เรื่อง ‘เด็กๆ’ ที่พนักงานคาดหวังจากองค์กร

Edutainment
11/01/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 426 คน
เรื่อง ‘เด็กๆ’ ที่พนักงานคาดหวังจากองค์กร
banner

พอถึง “วันเด็ก” หลายองค์กรแสดงความใส่ใจพนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรมวันเด็กให้ครอบครัวคนทำงานได้มาทำกิจกรรมสนุกๆ ด้วยกัน อีกหลายหน่วยงานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงาน กิจกรรมเหล่านี้มีความหมายเพียงใดสำหรับคนทำงาน ที่อีกด้านต้องรับบทพ่อแม่อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

องค์กรยุคใหม่เริ่มเข้าใจแล้วว่า การจะได้คนเก่งมาทำงานหรือรักษาคนมีความสามารถไว้ได้ในยุคแห่งการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นทุกขณะ จำเป็นต้องใส่ใจกับความต้องการของคนทำงาน (Personal needs)

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


เคยมีการสำรวจโดยสถาบันวิชาการในสหรัฐ พบว่าคนวัยทำงานส่วนใหญ่มีความกังวลเรื่องการดูแลครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องลูก และที่เพิ่มขึ้นอีกอย่างในสังคมผู้สูงวัย ก็คือการดูแลพ่อแม่ที่แก่ชรา

ที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่มองชีวิตครอบครัวของคนทำงานแบบไม่เป็นมิตร โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่ถูกคาดหวังบทบาทความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูก หลายแห่งถึงกับมีการถามตอนสัมภาษณ์งานเลยว่าผู้สมัครมีการวางแผนครอบครัวไว้อย่างไร เตรียมจะมีลูกหรือเปล่า ถ้าใช่ อาจทำให้คะแนนติดลบ หรือบางบริษัทมีการทำสัญญากับพนักงานใหม่เลยว่าจะไม่ตั้งครรภ์ภายในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้ตามที่ตกลงกัน

วันนี้ในหลายประเทศ ภาคธุรกิจเริ่มเปลี่ยนมุมมองปรับแนวทางการบริหารบุคลากร เพราะเริ่มรู้แล้วว่า คนทำงานที่ต้องสูญเสียประสิทธิภาพงานไปกับการดูแลครอบครัว อาจเป็นคนมีความรู้ความสามารถสูง  ฉะนั้นวิธีที่ดีกว่าสำหรับทุกฝ่าย คือการดูแลเพื่อให้คนทำงานสามารถจัดการชีวิตครอบครัวและการทำงานได้อย่างสมดุล หรือที่เรียกว่า Work Life Balance

มีผลสำรวจด้วยว่าถ้าองค์กรสามารถตอบโจทย์นี้ให้กับพนักงาน จะเป็นการสร้าง Employee engagement (ความผูกพันและภาคภูมิใจ) ได้ดีที่สุด และคนกลุ่มนี้จะทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ เพราะรู้ดีว่าองค์กรที่ใส่ใจเรื่องครอบครัวที่ถือเป็นความสำคัญสูงสุดสำหรับทุกคนหาไม่ได้ง่ายนัก

 

เสริมสมรรถนะ มนุษย์งานพ่อแม่

สิ่งสำคัญที่องค์กรจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้กับกลุ่มคนทำงานที่เป็นกลุ่มพ่อแม่ ตัวอย่างที่มีการกันใช้ในองค์กรยุคใหม่ เช่น

- การทำงานที่ยืดหยุ่น ปัจจุบันมีแนวโน้มในต่างประเทศ ที่องค์กรจะเข้มงวดกับกระบวนการลดลง แต่หันมาสนใจผลลัพธ์ของทำงานเพิ่มขึ้น ไม่จำเป็นที่คนทำงานจะต้องตอกบัตรเข้างาน 8 โมงเช้า และเลิกงานตอน 5 โมงเย็น แต่สามารถกำหนดเวลาเข้า-ออกได้เอง โดยอาจนับชั่วโมงการทำงานแทน บางแห่งมองว่างานจะทำที่ไหน เมื่อไร ก็ได้ ขอแค่ให้ได้ผลงานมีคุณภาพ จึงกำหนดจำนวนวันในแต่ละเดือน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานจากข้างนอก กลุ่มคนทำงานที่เป็นพ่อแม่ก็จะสามารถบริหารจัดการเวลาสำหรับครอบครัวได้ดีขึ้น ไม่เฉพาะในการดูแลลูก แต่ยังรวมถึงการดูแลพ่อแม่สูงวัยอีกด้วย

- สถานที่ดูแลเด็ก การขาดสถานที่รับดูแลเด็กที่มีคุณภาพ เป็นเหตุผลของการลาออกจากงานของมนุษย์แม่วัยทำงานจำนวนมากในหลายประเทศ หลายองค์กรจึงตื่นตัวในการสร้างระบบการดูแลเด็กที่มีคุณภาพให้กับพนักงาน มีตัวอย่างของบริษัทนิสสัน ค่ายรถยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น ที่พัฒนาระบบดูแลเด็กในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเพิ่มสัดส่วนผู้บริหารหญิงในองค์กรให้สูงขึ้นจากร้อยละ 1.6 ในปี 2004 เป็นร้อยละ 7.1 ในปี 2014

- การสร้างระบบสนับสนุนซึ่งกันและกันของพนักงาน (Group support) หลายองค์กรใช้วิธีการสร้างกลุ่มกิจกรรมสำหรับพนักงานที่เป็นพ่อแม่ในลักษณะของ “ชมรมผู้ปกครอง” ในที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานได้พูดคุยปรึกษาหารือกัน และนำไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่น การจัดระบบรับส่งลูกๆ ไปโรงเรียนที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน ทำให้พ่อแม่มีเวลาทำงานเพิ่มขึ้น และมั่นใจว่าเด็กๆ จะปลอดภัย เป็นต้น

- ดูแลลูกหลานพนักงาน ความเป็นพ่อแม่ ไม่ได้จบลงแค่ลูกเข้าโรงเรียน แต่ลูกในแต่ละช่วงวัยสร้างความห่วงกังวลให้กับพ่อแม่แตกต่างกันไป องค์กรสามารถมีบทบาทในการเสริมสร้างระบบดูแลบุตรหลานพนักงาน เช่น บริษัทในสหรัฐฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพให้กับลูกหลานพนักงานอย่างต่อเนื่อง การดูแลด้านจิตใจสำหรับวัยรุ่นเพื่อป้องกันโรคซึมเศร้า โดยผ่านการสร้างกลุ่มพูดคุยเพื่อระดมความต้องการจากมนุษย์งานพ่อแม่


กิจกรรมต่างๆ ดังที่ยกตัวอย่างมา องค์กรอาจต้องจัดสรรงบประมาณบางส่วน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วคุ้มค่า เพราะมีผลการศึกษาที่พบว่าการที่องค์กรมีนโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัว (Family-friendly Policy) ช่วยลดการขาด ลา มาสายของพนักงาน ลดต้นทุนการดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน

รวมทั้งทำให้องค์กรสามารถรักษาคนทำงานคุณภาพไว้ได้ มนุษย์งานจำนวนหนึ่งไม่ได้ต้องการเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา แต่จะทุ่มเทให้กับงานมากกว่า ถ้าพบว่าองค์กรมีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างดี 


Gen Alpha-Gen Z ยุคนี้เขาสนใจอะไรกัน?

5 ข้อหลักรักษาโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์ Edutainment

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์

เทรนด์การทำงานในยุคนี้ คือสวรรค์ของฟรีแลนซ์ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่นิยมทำงานออฟฟิศ มีไลฟ์สไตล์ทำงานอยู่บ้าน หรือร้านกาแฟ ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องเผช...
320690 | 02/07/2019
เหตุผลที่คนเราควรหางานอดิเรกทำ Edutainment

เหตุผลที่คนเราควรหางานอดิเรกทำ

คำถามปลายเปิด... งานอดิเรก ก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่งานหลัก ไม่ต้องนับว่ามันเป็นงานด้วยซ้ำ เพราะเป็นรูปแบบการพักผ่อนอย่างหนึ่งในยามว่าง หรือแม้ยามไม่ว...
263599 | 12/06/2019
ธุรกิจร้อยล้าน สุขภาพพันล้าน Edutainment

ธุรกิจร้อยล้าน สุขภาพพันล้าน

ผลกำไรจากการประกอบการ เป็นเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจฉันใด การมีสุขภาพดีก็ต้องการ การกำหนดจุดมุ่งหมายและดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่...
234861 | 01/06/2019
banner
banner