ประเด็นน่าสนใจในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

SME in Focus
19/06/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 3565 คน
ประเด็นน่าสนใจในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
banner

ภายใต้ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน กับการผลักดัน 3 เสาหลักอาเซียน และการทำอาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียวที่มีศักยภาพ และการเดินหน้า เมืองอัจฉริยะอาเซียนครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน หรือ “ASEAN Smart Cities Network(ASCN)” ที่จะมีการหารือสาระสำคัญในการจัดตั้งกลุ่มภาคีเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ(ASEAN Smart City Network) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมแก้ไขการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลทำให้เกิดความแออัดและความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองกับชนบท

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


อย่างไรก็ตามในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 34 นี้ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย.2562 ซึ่งในส่วนของประเด็นด้านเศรษฐกิจ จะมีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ ในช่วงค่ำวันที่ 21 มิ.ย.2562 และช่วงเช้าของวันที่ 22 มิ.ย.2562 เพื่อหารือกำหนดท่าทีร่วมอาเซียนในการผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้สำเร็จภายในปี 2562 ตามที่อาเซียนและผู้นำ RCEP ตั้งเป้าหมายไว้ อาทิ

จะมีการหารือในระดับรัฐมนตรี เพื่อให้ได้ท่าทีร่วมของอาเซียนในการเจรจา RCEP และจากนั้น จะนำผลรายงานให้ผู้นำได้รับทราบ เพราะหลังจากนี้ จะมีการประชุม  RCEP ที่สำคัญอีกหลายครั้ง เช่น การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส RCEP ในปลายเดือน มิ.ย.2562 ที่เบลเบิร์น ออสเตรเลีย และปลายเดือน ก.ค.2562 ที่เมืองเจิ้งโจว และการประชุมระดับรัฐมนตรี RCEP ในเดือน ส.ค.2562 ที่กรุงปักกิ่ง และเดือน ก.ย. และ พ.ย. ที่ไทย เพื่อขับเคลื่อนการเจรจาให้คืบหน้าหาข้อสรุปได้ตามเป้าหมาย

รวมทั้งยังมีกิจกรรมด้านเศรษฐกิจในระหว่างการประชุมอาเซียนซัมมิตที่กรุงเทพฯ คือ ผู้นำอาเซียนจะพบหารือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ในช่วงบ่ายวันที่ 22 มิ.ย.2562 โดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนจะนำเสนอประเด็นที่ต้องการให้อาเซียนเร่งดำเนินการในปี 2562 ให้ผู้นำอาเซียนได้รับทราบ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาแรงงานมีทักษะ ผู้ประกอบการวิชาชีพอาเซียนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 การพัฒนา SMEs การปรับปรุงกลไกการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน

ขณะเดียวกัน จะมีการรายงานผลการทำงานของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จให้ผู้นำได้รับทราบ ได้แก่

1.การลงนามความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ATISA) ที่จะช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ เช่น บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร บริการด้านก่อสร้าง

2.การลงนามพิธีสารฉบับที่ 4 เพื่อแก้ไขความตกลงการลงทุนของอาเซียน (ACIA) ที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในภูมิภาคมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน

3.การจัดทำความตกลงยอมรับร่วมการตรวจสอบรับรองรถยนต์และชิ้นส่วน ที่ช่วยลดต้นทุนทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการส่งออก-นำเข้าสินค้ายานยนต์ภายในภูมิภาค

4.การเจรจาปรับปรุงพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้สมาชิกอาเซียนมีที่พึ่งในการแก้ปัญหาทางการค้าระหว่างกัน

5.การเจรจาข้อบทว่าด้วยระเบียบปฏิบัติด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียน (OCP) เพื่อรองรับระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-Wide Self Certification) 

คาดว่าภายใต้การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 34 นี้ ประเทศไทยจะสามารถขยายผลด้านเศรษฐกิจในหลายประเด็นกับอีก 9 ประเทศในอาเซียน ทั้งเป็นการรวมมือที่นำพาไปสู่ความสำเร็จภายใต้เจตนารมณ์แห่งอาเซียน

อ้างอิง : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32552 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19642 | 14/06/2019
คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี SME in Focus

คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเร่งและตัวช่วยให้ภาคการเกษตร ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิม ๆ ในอดีต สู่การทำการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ด้วยการนำ...
13405 | 08/12/2019
banner