พลาสติกชีวภาพ เปิดตลาดใหม่ผู้ประกอบการไทย

SME Update
23/08/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 2959 คน
พลาสติกชีวภาพ เปิดตลาดใหม่ผู้ประกอบการไทย
banner

Market Analyst รายงานว่าตลาดของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจะเติบโตจนมีมูลค่ากว่า 3,900 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2023 จากปัจจุบันที่ 2,960 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2018 ที่ผ่านมา โดยพลาสติกชีวภาพประกอบด้วยพลาสติกที่ผลิตจากแหล่งวัตถุดิบจากพืชเช่น อ้อย มัน แป้งข้าวโพด และอื่น ๆ แทนการใช้น้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งพลาสติกชีวภาพช่วยลดการใช้ปิโตรเลียมและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนื่องจากเป็นวัสดุอินทรีย์

โดยปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของตลาดพลาสติกชีวภาพคือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีแหล่งวัตถุดิบที่เพียงพอ และนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมใช้พลาสติกชีวภาพ ซึ่งการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อการเติบโตของตลาดนี้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


ขณะที่ตลาดพลาสติกชีวภาพถูกแบ่งเป็นชนิดที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ คือ PLA, PHA, วัสดุผสมจากแป้ง, พอลิเอสเตอร์ชนิดย่อยสลายได้ ในขณะที่พลาสติกชีวภาพประเภทที่ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพรวมถึง Bio-PA, Bio-PET, Bio-PE, Bio-PC, Bio-TPE, Bio-PUR และ epoxy

ทั้งนี้ในแง่ของภูมิภาคนั้น เอเชียแปซิฟิกเป็นแหล่งความต้องการหลักจากปริมาณโรงงานและวัตถุดิบที่มีอยู่จำนวนมาก ในขณะที่ยุโรปก็ขาดแคลนแหล่งน้ำมันสำรองและต้องใช้วัสดุทางเลือกแทนการใช้พลาสติกแบบดั้งเดิม การผลิตและการใช้พลาสติกชีวภาพถูกมองว่าเป็นทางออกที่มีความยั่งยืนเนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำ และมีปัจจัยช่วยกระตุ้นตลาดจากความสนใจของผู้บริโภค ความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และนโยบายรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานที่ต่ำกว่าพลาสติกจากน้ำมันยังคงเป็นปัจจัยจำกัดการเติบโตของตลาดอยู่


 

โอกาสในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

Circular Economy เป็นกระแสที่สังคมไทยตื่นตัวอย่างมากโดยเฉพาะขยะพลาสติก ที่ผ่านมารัฐได้วางรากฐานอุตสาหกรรม Bio-Circular และ Green Economy เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลปัจจุบันที่ต้องการวางรากฐานเศรษฐกิจประเทศ โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้แก่ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

โดยปัจจุบันพลาสติกชีวภาพมักใช้สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) ที่คิดเป็น 44% ของพลาสติกชีวภาพทั้งหมด โดยเฉพาะในสินค้าออร์แกนิค หรือสินค้าแบบพรีเมี่ยมประเภทอื่นๆ ที่มักเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด

ด้วยเหตุนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญ เพราะไทยมีความได้เปรียบเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และมีวัตถุดิบทางการเกษตรที่เหมาะแก่การผลิตพลาสติกชีวภาพ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกและกำลังการผลิตระดับผู้นำโลก จึงมีศักยภาพในการผลิตพลาสติกที่ทำจากพืช (bio-based plastic)


พลาสติกชีวภาพ เปิดตลาดใหม่ในระยะยาว

ดังนั้นการหันมาให้ความสนใจในเทคโนโลยีด้านพลาสติกชีวภาพในภาคอุตสาหกรรมอาจเป็นโอกาสอันดี และช่วยให้ประเทศได้เปิดตลาดใหม่ๆ เพราะบริษัทในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มและอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องได้ออกนโยบายบริษัทในการควบคุมการใช้พลาสติกให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ซึ่งคาดว่านักลงทุนและผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตพลาสติก เช่น ผู้ส่งออกเม็ดพลาสติก รวมถึงธุรกิจอาหารเครื่องดื่มของไทยที่ส่งออกไปญี่ปุ่นจะได้รับผลกระทบด้านปริมาณการส่งออกในระยะยาวเช่นกันหากยังใช้พลาสติกที่ทำจากปิโตรเลียมอยู่

นอกจากการส่งเสริมของภาครัฐให้ผู้ประกอบหันมาผลิตพลาสติกชีวภาพมากขึ้นแล้ว ผู้ส่งออกในปัจจุบันอาจต้องพิจารณาปรับตัวและวางแผนกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในระยะยาว โดยเฉพาะการให้ความสนใจในด้านนวัตกรรมการผลิตที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศผู้ซื้อและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งส่วนแบ่งการตลาดในปัจจุบัน

กระนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องกระหนักคือ ราคาต้นทุนของเม็ดพลาสติกชีวภาพมีราคาสูงกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป ซึ่งส่งผลให้สินค้าจากพลาสติกชีวภาพมีราคาสูงตามไปด้วย จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบการไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ ซึ่งทางออกของเรื่องนี้คือการที่ไทยต้องพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพใช้เองภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นแนวทางออกในระยะยาว เพราะเทรนด์การใส่ใจสิ่งแวดล้อมจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ 

EU เห็นชอบข้อบังคับสำหรับพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลกBangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3490473 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125585 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
117484 | 12/04/2020
พลาสติกชีวภาพ เปิดตลาดใหม่ผู้ประกอบการไทย