ดิวตี้ฟรีลอยฟ้า การขายแบบเหนือเมฆ

SME Update
09/08/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1363 คน
ดิวตี้ฟรีลอยฟ้า การขายแบบเหนือเมฆ
banner

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก ถือเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีขนาดใหญ่ที่เติบโตไม่หยุดและมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เช่นเดียวกับภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย ที่แต่ละวันมีสายการบินนานาชาติต้องรอต่อคิวในการนำเครื่องบินขึ้น-ลง เป็นจำนวนมากต่อวัน

ด้วยอานิสงส์ภาคอุตสาหกรรมการบินเติบโตแบบก้าวกระโดดดังกล่าวส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทย อีกทั้งยังเป็นอีกช่องทางการตลาดของสินค้าแบรนด์แนมชั้นนำของโลกได้นำสินค้าจำหน่ายให้กับผู้โดยสาร ดิวตี้ฟรีลอยฟ้า”ได้จับจ่ายซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาแสนถูก

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


เช่นเดียวกับสินค้า OTOP ระดับพรีเมี่ยมของไทยก็กำลังรุกช่องทางการตลาดบนสายการบินนานาชาติเพื่อต่อยอดทำธุรกิจเชิงรุกแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่คาดว่าปี 2562 มีมูลค่ามากกว่า 2 แสนล้านบาท ขณะที่เมื่อเทียบกับปี 2561 มีมูลค่าประมาณ 1.25 แสนล้านบาท โดยที่ผ่านมาได้มีการนำร่องคัดเลือกสุดยอดสินค้า OTOP ของจ.เพชรบุรี จำนวน 3 แบรนด์ดังท้องถิ่น ขึ้นจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาวเอเชียและทั่วโลกที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด

สินค้า OTOP  ระดับพรีเมี่ยมของจ.เพชรบุรี ที่ผ่านคัดเลือกโดยกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์ อ.ชะอำ, ถ้วยเบญจรงค์ อ.เขาย้อย และ ขนมขบเคี้ยว “ข้าวตังสุคันธา” อ.เมืองเพชรบุรี  นำขึ้นไปวางจำหน่ายบนเครื่องบินของสายการบินไทยและแอร์เอเชียนับว่าเป็นแนวทางการทำตลาดเชิงรุกสมัยใหม่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วโลกโดยตรงนอกเหนือจากจำหน่ายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ และออนไลน์


โดยก่อนส่งสินค้า OTOP จำหน่ายบนเครื่องบินของการบินไทยจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ในการจัดทำแพคเก็จจิ้งที่จะนำสินค้าดังกล่าวขึ้นไปวางจำหน่ายบนเครื่องบินของสายการบินพาณิชย์ ต้องพัฒนารูปแบบได้ มาตรฐานสากล หลังจากนำร่องไปจำหน่ายบนเครื่องบินและที่ร้านดิวตี้ฟรีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปรากฎว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจซื้อกลับประเทศเป็นจำนวนมาก

กล่าวได้ว่า เพชรบุรี นับเป็นจังหวัดนำร่องใน 5 จังหวัดแรกของประเทศไทยนำสินค้า OTOP ระดับพรีเมี่ยม ส่งจำหน่ายแบบดิวตี้ฟรีลอยฟ้าบนสายการบินไทย กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ถือเป็นโอกาสดีของผู้ผลิตสินค้าชุมชน หรือที่เรียกกันว่าสินค้า OTOP ที่จะได้มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ยังส่งเสริมให้ตลาดการค้าของไทยมีช่องทางและโอกาสเพิ่มขึ้นในการส่งสินค้าออกจำหน่ายยังกลุ่มเออีซี จากเดิมที่จำหน่ายอยู่แต่เฉพาะภายในประเทศที่มีคนซื้ออยู่ประมาณ 70 ล้านคน

แต่หลังประเทศไทยผนึกเป็นหนึ่งเดียวชาติอาเซียนยิ่งทำให้ตลาดเปิดกว้างมากขึ้น มีลูกค้าซื้อสินค้ามากขึ้นเพราะจำนวนประชากรเออีซีร่วมกันแล้วกว่า 650 ล้านคน ดังนั้นการที่จะทำให้สินค้าเหล่านี้กระจายไปสู่กลุ่มชาติอาเซียนด้วยกันและทั่วโลก โดยใช้สายการบินไทยเป็นตัวเชื่อมสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง เมื่อลูกค้าซื้อไปใช้แล้วสินค้าดี มีมาตรฐานสากล นักท่องเที่ยวจะโปรโมทแบบปากต่อปากซื้อสินค้าจากไทยไม่ผิดหวัง

ดิวตี้ลอยฟ้า กลยุทธ์การทำตลาดเหนือเมฆที่ น.ส.สุวรรณา  ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มองว่า เป็นอีกแนวทางการทำตลาดยุคใหม่คู่ขนาดการทำตลาดอีคอมเมิร์ซที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่อยู่บนเครื่องบินได้โดยตรง สินค้า OTOP ของจ.เพชรบุรี เป็นเอกลักษณ์ของไทย เป็นของชุมชน และภูมิปัญญาไทย ที่สำคัญยังเป็นสินค้าแฮนด์เมด ที่มีขั้นตอนการผลิตและทำด้วยมือของคนในชุมชนที่พัฒนาจากระดับท้องถิ่นจนก้าวสู่ระดับสากล


น.ส.ณัฐระวี  เดื่อมขันธ์มณี ประทานกลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์  จ.เพชรบุรี เห็นด้วยกับช่องทางการจำหน่ายสินค้า ดิวตี้ฟรีลอยฟ้า” ทำให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ไทยสามารถขยายฐานทำการตลาดได้อย่างมีศักยภาพและยังนำรายได้จากจำหน่ายสินค้าไปพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นแรงกระตุ้นพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเพราะสินค้าไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่คู่แข่งต่างชาติลอกเลียนแบบได้ยาก  

อย่างไรก็ตามการที่จะทำตลาดยุคใหม่ประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการควรพัฒนามาตรฐานสินค้าควบคู่กับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภครับรู้ตลอดอย่างต่อเนื่อง แต่การขับเคลื่อนสินค้า OTOP ประสบความสำเร็จได้ หน่วยงานภาครัฐต้องลงมาขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้สินค้าไทยก้าวไกลสู่ระดับโลก

ไม่เพียงแค่ขายบนเครื่องบินเท่านั้น กลุ่ม OTOP 1 จังหวัดเพชรบุรียังบรรลุข้อตกลงกับบริษัทไทยแลนด์ มอลล์ ที่จะนำสินค้า OTOP จ.เพชรบุรี นำไปจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ที่สามารถกระจายสินค้าไปสู่ลูกค้ากลุ่มอาเซียน และทั่วโลกได้อีกด้วย 

ปั้นโอทอปไทย จากท้องถิ่นบินสู่ท้องฟ้า

เซนบิวตี้ จากโอทอปบ้านๆ สู่ SME ที่เข้มแข็ง

 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3476878 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
123885 | 11/06/2019
เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020 SME Update

เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลและอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของสังคมยุคใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคกลายเป็นมนุษย์รักสบาย หรือ เรีย...
44491 | 09/01/2020
banner
banner