เช็คอุณหภูมิการค้าชายแดน-ผ่านแดนไทย

SME Update
27/09/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1740 คน
เช็คอุณหภูมิการค้าชายแดน-ผ่านแดนไทย
banner

ภาพรวมการค้าชายแดน-ผ่านแดนในช่วง 7 เดือนแรก ของปี 2662 ตามข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีมูลค่า 806,232.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.67% เป็นการส่งออก 446,517.75 ล้านบาท ลดลง 0.55%  และการนำเข้า 359,714.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.56% ซึ่งเกินดุลการค้า 86,802.87 ล้านบาท (ดูตามตารางประกอบ)

หากแยกเป็น  (1) การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ มูลค่า 646,284.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.46% เป็นการส่งออก 362,241.25 ล้านบาท ลดลง 3.61% นำเข้า 284,043.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.17% เกินดุลการค้า 78,198.20 ล้านบาท และ  (2) การค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศ มูลค่า 159,948.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.85% เป็นการส่งออก 84,276.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.11% และนำเข้า 75,671.83 ล้านบาท ลดลง 1.06%  เกินดุลการค้า 8,604.66 ล้านบาท

ขณะที่การค้าผ่านแดนของไทยกับ 3 ประเทศคู่ค้า พบว่า อันดับ 1 คือ จีนตอนใต้มีมูลค่าสูงสุด มูลค่า 73,616.23 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 40.83% เป็นการส่งออก 31,208.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.22% และ นำเข้า 42,407.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.84% รองลงมาคือ เวียดนาม มูลค่า 43,751.49 ล้านบาท และสิงคโปร์ มูลค่า 42,580.60 ล้านบาท

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


เร่งเปิดด่านสะเดาแห่งที่ 2 ดันการค้าชายแดน

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนยังคงหนีไม่พ้นผลความยืดเยื้อของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ที่ยังมีความไม่แน่นอนในการเจรจาหาข้อยุติ ปัญหาข้อพิพาทและขัดแย้งของประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ อินเดีย-ปากีสถาน เกาหลีใต้-ญี่ปุ่น และการประท้วงในฮ่องกง การถอนตัวออกจากประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ของอังกฤษ ในวันที่ 31 ต.ค นี้ และโดยเฉพาะปัญหาความผันผวนของค่าเงินของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค สำหรับสถานการณ์การค้าชายแดนด้านมาเลเซีย การส่งออกยังคงหดตัวลง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้ายางพารา/ผลิตภัณฑ์ยาง และเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ

ขณะที่ สปป.ลาว การส่งออกยังคงหดตัวลง อาทิ น้ำมันดีเซล/น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์ฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรอื่นๆ ด้านเมียนมาการส่งออกยังคงมีการชะลอตัวเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มสินค้าน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับกัมพูชาสถานการณ์การค้ามีการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การส่งออกขยายตัวถึง 21.09% โดยเฉพาะการส่งกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รถยนต์ อุปกรณ์ เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้มีแผนผลักดันการค้าในปี 2562 โดยในระยะเร่งด่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) สั่งการให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกระทรวงพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งออก เพื่อผลักดันให้การส่งออกของไทยในปีนี้ขยายตัวได้มากขึ้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะลงตรวจสอบความคืบหน้าในการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งที่ 2 ซึ่งมีความคืบหน้าไปประมาณ 97% คาดว่าจะเสร็จในปี 2562  นี้

การส่งเสริมการค้าชายแดนมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งติดกับมาเลเซีย มีด่านศุลกากร 9 ด่านกระจายตามแนวชายแดน ด่านศุลกากรสะเดาเป็นด่านศุลกากรชายแดนที่มีมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าสูงที่สุดในประเทศไทยแต่ละปีเฉลี่ยกว่า แสนล้านบาท จากมูลค่าการค้าชายแดนทั้งประเทศประมาณ 1 ล้านล้านบาท หากด่านนี้ก่อสร้างสำเร็จจะเป็นประตูเชื่อมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจสำคัญในอนาคต

กะเทาะเศรษฐกิจชายแดน เมียวดี - แม่สอด

การค้าชายแดนไทย โอกาสของ SMEs ไทยBangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3490475 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125585 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
117484 | 12/04/2020
เช็คอุณหภูมิการค้าชายแดน-ผ่านแดนไทย