ส่อง "EVFTA" เวียดนาม – อียู กระทบไทย

SME in Focus
27/06/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1677 คน
ส่อง "EVFTA" เวียดนาม – อียู กระทบไทย
banner

หลังสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนบานปลายไร้ข้อยุติและส่อเค้ายืดเยื้อ หลายฝ่ายคาดการณ์ว่านักลงทุนจากจีน และสหรัฐ จะหันหัวเรือการลงทุนมายังประเทศไทย เพื่อเป็นฐานการผลิตใหม่สำหรับส่งออกสินค้าเข้าไปทดแทนสินค้าที่ถูกขึ้นภาษี ด้วยไทยเป็นประเทศศูนย์กลางอาเซียนที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน

อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังไม่สามารถประมาทได้ว่าการลงทุนจะไหลเข้าสู่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวหรือไม่ เพราะเวียดนามประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยในอาเซียน ก็ถือว่าเป็นประเทศที่เนื้อหอมไม่แพ้กัน ด้วยความพร้อมทั้งด้านจำนวนและคุณภาพของแรงงาน กฎหมายส่งเสริมการลงทุน และที่สำคัญล่าสุดเวียดนามได้เจรจาเปิดการค้าเสรีหลายๆฉบับ กับคู่ค้าขนาดใหญ่ไม่ว่าจะความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)  และล่าสุดมากระทั่งถึงความตกลงเขตการค้าเสรี “EU-Vietnam Free Trade Agreement : EVFAT”

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


เวียดนามและสหภาพยุโรปได้ประกาศเริ่มเจรจาความตกลง  EVFAT ระหว่างกันมาตั้งแต่ปี 2007 กระทั่งได้ข้อสรุปในปี 2015 และลงนามความตกลงไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2018 คาดว่าความตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในไตรมาส 3 ปีนี้

สาระสำคัญในความตกลงทั้งสองฝ่ายตกลงจะทยอยลดภาษีสินค้านำเข้าระหว่างกันให้ได้ 99% ของสินค้าที่ค้าระหว่างกัน โดยสหภาพยุโรจะลดภาษีสินค้าเป็น 0% ในสินค้า 71% ของจำนวนสินค้าที่ค้าระหว่างกัน และสินค้าอีก 29% ของจำนวนสินค้าที่ค้าระหว่างกัน จะทยอยลดภาษีให้กลายเป็นภาษี 0% ใน 10 ปี

ขณะที่เวียดนามจะลดภาษีสินค้าเป็น 0% ในสินค้า 65% ของจำนวนสินค้าที่ค้าระหว่างกัน และสินค้าอีก 35% ของจำนวนสินค้าที่ค้าระหว่างกัน จะทยอยลดภาษีให้กลายเป็นภาษี 0% ใน 10 ปี


นอกจากเรื่องการเปิดตลาดลดภาษีสินค้าแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังตกลงเรื่องต่างๆ อีก นับ 10 ประเด็น เช่น การลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี การปกป้องสินค้าที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การเปิดโอกาสให้บริษัทจากสหภาพยุโรปเข้าประมูลงานภาครัฐ การสร้างความเทียมกันในการแข่งขันทางการค้า การเปิดตลาดสินค้าบริการ โดยให้ผู้ค้าบริการจากสหภาพยุโรปเข้าไปประกอบธุรกิจในเวียดนามได้ในสาขาต่างๆ เช่น ไปรษณีย์ ธนาคาร ประกันภัย และขนส่งทางทะเล

การส่งเสริมและการปกป้องการลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ปุ๋ย ยางรถ ถุงมือ เซรามิก และเครื่องจักรกล เป็นต้น การจัดตั้งกลไกการแก้ไขข้อพิพาท การเสริมสร้างมาตรฐานการป้องกันสังคม และสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมด้านมนุษยธรรม และประชาธิปไตย

รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเชื่อมโยงกับไทยว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2552-2561) เวียดนามส่งออกไปสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 3.7 เท่า หรือ 346.9% ส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า หรือ 148.6% และดุลการค้าเพิ่มขึ้น 4.5 เท่า

และหลังจาก EVFTA มีผลบังคับใช้จะทำให้การส่งออกเวียดนามไปยังสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2562-2564 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ปีละ 13.3% ขณะที่การส่งออกของไทยคงเพิ่มในอัตราที่ลดลง เฉลี่ยที่ปีละ 0.8% ทั้งนี้ สินค้าไทยที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ สัตว์น้ำ และผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้าที่เวียดนามมีศักยภาพในการผลิต


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32552 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19642 | 14/06/2019
คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี SME in Focus

คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเร่งและตัวช่วยให้ภาคการเกษตร ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิม ๆ ในอดีต สู่การทำการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ด้วยการนำ...
13405 | 08/12/2019
banner