ธนาคารกรุงเทพ ส่งต่อความสำเร็จ ‘เกษตรก้าวสู่ยุคดิจิทัล’

กิจกรรมเด่น
08/10/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 252 คน
ธนาคารกรุงเทพ ส่งต่อความสำเร็จ ‘เกษตรก้าวสู่ยุคดิจิทัล’
banner

ธนาคารกรุงเทพ สานต่อความสำเร็จภาคเกษตรไทยสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เดินหน้าจัดงาน เกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2562  มุ่งให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของภาคเกษตรอันเป็นพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมการผลิต ควบคู่ไปกับการส่งเสริมระบบการตลาดที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันภาคเกษตรกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญต่อการเกษตรสมัยใหม่โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและเกษตรกรตัวอย่างมาร่วมเสวนาให้ความรู้เกษตรกรในหัวข้อ “เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไรในยุคดิจิทัล” และตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในทุกมิติ ทั้งด้านการผลิต การตลาด การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน การบริหารจัดการการเงิน การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกษตรกรยุคใหม่สามารถผนวกใช้งานเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาด


 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

การประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ประจำปี 2562​ กิจกรรมเด่น

การประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ประจำปี 2562​

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA​ เปิดตัวการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ประจำปี 2562​เปิดรับสมัครแล้ว “รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูง...
2536 | 19/06/2019
Amazon Very Good ขายดิบ ขายดี บนอเมซอน กิจกรรมเด่น

Amazon Very Good ขายดิบ ขายดี บนอเมซอน

“ สัมมนาฟรี!!  Amazon Very Good ขายดิบ ขายดี บนอเมซอน ” ใน วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 - 16.00  น.  ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ห้อง...
1540 | 10/06/2019
banner
banner