บทสรุปรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน

SME Update
24/09/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1010 คน
บทสรุปรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน
banner

ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาการขยายการลงทุนในภูมิภาค และการลงทุนโดยตรง (FDI) ที่หลั่งไหลเข้ามา ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ในเวทีการประชุมระดับรัฐมนตรี​อาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 หรือ (The 37th ASEAN Minister on Energy Meeting and Associated Meeting) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา รัฐมนตรีอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ได้หยิบยกประเด็นอนาคตพลังงานของภูมิภาค​ต่อสถานการณ์​และสภาวะปัญหาทางด้านพลังงานขึ้นมาหารืออย่างเข้มข้น

โดยมีการคาดการณ์​ว่าการลงทุนด้านพลังงานในอาเซียนจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันอาเซียนจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสู่เทรนด์การเปลี่ยนผ่านของพลังงานยุคใหม่ ซึ่งเน้นพลังงานสะอาดมากขึ้น จากการที่หลายฝ่ายตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีดิสรัปชั่น ส่งผลให้เทคโนโลยีด้านพลังงานมีความก้าวล้ำและมีต้นทุนที่ต่ำลง

ทั้งนี้ รัฐมนตรีพลังงานอาเซียน มีมติตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนจาก 13% ในปัจจุบันให้กลายเป็น 23%ในปี 2568 หรือในอีก 6 ปีข้างหน้า พร้อมปรับลดความเข้มข้นการใช้พลังงานให้ได้ 24.4% หลังจากประเทศสมาชิกสามารถบรรลุเป้าหมายเดิมที่วางไว้ว่าจะลดการใช้พลังงาน 20% ไปตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา

ไฮไลต์สำคัญของการประชุมครั้งนี้ไม่เพียงกำหนดเป้าหมายด้านพลังงานในอนาคต แต่สมาชิกยังมุ่งพัฒนา "โครงสร้างพื้นฐาน" เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานอนาคตด้วย 


นอกจากเวทีระดับรัฐมนตรีพลังงานแล้ว ในฟากฝั่งเวทีการหารือระดับทวิภาคีก็นับว่ามีความเข้มข้นเช่นเดียวกัน โดยไทยในฐานะเจ้าภาพได้หยิบยกแนวทางทางการขยายกรอบความร่วมมือ 3 ประเทศ ทั้ง สปป. ลาว ไทย มาเลเซีย โครงการความร่วมมือด้านไฟฟ้า ระยะที่ 2 (Lao PDR, Thailand, Malaysia – Power Integration Project : LTM – PIP) เพิ่มอีก 2 ปี ปริมาณการซื้อขายสูงสุด จาก 100 เมกะวัตต์ เป็น 300 เมกะวัตต์

คาดว่าจะเริ่มในเดือน ม.ค.2563 รวมถึงร่วมจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับเพิ่มเติมของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (energy Purchase and Wheeling Agreement ) ซึ่งอนาคตประเทศสิงคโปร์แสดงความสนใจในการเข้าร่วมด้วย ภายใต้ความร่วมมือไปสู่ "LTMS" ซึ่งถือเป็นรากฐานโอกาสการซื้อขายไฟฟ้าระดับพหุพาคีระดับภูมิภาค

รวมทั้งเวทีการหารือระดับทวิภาคีไทย-เมียนมา เน้นการตอบสนองนโยบายระบบเชื่อมโยงไฟฟ้าอาเซียน ซึ่งได้เห็นพ้องการตั้งคณะทำงานร่วมกัน 2 ประเทศเพื่อศึกษาด้านเทคนิคและความเป็นไปได้ในปริมาณและราคาการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทยกับเมียนมา โดยผ่านระบบส่ง 250 KV เส้นทาง อ.แม่สอด จังหวัดตาก-เมียวดี เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของเมียนมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากจากการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทำให้ต้องการขยายไฟฟ้าไปสู่พื้นที่ประเทศให้มากขึ้นเช่นกัน จากปัจจุบันมีเพียง 50%

ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญต่อการเชื่อมโยง ไม่เพียงเท่านั้น ไทยยังหารือถึงธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งไทยสนใจจะร่วมพัฒนาในเมียนมาโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเมียนมา ซึ่งบมจ.ปตท.ก็มีแผนที่จะพัฒนาร่วมกันอยู่แล้ว เช่นเดียวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่มีแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน การพัฒนาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งเป็นประเด็นที่พูดคุยกันมากพอสมควรในการประชุมครั้งนี้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาแอลเอ็นจีขนาดเล็ก (Small Scale LNG) ซึ่งเป็นทิศทางของเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ในอนาคตที่จะมีความสำคัญมากขึ้น และไทยก็มีความพร้อมรองรับได้ถึง 30 ล้านตันต่อปี จากที่ปัจจุบันมีระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่รองรับอยู่แล้วเพื่อให้สามารถกระจายการใช้ LNG ให้ครอบคลุมมากขึ้น

นอกจากนี้ การประชุมรัฐมนตรีพลังงานร่วมกับจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี ( AMEM+3 ) ครั้งที่ 16 ไทยได้ยืนยันว่าอาเซียนกำลังเดินหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายความมั่นคงด้านพลังงานที่ดียิ่งขึ้น และได้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อยอดแผน ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) ระยะที่ 2 สำหรับปี 2021-2025 ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2020 ซึ่งแผนนนี้จะมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงและการบรูณาการด้านพลังงาน ผ่านการซื้อขายไฟฟ้าพหุภาคี และการเชื่อมโยงก๊าซธรรมชาติในภูมิภาค


 มาเลเซียผ่าน EIA โครงการถมทะเลในรัฐปีนัง 

เมียนมาแก้ปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอ

 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3490475 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125585 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
117486 | 12/04/2020
บทสรุปรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน