CBD ในกัญชงสำหรับธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

SME Go Inter
08/11/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1698 คน
CBD ในกัญชงสำหรับธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
banner

ข้อมูลรายงานขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (Pet Treats and Chews in the U.S.,3rd Edition) โดย Packaged Facts เปิดเผยว่า ตลาดสินค้าขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Treat) ในสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.1 จากปีที่ผ่านมาเป็นมูลค่า 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้มูลค่าตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงสหรัฐฯขยายตัวเพิ่มขึ้น  เนื่องจากแนวโน้มของผู้บริโภคชาวอเมริกันในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งในครอบครัว ซึ่งมีส่วนผลักดันให้ผู้ประกอบการในตลาดให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้า และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อรองรับตลาดมากขึ้น

โดยรายงานดังกล่าวได้ศึกษาตลาดสินค้าขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและแมว ซึ่งรวมถึงข้อมูลแนวโน้มวัตถุดิบขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยม ความต้องการบริโภคสินค้าของเจ้าของสัตว์เลี้ยง สภาวะการแข่งขัน รวมถึงโอกาสของตลาดในอนาคต  

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 
Mr. David Sprinkle ตำแหน่งผู้อำนวยการด้านศึกษาวิจัยของ Packaged Facts กล่าวว่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ตลาดสินค้าขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยจะเห็นได้จากการจัดวางสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในห้างสรรพสินค้า ที่ปัจจุบันสินค้าขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงมีพื้นที่จัดวางสินค้าใกล้เคียงกับสินค้าขนมขบเคี้ยวสำหรับมนุษย์ โดยผู้ประกอบการในตลาดต่างพยายามชูจุดเด่นของสินค้าของตนว่ามีประโยชน์สำหรับสัตว์เลี้ยง

เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้บริโภคสนใจเลือกซื้อสินค้าขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงและให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงมากขึ้น เช่น สินค้าปราศจากธัญพืช (Grain-Free) หรือสินค้าจากวัตถุดิบสุดยอดอาหาร (Super food) เป็นต้น นอกจากนี้ สินค้าประเภทใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตก็ได้รับความสนใจจาก ผู้บริโภคมากขึ้นเช่นเดียวกัน 


กัญชงกับอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง

กัญชง (Hemp) และน้ำมันกัญชง (ที่ให้สาร Cannabidiol หรือ CBD ซึ่งมีฤทธิ์ต่อระบบสมอง) เป็นวัตถุดิบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดสินค้าขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงสหรัฐฯ เนื่องจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงบางส่วนเชื่อว่าวัตถุดิบดังกล่าวมีส่วนช่วยรักษาอาการป่วยหรือส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยงได้ เช่น อาการกระวนกระวาย ระบบการย่อยอาหาร การปวดเรื้อรัง การเคลื่อนไหวของร่างกาย การอักเสบ และการระคาย เคืองทางผิวหนัง

จากข้อมูลการสำรวจเจ้าของสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ ปี 2562 พบว่าร้อยละ 39 ของเจ้าของสุนัขและร้อยละ 34 ของเจ้าของแมว เห็นด้วยกับการใช้กัญชงเป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยร้อยละ 29 ของทั้งเจ้าของสุนัขและแมวยังสนใจที่จะเลือกซื้อสินค้าหรืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมของกัญชงให้สัตว์เลี้ยงของตน ทั้งนี้ร้อยละ 11 ของเจ้าของสุนัข และร้อยละ 8 ของเจ้าของแมวยังเคยซื้อสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชงให้สัตว์เลี้ยงของตนมาแล้วด้วย 

นอกจากที่สาร CBD จะได้รับความนิยมสำหรับการบริโภคในมนุษย์ เนื่องจากมีสรรพคุณในการรักษาอาการป่วยทางร่างกาย เช่น อาการวิตกกังวล และอาการหอบหืด ความนิยมของสารดังกล่าวยังเริ่มแพร่ขยายไปสู่ตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงด้วย โดยเฉพาะหลังจากที่สหรัฐฯ ได้ผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและสินค้าเกษตร (Farm Bill) เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ซึ่งได้จำแนกสารสกัด CBD จากกัญชงออกจากสารสกัด CBD จากกัญชาอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบควบคุมสินค้าดังกล่าวในระดับรัฐยังไม่มีความชัดเจนมากนัก ทั้งในปัจจุบันสาร CBD ที่สกัดได้จากกัญชายังไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารยาสหรัฐฯในการผลิตอาหารสำหรับสัตว์ ดังนั้นสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่มี CBD เป็นส่วนประกอบจึงยังไม่สามารถทำตลาดได้อย่างถูกกฎหมายเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ กฎระเบียบในการควบคุมการใช้สาร CBD และสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีวัตถุดิบจากกัญชงยังไม่มีความชัดเจนและยังมีความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจตลาดดังกล่าว โดยที่ผ่านมามีความสับสนในตลาดว่ากัญชง และ CBD ได้รับอนุญาตให้ใช้กับสัตว์หรือใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์หรือไม่ ทั้งพบว่าสมาคมควบคุมอาหารสัตว์อเมริกัน (the Association of American Feed Control หรือ AAFCO) และ องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) มีจุดยืนร่วมที่ชัดเจนยังไม่อนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวในการผลิตสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในขณะนี้

ดังนั้นหากผู้ประกอบการประสงค์ที่จะใช้กัญชง หรือ CBD ในการผลิตสินค้าจึงควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเคร่งครัดกับการบังคับใช้กฎหมายในการใช้สารดังกล่าว

Mr. Steve Smith ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Pet Releaf ผู้ผลิตสินค้าสัตว์เลี้ยงจากกัญชงกล่าวในระหว่างการบรรยายเรื่องสถานการณ์การผลักดันด้านกฎหมายสำหรับสาร CBD และกัญชง (the State of CBD and Hemp Legalization and Legislation) ในเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SuperZoo (งานแสดงสินค้าสำหรบั สัตว์เลี้ยง) เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่า องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ กำลังอยู่ในระหว่างการกำหนดกฎระเบียบและบรรทัดฐานในการใช้กัญชงเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสัตว์เลี้ยงให้ชัดเจนมากขึ้น

รายงานดังกล่าวยังระบุว่า สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีสาร CBD หรือกัญชงเป็นส่วนประกอบจะยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในตลาดในปีนี้ต่อเนื่องในอนาคตด้วย เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจในผลลัพธ์จากการบริโภคต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง  ทั้งนี้ผู้บริโภคในตลาดสหรัฐฯ ในปัจจุบันให้ความสนใจในผลประโยชน์ต่อสุขภาพและสารอาหารในสินค้าอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการผลิตอาหารและขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงในตลาดจึงควรให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว 

CBD ในกัญชง โอกาสสำหรับผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ไทยเป็นครองตลาดส่งออกสินค้าอาหารและขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงในตลาดสหรัฐฯ เนื่องจากต้นทุนค่าแรงงานการผลิตค่อนข้างถูก อีกทั้งยังมีวัตถุดิบในการผลิตสินค้าจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าอาหารทะเล (เศษปลาทูน่า แมคเคอเรล) อีกทั้งมาตรฐานโรงงานผลิตและคุณภาพการผลิตสินค้าไทยยังเป็นที่ยอมรับจากผู้นำเข้าทั่วโลก

กระนั้นแม้ว่าประเทศไทยจะมีสัดส่วนส่งออกสินค้าอาหารและขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงสุดในสหรัฐฯ แต่ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าการส่งออกของผู้ผลิตแบรนด์จากต่างประเทศที่เข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทย หรือการรับจ้างผลิต (OEM) ส่วนสินค้าแบรนด์ไทยนั้นยังมีค่อนข้างน้อย ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพจึงควรที่จะเน้นการพัฒนาสินค้าควบคู่กับการทำตลาดแบรนด์สินค้าไทย เพื่อให้อาศัยจุดแข็งในด้านการยอมรับคุณภาพสินค้าของผู้บริโภคในการตลาดสหรัฐฯ ในการสร้างแบรนด์และรักษาสัดส่วนตลาดสินค้าอาหาร และขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงของไทยในสหรัฐฯ ในอนาคต  นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยยังควรที่จะศึกษาแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในตลาด เพื่อนำมาพัฒนาเทคโนโลยีและสินค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับในส่วนของสินค้าขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีส่วนผสมของ CBD หรือกัญชง

แม้ว่าประเทศไทยจะมีมติจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกฎกระทรวงในการอนุญาตให้สามารถผลิตจำหน่าย หรือ ครอบครองกัญชง ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 (ระยะศึกษา 3 ปี ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563) แต่ก็เป็นการอนุญาตเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การควบคุมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น อีกทั้งกฎหมายท้องถิ่นในสหรัฐฯเองก็ยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้นจึงยังไม่สามารถพัฒนาสินค้าเพื่อรองรับตลาดส่งออกได้อย่างเป็นรูปธรรมในขณะนี้

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจตลาดปลีกสินค้าขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงที่มี ส่วนผสมของ CBD หรือ กัญชงในสหรัฐฯ พบว่า สินค้าที่วางจำหน่ายในตลาดมีราคาจำหน่ายปลีกค่อนข้างสูง ดังนั้นสินค้าขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงมีส่วนผสม CBD  หรือกัญชงจึงอาจจะเป็นสินค้าศักยภาพที่สามารถพัฒนาไปเป็นสินค้าส่งออกได้ในอนาคต หากกฎหมายควบคุมสินค้ากัญชงของไทยและตลาดเป้าหมายมีความชัดเจนและสอดคล้องกันมากขึ้น  

อ้างอิง : Pet Food Processing เรื่อง: “CBD, Other Ingredient Trends Drive Projected $6.7 Billion Pet Treat Market” โดย: Mr. Jordan Tyler

            : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ไมอามี  


Pet Business ธุรกิจน่าลงทุนยุคนี้ 

4 Gadget สำหรับสัตว์เลี้ยงBangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้…
230716 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ…
82652 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ…
36092 | 21/01/2020
CBD ในกัญชงสำหรับธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง