Crew Change ผลกระทบธุรกิจขนส่งทางทะเลช่วงโควิด 19

SME Update
23/12/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 5283 คน
Crew Change ผลกระทบธุรกิจขนส่งทางทะเลช่วงโควิด 19
banner

การผลัดเปลี่ยนคนประจำเรือ (Crew Change) นับเป็นเรื่องใหญ่และที่ต่างประเทศให้สนใจมาก แต่ในประเทศไทยกลับมีข้อมูลที่จำกัดอยู่ในเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น ทั้งยังไม่เป็นที่น่าสนใจในหน้าสื่อหลักที่มุ่งประเด็นที่ทางสังคมในประเทศมากกว่า แต่ทราบหรือไม่ว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผลพวงจากการระบาดของโควิด 19 มีลูกเรือที่ทำงานในเรือเดินสมุทร แท่นขุดเจาะ ต้องติดค้างไม่สามารถขึ้นฝั่งได้นับหลายแสนคน ซึ่งในจำนวนนี้มีลูกเรือไทยรวมอยู่ด้วยไม่น้อย

ปัญหาเหล่านี้ คนเรือ หรือคนที่ทำธุรกิจด้านขนส่งทางทะเลจะทราบดี และเรียกว่า Crew Change Crisis’ โดยในช่วงการระบาดอย่างรุนแรงตอนต้นปี 2563 ทุกประเทศได้ออกกฎหมาย ข้อกำหนดห้ามสับเปลี่ยนลูกเรือ ห้ามลูกเรือขึ้นฝั่งทุกเมืองท่า ทั้งออกมาตรการความปลอดภัย (Quality And Safety) ป้องกันการระระบาดของไวรัสโควิด 19 ให้คนประจำเรือ ทำให้ที่ผ่านมาหากเกิดปัญหาคนประจำเรือเจ็บป่วย การจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่งไปพบแพทย์ได้หรือไม่นั้น เป็นไปอย่างล่าช้า และขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดของเมืองท่าแต่ละประเทศ ตลอดจนดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ปัญหาที่ตามมา คือทำให้คนประจำเรือต้องทำงานเกินกว่าเวลาสูงสุดที่กำหนดให้ทำงานบนเรือได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 (MLC 2006–Maritime Labour Convention 2006) ที่มีข้อกำหนดให้คนประจำเรือต้องมีระยะเวลาทำงานบนเรือไม่เกิน 12 เดือน รวมถึงปัญหาเอกสารการทำงานของคนประจำเรือหมดอายุกลางทะเล อาทิ ใบอนุญาตประจำวิชาชีพของคนประจำเรือ หนังสือเดินทาง หนังสือคนประจำเรือ ใบรับรองการตรวจสุขภาพ ฯลฯ ตลอดจนปัญหาด้านสภาพจิตใจอันเนื่องจากการทำงานในทะเลเป็นเวลานาน

ด้านเจ้าของเรือตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเช่นเดียวกัน การปิดเมืองท่าบางแห่งทำให้เรือไม่สามารถเข้าเทียบท่าเพื่อขนส่งสินค้า และต้องเปลี่ยนเมืองท่ากะทันหัน ทั้งยังต้องประสบปัญหาจากมาตรการการจำกัดการเดินทาง และการไม่มีเครื่องบินพาณิชย์ให้บริการ ทำให้เรือสามารถสับเปลี่ยนคนประจำเรือทำได้เพียงบางส่วน และไม่เป็นไปตามความต้องการแท้จริงของลูกเรือ อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการเดินเรือ และคุณภาพชีวิตของคนประจำเรือที่ต้องติดอยู่บนเรือนานเกินกว่าที่ MLC กำหนดไว้

ต่อมาหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้มีมาตรการอนุญาตให้เปลี่ยนคนประจำเรือเฉพาะลูกเรือที่มีสัญชาติประเทศนั้นเท่านั้น แต่ลูกเรือต่างชาติยังห้ามมีการสับเปลี่ยนทั้งขึ้นและลงเรือ (ยกเว้นที่สิงคโปร์) แต่การสับเปลี่ยนคนประจำเรือก็เกิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นที่เจ้าของเรือต้องแบกรับ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการกักตัว 14 วัน ของคนประจำเรือที่ขอขึ้นฝั่ง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง, ค่าตรวจตรวจโควิด PCR TEST, ค่าตรวจ Fit To Fly, ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง และเงินพิเศษ

รวมทั้งกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น เช่น ลูกเรือจะต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ (Certificate Of Entry-COE) ที่ออกโดยกระทรวงต่างประเทศก่อนล่วงหน้า เช่นเดียวกับกรณีการเดินทางกลับเข้าราชอาณาจักรไทยโดยทางเครื่องบิน หน่วยงานต่างๆ จึงจะสามารถให้สับเปลี่ยนคนขึ้นและลงเรือได้ แถมขั้นตอนดังกล่าวมีอุปสรรคมากมายและเป็นไปอย่างล่าช้า

ขณะที่รัฐเจ้าของเรือธง (FSC-Flag State Control) และเจ้าหน้าที่ของรัฐเมืองท่า (PSC-Port State Control) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย ยังคงจุดยืนในการรักษาระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเข้มงวด ทำให้เจ้าของเรือยังคงต้องหามาตรการเฉพาะหน้า หรือแม้แต่ยอมแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เพื่อทำให้การสับเปลี่ยนคนประจำเรือ โดยงัดสารพัดวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาใช้ในทุกวิถีทางที่พอจะดำเนินการได้ เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินการขนส่งทางทะเลให้น้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันแม้โลกมีวัคซีนโควิด 19 และมีการฉีดให้ประชาชมกลุ่มเสี่ยงไปแล้วหลายประเทศ แต่ความหวังของ กะลาสี ในการขึ้นฝั่งก็อาจต้องรอไปอีกระยะ เพราะด้วยปริมาณการติดอยู่กลางทะเลที่มากมาย ทำให้การสับเปลี่ยนคนประจำเรือต้องใช้เวลาในการทยอยส่งลูกเรือกลับบ้านเช่นกัน

กระนั้นสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ทั่วโลกที่คาดว่าจะบรรเทาลงได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 ส่งผลต่อมาตรการและกฎระเบียบในการเดินทางข้ามพรมแดนที่ผ่อนคลายมากขึ้น และอาจเป็นข่าวดีของเหล่ากะลาสี และเจ้าของธุรกิจขนส่งทางทะเลที่จะทำให้การสับเปลี่ยนคนประจำเรือทำได้ราบรื่นมากขึ้น เพราะอย่าลืมว่าการขนส่งทางทะเลคือเส้นเลือดใหญ่ของห่วงโซ่อุปทาน หากเกิดการติดขัดหรือเกิดปัญหา ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนภาคขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง การนำเข้าส่งออก การแข่งขันทางการค้า หรือแม้แต่การขาดตอนของซัพพลายเชน ซึ่งมองในมุมนี้จะเป็นผลกระทบที่ใกล้ตัวอย่างมาก 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<

 

3 วิธีที่องค์กรควรเลือกใช้ในการทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัย

Ransomware ภัยไซเบอร์ที่ธุรกิจยุคดิจิทัลควรระวัง


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3493569 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
126587 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
118960 | 12/04/2020
Crew Change ผลกระทบธุรกิจขนส่งทางทะเลช่วงโควิด 19