ดีมานด์พุ่ง! โอกาสอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

SME Go Inter
22/05/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 497 คน
ดีมานด์พุ่ง! โอกาสอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
banner

ปัจจุบันผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกมีกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ทั้งจากพฤติกรรมการ Work from home และกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและเล่นเกม ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นด้วย นี่จึงเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไทยที่มีศักยภาพอยู่แล้ว จะพัฒนาเทคโนโลยีให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและขยายการส่งออกในตลาดโลกได้

ในปี 2562 ไทยเป็นผู้ส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อันดับที่ 6 ของโลก รองจากจีน สหภาพยุโรป สหรัฐฯ เม็กซิโก และฮ่องกง รวมถึงเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ขณะที่ไตรมาสแรกของปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) พบว่า ไทยส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มูลค่าสูงถึง 3,943 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญ เช่น สหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ 37 ฮ่องกง สัดส่วนร้อยละ 16 อาเซียน สัดส่วนร้อยละ 14 สหภาพยุโรป สัดส่วนร้อยละ 14 และจีน สัดส่วนร้อยละ 11 เป็นต้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 พบว่ามูลค่าส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขยายตัวร้อยละ 14

หากจำแนกรายสินค้า พบว่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุดในกลุ่ม (สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 75) ขยายตัวถึงร้อยละ 23 มีมูลค่าการส่งออก 2,960 ล้านเหรียญสหรัฐ นับว่าไทยเป็นผู้ส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อันดับที่ 2 ของโลกรองจากจีน

ทั้งนี้การเปิดเสรีทางการค้าถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การส่งออกสินค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของไทยเติบโต โดยปัจจุบันไทยมีความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับ 18 ประเทศ ได้แต้มต่อไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า รวมถึงได้เป็นภาคีในความตกลงว่าด้วยสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Agreement: ITA) ขององค์การการค้าโลก (WTO) ทำให้ได้ประโยชน์จากการยกเลิกเก็บภาษีนำเข้าและค่าธรรมเนียม ในสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศสมาชิก

นอกจากนี้ ไทยและสมาชิก WTO กว่า 50 ประเทศ ยังได้จัดทำความตกลงขยายขอบเขตสินค้า หรือ ITA Expansion ไปยังสินค้าต้นน้ำและกลางน้ำอีก 201 รายการ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ส่วนประกอบวงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เสียภาษีนำเข้า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของไทย รวมถึงช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้มาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตอีกด้วย

ขณะเดียวกันในปัจจุบันไทยมีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมในสาขาการผลิตคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ ถึง 18,175 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการจ้างงานในสาขาอิเล็กทรอนิกส์กว่า 3 แสนคน


ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าให้ทันต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กและเบา เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและอุปกรณ์ไอทีอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งควรวางแนวทางปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว และเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


เตรียมรับมือ! ส่งออกอาจเผชิญการกีดกันการค้าที่เข้มข้น

เทรนด์เปลี่ยน! ดัชนีอุตสาหกรรมบางกลุ่มโตสวนกระแส


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้…
230438 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ…
81863 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ…
35369 | 21/01/2020
ดีมานด์พุ่ง! โอกาสอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์