กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศให้นำส่งงบการเงินทางออนไลน์

SME Update
10/04/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 432 คน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศให้นำส่งงบการเงินทางออนไลน์
banner

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยื่นและการชำระภาษีอากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะช่วยลดความเสี่ยงและช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ให้สามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ และขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศให้นิติบุคคล ยื่นงบการเงินและสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Filing เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ทั้งการยื่นงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร การยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด และการยืนสำเนารายงานประจำปี และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด โดยประกาศได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2563 เป็นต้นไป

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


การออกประกาศดังกล่าว เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสนับสนุนนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ...สู้โควิด-19” ที่ขอให้ประชาชนอยู่บ้านเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการออกมาข้างนอก ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกันของคนจำนวนมาก เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง

ทั้งนี้ การส่งงบการเงินทาง DBD e-Filing จะช่วยสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทางธุรกิจและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลงบการเงินประกอบการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว          

สำหรับช่องทางในการนำส่งงบการเงินทางออนไลน์ผ่านระบบ DBD e-Filing สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Excel V.2.0 ตาม User ของนิติบุคคลเป็นรายๆ ไป ซึ่งได้ปรับปรุงระบบให้กรอกข้อมูลงบการเงินง่าย สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นแล้ว โดยนิติบุคคลสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Excel V.2.0 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประกาศงดรับงบการเงินที่นำส่งทางไปรษณีย์ไปก่อนหน้านี้แล้ว เนื่องจากมีจำนวนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.5 ของนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด ทำให้นิติบุคคลต้องนำส่งงบการเงินและสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงินได้ที่ 02 547 4377, 02 547 4385, 02 547 4390-91 และ 02 547 5978 ในวันเวลาราชการ หรือ อีเมล [email protected]


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


ข่าวดี! สรรพากรขยายเวลานำส่งภาษี ยื่นแบบฯให้ผู้ประกอบการทั่วไป

เรียนรู้เทคนิค ธุรกิจ SMEs รับมือโควิด-19


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3486415 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
124757 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้ SME Update

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่...
115861 | 12/04/2020
banner