จีนประกาศ 20 มาตรการใหม่ ดูดลงทุนต่างชาติ

SME Go Inter
19/11/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1307 คน
จีนประกาศ 20 มาตรการใหม่ ดูดลงทุนต่างชาติ
banner

แม้ตัวเลข FDI (การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ) ของจีน ยังแสดงให้เห็นว่าการลงทุนจากต่างชาติยังแข็งแกร่ง โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่า FDI ของจีนอยู่ที่ 604,000 ล้านหยวน หรือ 85,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 6.9 มีบริษัททุนต่างชาติที่ลงทุนในจีนรวม 27,704 แห่ง ในขณะที่ FDI โลกลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2561 FDI โลกลดลงร้อยละ 13

แต่ภายใต้การกระตุ้นเศรษฐกิจจากภายในจีนยังคงเดินหน้าผลักดันนโยบายกระตุ้นลงทุนจากจากชาติ และดูเหมือนว่ารอบนี้ โอกาสจะเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับทุนต่างชาติ

โดยเมื่อวันที่ 7 พ. ย. 2562  ครม. จีนได้ประกาศ 20 มาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ โดยมาตรการฯแบ่งเป็น 4 ด้านหลักสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


1. ด้านการขยายการเปิดประเทศ 

- ปรับลดรายการข้อจำกัดและข้อห้ามสำหรับต่างชาติลงทุนในจีน (negative list) และยกเลิกมาตรการจำกัดทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ใน negative list  

- เร่งเปิดภาคการเงินให้ต่างชาติลงทุน โดยจะยกเลิกข้อจำกัดด้านขอบเขตการประกอบธุรกิจการเงิน และปริมาณสินทรัพย์เพื่อเปิดสาขาธนาคารในจีนของธนาคารทุนต่างชาติ

- ปรับปรุงนโยบายให้รถยนต์พลังงานใหม่ที่ผลิตโดยบริษัททุนต่างชาติ สามารถเข้าถึงตลาดอย่างเท่าเทียมกันกับบริษัทจีน

- สร้างสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจให้เป็นธรรม โดยห้ามกำหนดเงื่อนไขพิเศษสำหรับบริษัททุนต่างชาติในการรับรองสินค้าหรือการรับรองคุณสมบัติของบริษัท

2. ด้านการส่งเสริมการลงทุน

- ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในธุรกิจเทคโนโลยีชั้นสูงมากยิ่งขึ้น

- ยกระดับการพัฒนาเขตทดลองการค้าเสรีในจีน โดยจะมอบอำนาจในการอนุมัติการลงทุนให้หน่วยงานระดับมณฑลมากยิ่งขึ้น

- ยกระดับคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับชาติรวมทั้งจัดตั้งเขตสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) ในภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน

- สนับสนุนการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติของรัฐบาลท้องถิ่น เช่น สนับสนุนงบประมาณ และการจัดกิจกรรมการดึงดูดการลงทุนที่ต่างประเทศ

3. ด้านการเพิ่มอำนวยความสะดวกในการลงทุน

- ลดต้นทุนในการใช้เงินทุนข้ามพรมแดน โดยสนับสนุนบริษัททุนต่างชาติให้ใช้เงินหยวนในการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมทั้งสนับสนุนบริษัททุนต่างชาติ เลือกรูปแบบกู้ยืมเงินทุนด้วยตนเองเพื่อลดต้นทุนในการจัดหาเงินทุน

- เพิ่มความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ทำงานในจีน เช่นปรับลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ของชาวต่างชาติและสำหรับชาวต่างชาติที่เคยขอ work permit ติดต่อกันสองครั้งแล้วในการขอ work permit ครั้งที่สามจะได้รับ work permit ที่มีอายุ 5 ปี

- ลดขั้นตอนการขออนุมัติใช้ที่ดินสำหรับโครงการของนักลงทุนต่างชาติ

4. ด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของนักลงทุนต่างชาติ

- จีนจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการลงทุนจากต่างชาติ (Foreign Investment Law: FIL) อย่างเคร่งครัดรวมทั้งเร่งจัดทำกฎระเบียบอย่างละเอียดที่ใช้ควบคู่กับ Foreign Investment Law คาดว่าจะออกภายในสิ้นปี 2562

- ห้ามหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นปรับเปลี่ยนขอบเขต ขั้นตอน และมาตรฐานในการขออนุมัติต่าง ๆ ของนักลงทุนต่างชาติ

- ห้ามหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐจีน บังคับให้นักลงทุนต่างชาติหรือบริษัททุนต่างชาติถ่ายโอนเทคโนโลยีทั้งทางตรงและทางอ้อม

- จัดตั้งกลไกการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการลงโทษร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ สำหรับบริษัทที่กระทำผิดด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

- บริษัททุนต่างชาติสามารถเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนบริษัททุนต่างชาติเข้าร่วมการกำหนดมาตรฐานของจีน เช่นมาตรฐานด้านอุปกรณ์การแพทย์อาหารและยาเป็นต้น  

- ในการจัดทำและประกาศใช้กฎระเบียบใหม่ ๆ ของหน่วยงานและพื้นที่ต่าง ๆ ของจีนควรให้ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อบริษัททุนต่างชาติจะได้เตรียมตัวพร้อมสำหรับกฎระเบียบใหม่ ๆ


ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ใช่ทางการเงินของจีน (non-financial ODI) อยู่ที่ 493,090 ล้านหยวน หรือประมาณ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 โดยจีนได้ลงทุนใน 159 ประเทศและภูมิภาค ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจีนได้ลงทุนใหม่ 53 ประเทศตามเส้นทางในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 8,970 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 12.4 ของ ODI จีนทั้งหมด โครงสร้างการลงทุนในต่างประเทศของจีนเน้นที่ภาคบริการธุรกิจและการให้เช่า ภาคการผลิต การค้าปลีกและการค้าส่ง เป็นต้น

เห็นได้ชัดว่าจีนไม่ได้มองสถานการณ์เฉพาะหน้า เพราะแม้ว่า GDP ปีนี้จะเติบโต แต่เมื่อดูภาพรวมทั้งปี กลับส่อเค้าไปในทางชะลอตัวซึ่งเป็นผลพวงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้า และการปรับลดค่าเงินหยวน ดังนั้นการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ ขณะเดียวกันปรับลดท่ามีที่ เป็นมิตร ต่อภาคการลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้นก็แสดงให้เห็นชัดว่าจีนกำลังเร่งสร้างสมดุลเศรษฐกิจ

ทั้งประมาณการณ์แล้วว่าสงครามการค้าคงยืดเยื้ออีกหลายปี และนายโดนัลด์  ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คงชนะการเลือกตั้งอีกสมัย 


ส่องภาคการผลิตอุตสาหกรรม ไตรมาส 3

เศรษฐกิจโลกปั่นป่วน แต่ EEC ยังสดใส


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
230282 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
81322 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย SME Go Inter

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่ง...
34902 | 21/01/2020
banner