ดิวตี้ฟรีลอยฟ้า การขายแบบเหนือเมฆ

SME Update
09/08/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1823 คน
ดิวตี้ฟรีลอยฟ้า การขายแบบเหนือเมฆ
banner

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก ถือเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีขนาดใหญ่ที่เติบโตไม่หยุดและมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เช่นเดียวกับภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย ที่แต่ละวันมีสายการบินนานาชาติต้องรอต่อคิวในการนำเครื่องบินขึ้น-ลง เป็นจำนวนมากต่อวัน

ด้วยอานิสงส์ภาคอุตสาหกรรมการบินเติบโตแบบก้าวกระโดดดังกล่าวส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทย อีกทั้งยังเป็นอีกช่องทางการตลาดของสินค้าแบรนด์แนมชั้นนำของโลกได้นำสินค้าจำหน่ายให้กับผู้โดยสาร ดิวตี้ฟรีลอยฟ้า”ได้จับจ่ายซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาแสนถูก

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


เช่นเดียวกับสินค้า OTOP ระดับพรีเมี่ยมของไทยก็กำลังรุกช่องทางการตลาดบนสายการบินนานาชาติเพื่อต่อยอดทำธุรกิจเชิงรุกแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่คาดว่าปี 2562 มีมูลค่ามากกว่า 2 แสนล้านบาท ขณะที่เมื่อเทียบกับปี 2561 มีมูลค่าประมาณ 1.25 แสนล้านบาท โดยที่ผ่านมาได้มีการนำร่องคัดเลือกสุดยอดสินค้า OTOP ของจ.เพชรบุรี จำนวน 3 แบรนด์ดังท้องถิ่น ขึ้นจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาวเอเชียและทั่วโลกที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด

สินค้า OTOP  ระดับพรีเมี่ยมของจ.เพชรบุรี ที่ผ่านคัดเลือกโดยกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์ อ.ชะอำ, ถ้วยเบญจรงค์ อ.เขาย้อย และ ขนมขบเคี้ยว “ข้าวตังสุคันธา” อ.เมืองเพชรบุรี  นำขึ้นไปวางจำหน่ายบนเครื่องบินของสายการบินไทยและแอร์เอเชียนับว่าเป็นแนวทางการทำตลาดเชิงรุกสมัยใหม่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วโลกโดยตรงนอกเหนือจากจำหน่ายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ และออนไลน์


โดยก่อนส่งสินค้า OTOP จำหน่ายบนเครื่องบินของการบินไทยจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ในการจัดทำแพคเก็จจิ้งที่จะนำสินค้าดังกล่าวขึ้นไปวางจำหน่ายบนเครื่องบินของสายการบินพาณิชย์ ต้องพัฒนารูปแบบได้ มาตรฐานสากล หลังจากนำร่องไปจำหน่ายบนเครื่องบินและที่ร้านดิวตี้ฟรีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปรากฎว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจซื้อกลับประเทศเป็นจำนวนมาก

กล่าวได้ว่า เพชรบุรี นับเป็นจังหวัดนำร่องใน 5 จังหวัดแรกของประเทศไทยนำสินค้า OTOP ระดับพรีเมี่ยม ส่งจำหน่ายแบบดิวตี้ฟรีลอยฟ้าบนสายการบินไทย กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ถือเป็นโอกาสดีของผู้ผลิตสินค้าชุมชน หรือที่เรียกกันว่าสินค้า OTOP ที่จะได้มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ยังส่งเสริมให้ตลาดการค้าของไทยมีช่องทางและโอกาสเพิ่มขึ้นในการส่งสินค้าออกจำหน่ายยังกลุ่มเออีซี จากเดิมที่จำหน่ายอยู่แต่เฉพาะภายในประเทศที่มีคนซื้ออยู่ประมาณ 70 ล้านคน

แต่หลังประเทศไทยผนึกเป็นหนึ่งเดียวชาติอาเซียนยิ่งทำให้ตลาดเปิดกว้างมากขึ้น มีลูกค้าซื้อสินค้ามากขึ้นเพราะจำนวนประชากรเออีซีร่วมกันแล้วกว่า 650 ล้านคน ดังนั้นการที่จะทำให้สินค้าเหล่านี้กระจายไปสู่กลุ่มชาติอาเซียนด้วยกันและทั่วโลก โดยใช้สายการบินไทยเป็นตัวเชื่อมสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง เมื่อลูกค้าซื้อไปใช้แล้วสินค้าดี มีมาตรฐานสากล นักท่องเที่ยวจะโปรโมทแบบปากต่อปากซื้อสินค้าจากไทยไม่ผิดหวัง

ดิวตี้ลอยฟ้า กลยุทธ์การทำตลาดเหนือเมฆที่ น.ส.สุวรรณา  ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มองว่า เป็นอีกแนวทางการทำตลาดยุคใหม่คู่ขนาดการทำตลาดอีคอมเมิร์ซที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่อยู่บนเครื่องบินได้โดยตรง สินค้า OTOP ของจ.เพชรบุรี เป็นเอกลักษณ์ของไทย เป็นของชุมชน และภูมิปัญญาไทย ที่สำคัญยังเป็นสินค้าแฮนด์เมด ที่มีขั้นตอนการผลิตและทำด้วยมือของคนในชุมชนที่พัฒนาจากระดับท้องถิ่นจนก้าวสู่ระดับสากล


น.ส.ณัฐระวี  เดื่อมขันธ์มณี ประทานกลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์  จ.เพชรบุรี เห็นด้วยกับช่องทางการจำหน่ายสินค้า ดิวตี้ฟรีลอยฟ้า” ทำให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ไทยสามารถขยายฐานทำการตลาดได้อย่างมีศักยภาพและยังนำรายได้จากจำหน่ายสินค้าไปพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นแรงกระตุ้นพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเพราะสินค้าไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่คู่แข่งต่างชาติลอกเลียนแบบได้ยาก  

อย่างไรก็ตามการที่จะทำตลาดยุคใหม่ประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการควรพัฒนามาตรฐานสินค้าควบคู่กับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภครับรู้ตลอดอย่างต่อเนื่อง แต่การขับเคลื่อนสินค้า OTOP ประสบความสำเร็จได้ หน่วยงานภาครัฐต้องลงมาขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้สินค้าไทยก้าวไกลสู่ระดับโลก

ไม่เพียงแค่ขายบนเครื่องบินเท่านั้น กลุ่ม OTOP 1 จังหวัดเพชรบุรียังบรรลุข้อตกลงกับบริษัทไทยแลนด์ มอลล์ ที่จะนำสินค้า OTOP จ.เพชรบุรี นำไปจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ที่สามารถกระจายสินค้าไปสู่ลูกค้ากลุ่มอาเซียน และทั่วโลกได้อีกด้วย 

ปั้นโอทอปไทย จากท้องถิ่นบินสู่ท้องฟ้า

เซนบิวตี้ จากโอทอปบ้านๆ สู่ SME ที่เข้มแข็ง

 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3490474 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125585 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
117484 | 12/04/2020
ดิวตี้ฟรีลอยฟ้า การขายแบบเหนือเมฆ