ข้อห้าม-ข้อปฏิบัติช่วงโควิด ที่ธุรกิจรับจัดงานต้องรู้

SME Update
20/04/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 1527 คน
ข้อห้าม-ข้อปฏิบัติช่วงโควิด ที่ธุรกิจรับจัดงานต้องรู้
banner

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ ที่เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ความคึกคัก สีสันไม่มีให้เห็น บรรยากาศทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด เงียบเหงาไม่แตกต่างกัน เนื่องจากคนส่วนใหญ่ใจจดจ่ออยู่กับการติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งต้องระแวดระวังตนเอง คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยจากไวรัสร้าย

ประกาศคำสั่งของทางการ อย่างเช่นการห้ามรดน้ำดำหัว การฉีดน้ำ สาดน้ำ ประแป้ง หรือรวมกลุ่มเป็นคนหมู่มาก ไม้เว้นแม้กระทั่งการตักบาตรทำบุญตามธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ ป้องกันการแพร่เชื้อโควิดจึงได้ผลเกินคาด ขณะที่การฝ่าฝืนกฎหมายข้อห้ามมีน้อยราย

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่เทศกาลสงกรานต์เท่านั้นที่คนไทยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานจัดกิจกรรมเหมือนกับที่เคยทำตามปกติแต่ในอดีต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล และพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา ตลอดจนพิธีการต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อจากกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก

ทั้งการจัดงานทำบุญ งานมงคลสมรส งานศพ การไหวบรรพบุรุษโดยกำหนดข้อห้าม ข้อปฏิบัติ ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้ ดังนี้

1. งดหรือเลื่อนการจัดงานเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ ที่เป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก

2. กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ไม่สามารถงดหรือเลื่อนการจัดงานนั้นๆ ได้ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

2.1ให้ปฏิบัติโดยไม่ขัดต่อประกาศ คำสั่งและข้อกำหนด

- ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดที่ออกโดยพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พร้อมทั้งมาตรการที่รัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กำหนด

- ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย

- ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด

- ประกาศขององค์การทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง หรือหน่วยงานของรัฐที่กำกับ

2.2 แนวทางปฏิบัติทั่วไป

ผู้จัดงาน

1. ต้องแจ้งพนักงานหรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับหมู่บ้านหรือชุมชนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้กำกับดูแลในพื้นที่

2. ต้องระบุข้อความบัตรเชิญร่วมงานว่า “ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งให้นำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาด้วย และหากมีอาการป่วน เป็นไข้ ไอ ให้งดการมาร่วมงานโดยเด็ดขาด”

3. ต้องจัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงาน หากตรวจพบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา แนะนำให้ไปพบแพทย์โดยทันที

4. ต้องจัดให้มีการลงทะเบียน หรือบันทึกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งบันทึกภาพผู้เข้าร่วมงาน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังโรค ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ติดเชื่อไวรัสโควิด-19

5. ต้องจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริเวณจุดทางเข้างาน ตลอดจนจุดต่างๆ รอบบริเวณงาน และสำรองหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการ

6. ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ และพื้นที่ในบริเวรการจัดงาน ที่ผู้เข้าร่วมงานต้องสัมผัสบ่อยๆ  หรือใช้รวมกันจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่โดยรอบการจัดงาน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตุ ลิฟต์ ห้องสุขา

7. ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด

8 .ต้องรีบแจ้งและจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดต่อกระทรวงสาธารณสุขทันที หากทราบภายหลังว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าร่ามงาน

9. งดจัดงานเลี้ยงทุกประเภท

10. งดจัดให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

11. งดการแสดง ดนตรี มหรสพ หรือเต้นรำทุกชนิด

 

ผู้เข้าร่วมงาน

1. ต้องแต่งกายให้มิดชิด เตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล โดยต้องสวมในหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงาน

2. ต้องเว้นระยะห่างการนั่งหรือยืนระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 2 เมตร

3.ต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์แจล หรือด้วยน้ำสะอาดและสบู่เหลว

4. ต้องทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างน้ำและสบู่ทันทีหลังออกจากงาน รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์สื่อสาร และของใช้ส่วนตัวที่พกติดตัวในงาน เช่น โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต

5. ต้องอาบน้ำชำระล้างร่างกายและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายโดยทันทีเมื่อกลับถึงที่พัก

6. งดเข้าร่วมงานหากมีอาการป่วย เช่น ตัวร้อน ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเนื้อปวดหัว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก และให้รีบไปพบแพทย์

7. งดเข้าร่วมงงาน หากตนเองเดินทางกลับจากต่างประเทศยังไม่ครบ 14 วัน และ/หรือ สัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

8. งดคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ที่ไม่มีการป้องกันตนเอง หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือมีอาการไอ จาม ในขณะร่วมงาน

 

2.3 แนวทางปฏิบัติเป็นการเฉพาะ

งานมงคลสมรส

1. ต้องปฏิบัติตามข้อ 2.1 และ 2.2

2. ต้องจำกัดจำนวนคนรดน้ำสังข์ให้น้อยที่สุด เช่น บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ หรือแขกผู้ใหญ่เท่านั้น และต้องจัดแถวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 2 เมตร

3. งดพิธีแห่ขันหมาก

4. งดหรือเลื่อนจัดงานเลี้ยงฉลองทุกประเภท

งานพิธีการศพ

1. ต้องปฏิบัติตามข้อ 2.1 และ 2.2

2. ต้องลดจำนวนวันสวดพระอภิธรรมศพให้น้อยที่สุด และใช้เวลาสวดให้น้อยที่สุด

3. ต้องจัดอาสนะสงฆ์ ให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร

4. ต้องจัดเก้าอี้นั่งสำหรับแขกที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรม หรือร่วมฌาปนกิจศพ ให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร

5. ต้องจำกัดจำนวนคนร่วมพิธีแห่ศพเวียนเมรุให้น้อยที่สุด และให้ตั้งแถวตอนลึก ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 2 เมตร

6. ต้องจัดแถวระยะห่างระหว่างผู้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

7. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หากเป็นกรณีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

8. ต้องปฏิบัติตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี หากเป็นกรณีศาสนาอิสลาม ส่วนศาสนาอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศ หรือคำแนะนำขององค์กรทางศาสนานั้นๆ


วันสำคัญทางศาสนาหรืองานบุญ

1. งดการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาสนสถาน โดยให้ใช้ช่องทางสื่อออนไลน์แทน เช่น การฟังธรรมะออนไลน์

2. งดการใช้มือหยิบของใส่บาตรพะภิกษุ

ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามต่างๆ เหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่รับจัดงานพิธีต่างๆ รวมถึงเจ้าภาพผู้จัดงานเองด้วย ซึ่งต้องศึกษารายละเอียดเหล่านี้และปฏิบัติตามประกาศให้ถูกต้อง 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


หญิงตั้งครรภ์ อีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ต้องใสใจ

สิ้นสงสัย! ภูมิแพ้ -ไข้หวัด -โควิด แยกอาการอย่างไร
Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3492656 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
126271 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
118434 | 12/04/2020
ข้อห้าม-ข้อปฏิบัติช่วงโควิด ที่ธุรกิจรับจัดงานต้องรู้