้น การส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ อาทิ เมียนมาร์ กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เนปาล อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา ฯลฯ จะเป็นการส่งออกผ่านทางบริษัทเรา ถือเป็นส่วนหุ้นที่มีจุดแข็งแตกต่างกัน แต่ส่งเสริมกันได้อย่างลงตัวเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์


ในกระบวนการผลิตต้นกล้า มักจะประสพปัญหาเรื่องแรงงาน เช่น ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ปกติการผลิตต้นกล้า ถาดละ 288 หลุม เวลา 1 ชั่วโมง 1 คน จะเพาะได้แค่ 5-7 ถาด ถ้าเกิดมีออเดอร์เข้ามา 500-1,000 ถาด เราจะเสียทั้งเวลา และแรงงานเยอะมาก ดังนั้น เราจึงใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพเมล็ดให้มีความหนาขึ้น เรียกว่าเมล็ดพอก (Pelleting) ซึ่งจะพอกด้วยแป้งสูตรพิเศษ เพื่อทำให้ผิวเมล็ดที่ขรุขระกลับเรียบเนียน เหมาะกับการใช้กับเครื่องเพาะเมล็ด ซึ่ง ใน 5 นาที เราสามารถทำได้ 2-3 ถาด ทำให้มีกำลังผลิตมากขึ้นรวมถึงเรามีเทคโนโลยีเพื่อหยุดการพักตัวของเมล็ด (Priming) เนื่องจากเมล็ดบางสายพันธุ์อาจมีระยะเวลาพักตัว กว่าจะงอกได้อาจต้องใช้เวลา 1-2 เดือน ซึ่งเราก็จะกระตุ้นให้เมล็ดมีความพร้อมที่จะงอก ก่อนถึงมือลูกค้า หรือถ้าพืชบางชนิด จำเป็นที่จะต้องมีจำนวนต้น 4-5 ต้นต่อกระถาง หรือการปลูกคละสี ทางเราจะมีกระบวนการที่เรียกว่า Multipellets เป็นเมล็ดขนาดใหญ่ ที่ข้างในบรรจุอยู่ประมาณ 6-7 เมล็ด เวลาเพาะออกมาจะได้จำนวนต้นที่งอก 4-5 ต้น ดังนั้น เวลาคุณเพาะเมล็ด 1 หลุม คุณก็จะได้ไปเลย 4-5 ต้น โดยไม่ต้องมาเสียเวลาย้ายปลูกหลายครั้ง หรือเสียแรงงาน‘AGA Flower Show’ งานแสดงดอกไม้ประจำปีครั้งใหญ่ ณ AGA Happy Farm อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


“ในทุก ๆ ปี ประมาณปลายเดือนมกราคม เราจะมีงาน Flower Show ที่จะเชิญลูกค้าของเรา คณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงมาเยี่ยมชม โดยงานจะจัดขึ้น 7 วัน ในแต่ละวันจะมีผู้มาเยี่ยมชมงานประมาณ 2,000 คน ภายในงานจะมีทั้งโซน Garden Center มีจำหน่ายไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก ทั้งเมล็ดพันธุ์ และไม้กระถางนานาพันธุ์ อุปกรณ์ทางการเกษตร รวมทั้งในงานจะมีการจำหน่ายอาหาร ร้านกาแฟ ดนตรีสด และอีกมากมาย เนื่องจากพื้นที่เราค่อนข้างใหญ่ งานนี้ทำให้ทุกคนรู้จัก ‘Aga Agro’ มากขึ้น รวมถึง บริษัทคู่ค้าทั่วโลกจะส่งพันธุ์ใหม่ ๆ มาให้ทดลองปลูก เพื่อแสดงให้ลูกค้าที่สนใจเห็นเป็นครั้งแรกอีกด้วย”


ตลาดต้นไม้ภายในประเทศ ถือว่าเติบโตมากขึ้น ทั้งจากกระแสโซเชียล คนเข้ามาชม ถ่ายรูป และแชร์ ทำให้เป็นที่รู้จัก และมีคนตามเข้ามาเรื่อย ๆ งานของเราเปิดให้เข้าชมฟรี เพราะฟาร์มเราเป็นศูนย์เรียนรู้ ใครอยากเข้ามาศึกษาวิธีปลูก และดูแลดอกไม้ ก็สามารถเข้ามาดูได้ทั้งนี้ งานแสดงดอกไม้ AGA Flower Show ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567ภายใต้ธีมงาน ‘Fun Garden สวนแสนสนุก’ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก AGA AGRO หากใครไม่สะดวกเดินทางไปร่วมงาน ก็สามารถเข้าไปเลือกชม สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ ต้นกล้า และไม้ดอกไม้ประดับสวย ๆ แบบส่งตรงจากฟาร์มได้ที่เพจเฟซบุ๊ก AGA Flowers
ติดตามเรื่องราวของ “Aga Agro” ได้ที่


Website: www.aga-agro.com

Facebook: https://www.facebook.com/AGA.Flower

The Cloud: https://readthecloud.co/aga-agro-aga-happy-farm/

YouTube: https://www.youtube.com/@flowericon9310Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เบื้องหลังธุรกิจสีเขียว! TLC ที่ปรึกษารักษ์โลก บริการครบครันแบบ One Stop Service

เบื้องหลังธุรกิจสีเขียว! TLC ที่ปรึกษารักษ์โลก บริการครบครันแบบ One Stop Service

ธุรกิจบริการด้านที่ปรึกษาสีเขียว หรือ Green Consulting Service มีบทบาทสำคัญที่ช่วยผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ดำเนินกิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม…
pin
200 | 11/06/2024
‘ธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์’ บริหารด้วย Business Model คนรุ่นใหม่ คว้าโอกาสจากช่องว่างตลาด เติบโตรับเทรนด์ Pet Humanization

‘ธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์’ บริหารด้วย Business Model คนรุ่นใหม่ คว้าโอกาสจากช่องว่างตลาด เติบโตรับเทรนด์ Pet Humanization

การระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้คนทั่วโลกรวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ต้องเผชิญภาวะชะงักงันจากการล็อกดาวน์ ทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน…
pin
432 | 08/06/2024
‘หงส์ไทยฟู้ดแพคเกจจิ้ง’ ยืนหนึ่งในอุตสาหกรรม Sunrise นำธุรกิจฝ่าด่านด้วย ‘กลยุทธ์ Blue Ocean มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

‘หงส์ไทยฟู้ดแพคเกจจิ้ง’ ยืนหนึ่งในอุตสาหกรรม Sunrise นำธุรกิจฝ่าด่านด้วย ‘กลยุทธ์ Blue Ocean มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

หากพูดถึงเทรนด์ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ พบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตประกอบด้วยการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ…
pin
621 | 06/06/2024
อันดับ 1 เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ‘AGA AGRO’ ผู้ผลิตดาวเรืองส่งออกทั่วโลกกว่าปีละ 350 ล้านเมล็ด