ธนาคารกรุงเทพ ส่งต่อความสำเร็จ ‘เกษตรก้าวสู่ยุคดิจิทัล’

กิจกรรมเด่น
08/10/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 809 คน
ธนาคารกรุงเทพ ส่งต่อความสำเร็จ ‘เกษตรก้าวสู่ยุคดิจิทัล’
banner

ธนาคารกรุงเทพ สานต่อความสำเร็จภาคเกษตรไทยสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เดินหน้าจัดงาน เกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2562  มุ่งให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของภาคเกษตรอันเป็นพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมการผลิต ควบคู่ไปกับการส่งเสริมระบบการตลาดที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันภาคเกษตรกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญต่อการเกษตรสมัยใหม่โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและเกษตรกรตัวอย่างมาร่วมเสวนาให้ความรู้เกษตรกรในหัวข้อ “เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไรในยุคดิจิทัล” และตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในทุกมิติ ทั้งด้านการผลิต การตลาด การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน การบริหารจัดการการเงิน การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกษตรกรยุคใหม่สามารถผนวกใช้งานเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาด


 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

วันเกษตรก้าวหน้า 2562

วันเกษตรก้าวหน้า 2562

วันเกษตรก้าวหน้า 2562สุดยอดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรคุณภาพคัดพิเศษมาตรฐานส่งออกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเดชา ตุลานันท์…
11467 | 16/12/2019
“เมทัลเล็กซ์ 2019” มหกรรมเทคโนโลยี เครื่องจักรกลโลหะการอันดับหนึ่งแห่งอาเซียน ครั้งที่ 33

“เมทัลเล็กซ์ 2019” มหกรรมเทคโนโลยี เครื่องจักรกลโลหะการอันดับหนึ่งแห่งอาเซียน ครั้งที่ 33

พบสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษและบริการทางการเงิน ที่บูธ ธนาคารกรุงเทพ ในงาน “เมทัลเล็กซ์ 2019” มหกรรมเทคโนโลยี เครื่องจักรกลโลหะการอันดับหนึ่งแห่งอาเซียน…
6146 | 15/11/2019
ธนาคารกรุงเทพ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า รับมือผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ธนาคารกรุงเทพ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า รับมือผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ธนาคารกรุงเทพ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ และลูกค้าบุคคล ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่…
4926 | 05/02/2020
ธนาคารกรุงเทพ ส่งต่อความสำเร็จ ‘เกษตรก้าวสู่ยุคดิจิทัล’