เสริมเฮง รับโชคปีหนูทอง ต้องไปไหว้เจ้าที่ไหนดี

Edutainment
22/01/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 563 คน
เสริมเฮง รับโชคปีหนูทอง ต้องไปไหว้เจ้าที่ไหนดี
banner

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีน ที่เรียกว่า “ชิวอิด” หรือวันตรุษจีน คนจีนถือว่าการเริ่มต้นรับวันแรกของปีใหม่จะต้องทำทุกอย่างที่เป็นมงคล  โดยเฉพาะการไปไหว้เจ้าเพื่อขอพรให้การค้าเจริญก้าวหน้า มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง

เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลต้อนรับปีหนูทองนำโชค เปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี ขอแนะนำให้ไปไหว้เจ้าขอพรกับ 7 สถานศักดิ์สิทธิ์ที่คนจีนนิยมไปไหว้ขอพร

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่ 1)

วัดมังกรกมลวาส หรือคนทั่วไปเรียก วัดเล่งเน่ยยี่ เป็นวัดจีนสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยที่เก่าแก่มาก มีอายุถึง 148 ปี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระประธานของวัดมี 3 องค์ คือ พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า หรือ "ซำป้อหุกโจ้ว"

นอกจากพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว ที่วัดแห่งนี้ยังมีองค์เทพพระเจ้าที่คนจีนนับถือประดิษฐานอยู่ถึง 58 องค์ เรียกได้ว่ามากราบไหว้ขอพรได้ครบจบทุกอย่างที่วัดนี้ อาทิ เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาหรือ “ไท้ส่วยเอี้ย” เทพเจ้าแห่งยาหรือหมอเทวดาหรือ หั่วท้อเซียงซือกง”  แต่ที่นิยมมาขอพรมากที่สุดคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือ “ไฉ่ซิ้งเอี๊ย”  ส่วนใครที่ต้องการให้ปีนี้มีโชคลาภต้องไหว้พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 

นอกจากนี้วัดมังกรกมลาวาส ยังเปิดให้สะเดาะเคราะห์ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00น. - 18.00 น.วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือคนทั่วไปเรียกวัดเล่งเน่ยยี่ 2  เป็นวัดมหายานในความอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย  เป็นวัดจีนที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมจีนในยุคสมัยราชวงศ์หมิง เเละถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมพุทธศิลป์จีนโบราณ ใช้เวลาสร้างนานถึง 12 ปี บนเนื้อที่ 12 ไร่ประกอบด้วย วิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์, วิหารหมื่นพุทธเจ้า, วิหารบูรพาจารย์ ห้องปฏิบัติธรรม ที่พำนักสงฆ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

จุดที่จะต้องมาสักการะคือ “พระโพธิสัตว์กวนอิมปางเนตรพันกร" ที่แกะสลักจากไม้สักทองลักษณะสมบูรณ์ทั้งพุทธลักษณะและพุทธศิลป์ เชื่อว่าใครที่มาไหว้แล้วชีวิตจะพบแต่เรื่องสิริมงคลทั้งปี ศาลเจ้าแม่กวนอิม (มูลนิธิเทียนฟ้า)

สำหรับใครที่เจ็บป่วยบ่อยๆ ปีนี้ขอแนะนำให้ไปไหว้ ศาลเจ้าแม่กวนอิม ที่มูลนิธิเทียนฟ้า ซึ่งมีศาลรูปเคารพของเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางประทานพร ประดิษฐานเป็นเทพเจ้าองค์ประธาน เชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิมปางนี้จะช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ ให้มีสุขภาพแข็งแรง องค์ทำด้วยไม้จันทน์แกะสลัก รูปแบบศิลปะราชวงศ์ถัง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น ในสมัยของราชวงศ์ซ่งหรือเมื่อประมาณ 800-900 ปีที่ผ่านมาศาลเจ้ากวนอู และเทพเจ้าม้า

ศาลเจ้ากวนอูและเทพเจ้าม้า เป็นศาลเจ้าอีกแห่งที่เก่าแก่อายุกว่า 128 ปี ตั้งอยู่ที่ตลาดเก่าเยาวราช   ความสำคัญของที่นี่นอกจากเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตว์แล้ว ยังประดิษฐานเทพเจ้าม้า ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นม้าเส็กเทาของเทพกวนอู

ช่วงตรุษจีน คนจีนนิยมมาไหว้เทพเจ้ากวนอู เพื่อขอพรให้การงานเจริญก้าวหน้าได้เป็นเจ้าคน นายคน และมีลูกน้องบริวารที่ดี  ส่วนใครที่มีลูกเล็กๆ แนะนำให้มาไหว้ เทพเจ้าม้า ขอพรให้ลูกๆ ว่านอนสอนง่าย และอยู่ในโอวาทเพราะ เชื่อกันว่าเทพเจ้าม้าสามารถปราบพยศของเด็กๆ ได้ โดยจะต้องไหว้ด้วยผักบุ้งหรือผักกาด ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ย

ศาลเจ้าเล่งบ๊อยเอี้ย ถือเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา มีอายุถึง 362 ปี ภายในศาลมี เล่งบ๊วยเอี๊ยะกง เล่งบ๊วยเอี๊ยะม่า เป็นองค์ประธาน ด้านซ้ายมือเป็นที่ตั้งของเทพเจ้ากวนอู เทพแห่งความซื่อสัตย์ และ ไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ด้านขวาเป็นแท่นบูชากิวเทียนเนี่ยเนี้ย องค์ราชินีแห่งสวรรค์ ทางฝั่งขวายังเป็นที่ตั้งของระฆังโบราณอันเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ได้มาจากประเทศจีนในสมัยรัชสมัยฮ่องเต้เต้ากวงแห่งราชวงศ์ชิงอีกด้วย ใครมาไหว้สักการะที่ศาลเจ้าแห่งนี้จะได้โชคลาภกลับไปศาลเจ้าพ่อเสือ (ศาลเจ้าตั่วเล่าเอี้ย)

ตั่วเหล่าเอี้ย หรือศาลเจ้าพ่อเสือ เป็นสถานที่เสริมดวงเสริมบารมีสำหรับผู้ที่เกิดปีขาล(ปีเสือ) ตั้งอยู่ที่ถนนตะนาว ตั่วเหล่าเอี้ยเป็นเทพเจ้าพิชิตมาร ปราบศัตรู ปัดเป่าสิ่งไม่ได้ออกไป คนจีนนับถือมากและนิยมไปไหว้ในช่วงตรุษจีน เพื่อขอพรในเรื่องการงานให้ประสบความสำเร็จ เสริมอำนาจบารมี ให้ร่ำรวยเงินทองศาลเจ้าแม่ทับทิม (ศาลเจ้าจุ้ยโบเนี้ยว)

ศาลเจ้าแม่ทับทิม หรือศาลเจ้าจุ้ยโบเนี้ยว ตั้งอยู่เชิงสะพานกรุงธนฝั่งพระนคร ความจริงมีศาลเจ้าแม่ทับทิมอยู่หลายที่ในประเทศไทย  แต่สำหรับศาลเจ้าแม่ทับทิมที่สะพานซังฮี้ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย โดยสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2384 ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยชาวไหหลำ คนจีนนิยมมาไหว้ขอพรเกี่ยวกับการค้าขาย เดินทางแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ และมีหลายคนที่มาเสี่ยงเซียมซีเพื่อขอเลขเด็ดจากองค์เจ้าแม่ทับทิม


ไหว้พระขอลูก! ศรัทธาของคนมีลูกยาก 

4 สถานที่ศักดิ์สิทธิแห่ง “ซัวเถา”


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์ Edutainment

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์

เทรนด์การทำงานในยุคนี้ คือสวรรค์ของฟรีแลนซ์ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่นิยมทำงานออฟฟิศ มีไลฟ์สไตล์ทำงานอยู่บ้าน หรือร้านกาแฟ ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องเผช...
320690 | 02/07/2019
เหตุผลที่คนเราควรหางานอดิเรกทำ Edutainment

เหตุผลที่คนเราควรหางานอดิเรกทำ

คำถามปลายเปิด... งานอดิเรก ก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่งานหลัก ไม่ต้องนับว่ามันเป็นงานด้วยซ้ำ เพราะเป็นรูปแบบการพักผ่อนอย่างหนึ่งในยามว่าง หรือแม้ยามไม่ว...
263599 | 12/06/2019
ธุรกิจร้อยล้าน สุขภาพพันล้าน Edutainment

ธุรกิจร้อยล้าน สุขภาพพันล้าน

ผลกำไรจากการประกอบการ เป็นเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจฉันใด การมีสุขภาพดีก็ต้องการ การกำหนดจุดมุ่งหมายและดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่...
234861 | 01/06/2019
banner
banner