พลิกโฉมทำเลทองย่านธุรกิจ กทม.-ปริมณฑล (ตอนที่ 1)

SME Update
04/02/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1335 คน
พลิกโฉมทำเลทองย่านธุรกิจ กทม.-ปริมณฑล (ตอนที่ 1)
banner
Locationหัวใจหลักที่ผู้ประกอบการที่กำลังเสาะแสวงหาสถานที่ในค้าขาย แหล่งขายหรือแหล่งกระจายสินค้าต้องตระหนัก และพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ เพราะมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคุณภาพและจุดเด่นหรือจุดขายอันเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การจัดทำหีบห่อ กลยุทธ์การทำการตลาด การบริหารจัดการทางด้านต้นทุนและการตลาด

ยิ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs การรู้จักเลือกทำเลที่ตั้งในการทำการค้ายิ่งมีความสำคัญ หากเลือกทำเลได้ดีจะยิ่งส่งผลด้านในด้านบวกต่อการขายสินค้าและบริการ ทำให้มีโอกาสทางการตลาด มีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่นหรือคู่แข่งขัน

ดังนั้น โจทย์ใหญ่ คือ จะเลือกทำเลสำหรับใช้ทำธุรกิจ หรือเป็นแหล่งค้าขายให้สอดรับกับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งจะพลิกโฉมพื้นที่กรุงเทพมหานคร(กทม.) และปริมณฑลในระยะเวลาอันใกล้ ได้อย่างไร สูตรสำเร็จหนึ่งในหลายข้อ คือ การเลือกทำเลทีมีความสะดวกสบายในการเดินทาง

อย่างแนวเส้นทางรถไฟฟ้าหลากสายสี ทั้งที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันอย่างโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซือ-ท่าพระ และหัวลำโพง-บางแค รวมถึง รถไฟฟ้าบีทีเอส ที่อยู่ระหว่างจะเดินหน้าก่อสร้าง และรัฐบาลมีแผนจะลงทุนในอนาคต

ทั้งหมดล้วนสร้างโอกาสและทางเลือกใหม่ ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำไปใช้ต่อยอดขยายฐานด้านการตลาด ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แม้จะเป็นเรื่องยากและท้าทาย ท่ามกลางสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองปัจจุบัน


ทำเลทองย่านรถไฟฟ้าเกิดใหม่ ...จองก่อนได้เปรียบ

อย่างที่ให้ข้อมูลในข้างต้น การเกิดขึ้นของรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดิน ที่มีกว่า ในอนาคตอันใกล้ สายทาง ที่จะทยอยเปิดให้บริการครบถ้วนเต็มโครงข่าย ซึ่งนอกจากจะพลิกโฉมการเดินทางทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแล้ว ยังเปิดทำเลทองแห่งใหม่ ๆ กระจายครอบคลุมทั้งสี่มุมเมืองอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ถึงตอนนั้นไม่ใช่แค่ราคาที่ดินที่จะพุ่งขึ้นแพงลิ่วและหาซื้อได้ยากขึ้นเท่านั้น แม้แต่ค่าเซ้ง ค่าเช่าพื้นที่ก็จะขยับขึ้นสูงจนผู้เช่ารายรายเล็กรายกลางสู้ไม่ไหว ดังนั้น ‘ใครคิดก่อนตัดสินใจก่อนบนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน แล้วชั่งน้ำหนักโดยพิจารณาทั้งโอกาสและปัจจัยความเสี่ยงโดยรอบด้าน เหมือนเป็นการซื้ออนาคต

‘Super Location’ หรือทำเลที่แจ๊คพอตมีโชคหลายชั้น หรือได้หลายเด้งในที่นี้ นอกจากจะหมายถึงทำเลที่มีศัยกภาพสูง มีความได้เปรียบทางด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางชุมชน เป็นแหล่งรวมย่านธุรกิจการค้า สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากโครงข่ายเส้นทางคมนาคมที่มีพร้อมแล้ว จะเน้นไปที่โอกาสหรือความเป็นไปได้ในการเป็นทำเลศูนย์กลางด้านต่าง ๆ ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า

โดยพิจารณาถึงความพร้อม และความได้เปรียบในแง่การเป็นศูนย์กลางการเดินทาง โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนอย่างโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งจะพลิกโฉมหน้ากรุงเทพฯ ปริมณฑล และทำให้ทั้งสี่มุมเมืองเติบโตขยายตัวแบบก้าวกระโดด เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในมหานคร หลาย ๆ แห่งทั่วโลก

เฉพาะอย่างยิ่งทำเลซึ่งเป็น ‘จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าตั้งแต่ 2 สายทางขึ้นไป ทั้งนี้ พิจารณาจากแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กทม.ในฐานะเจ้าของสัมปทานรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือสายสีเขียว  แผนงานและโครงการภายใต้การดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) และ การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)

พบว่า เมื่อการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทั้งระบบแล้วเสร็จและเปิดให้บริการสมบูรณ์แบบ จะมีทำเล หรือสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าตั้งแต่ 2 สายทางขึ้นไปประมาณ 40-50 สถานี จากจำนวนสถานีรถไฟฟ้า 10 สายทาง ที่จะมีทั้งหมดรวมกันกว่า 300 สถานี เมื่อโครงการรถไฟฟ้าใน กทม.-ปริมณฑล ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการทุกโครงข่าย

อย่างไรก็ตาม ก่อนเจาะลงลึกแต่ละทำเล ซึ่งจัดเป็น Super Location ขออัพเดตโปรเจ็กต์รถไฟฟ้าหลากสีเพื่อฉายภาพคร่าว ๆ ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน กทม.และพื้นที่ปริมณฑล ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งสายทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และที่มีแผนจะก่อสร้างในอนาคต ดังนี้

[caption id="attachment_28471" align="alignnone" width="640"] โปรเจกต์รถไฟฟ้าหลากสี[/caption]

 

ขณะที่ Super Location หรือจุดที่ตั้งสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อ หรือจุดตั้งของแนวเส้นทางรถไฟฟ้าตั้งแต่ 2 สายทางขึ้นไป ซึ่งจากการรวบรวมเบื้องต้นมีทั้งหมดกว่า 50 จุด หรือ 50 ทำเล(ดูตาราง)

ทั้งนี้ ทำเลจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าเหล่านี้ในนอกจากจะเห็นแหล่งรวมการเดินทาง มีผู้คนสัญจรไปมาแต่ละวันจำนวนมากแล้ว ระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะรถไฟฟ้าจะหนุนศักยภาพแต่ละทำเลให้กลายเป็นย่านธุรกิจ แหล่งขายสินค้าและบริการที่มีแนวโน้มเติบโตขยายตัวสูง  ส่วนแต่ละทำเลจะมีศักยภาพมากน้อยแค่ได้จะฉายภาพในตอนต่อไป

 


ถึงตรงนี้คงเห็นภาพที่ชัดขึ้นว่ามีทำเลทองที่เป็นของเดิมและเกิดใหม่ที่ไหนบ้าง โดยในตอนต่อไปเราจะมาให้รายละเอียดย่านที่น่าสนใจลงทุนแบบเจาะลึก ติดตามได้ในตอนที่ 2

 
Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3490631 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125620 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
117545 | 12/04/2020
พลิกโฉมทำเลทองย่านธุรกิจ กทม.-ปริมณฑล (ตอนที่ 1)