ส่อง "EVFTA" เวียดนาม – อียู กระทบไทย

SME in Focus
27/06/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 2108 คน
ส่อง "EVFTA" เวียดนาม – อียู กระทบไทย
banner

หลังสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนบานปลายไร้ข้อยุติและส่อเค้ายืดเยื้อ หลายฝ่ายคาดการณ์ว่านักลงทุนจากจีน และสหรัฐ จะหันหัวเรือการลงทุนมายังประเทศไทย เพื่อเป็นฐานการผลิตใหม่สำหรับส่งออกสินค้าเข้าไปทดแทนสินค้าที่ถูกขึ้นภาษี ด้วยไทยเป็นประเทศศูนย์กลางอาเซียนที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน

อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังไม่สามารถประมาทได้ว่าการลงทุนจะไหลเข้าสู่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวหรือไม่ เพราะเวียดนามประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยในอาเซียน ก็ถือว่าเป็นประเทศที่เนื้อหอมไม่แพ้กัน ด้วยความพร้อมทั้งด้านจำนวนและคุณภาพของแรงงาน กฎหมายส่งเสริมการลงทุน และที่สำคัญล่าสุดเวียดนามได้เจรจาเปิดการค้าเสรีหลายๆฉบับ กับคู่ค้าขนาดใหญ่ไม่ว่าจะความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)  และล่าสุดมากระทั่งถึงความตกลงเขตการค้าเสรี “EU-Vietnam Free Trade Agreement : EVFAT”

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


เวียดนามและสหภาพยุโรปได้ประกาศเริ่มเจรจาความตกลง  EVFAT ระหว่างกันมาตั้งแต่ปี 2007 กระทั่งได้ข้อสรุปในปี 2015 และลงนามความตกลงไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2018 คาดว่าความตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในไตรมาส 3 ปีนี้

สาระสำคัญในความตกลงทั้งสองฝ่ายตกลงจะทยอยลดภาษีสินค้านำเข้าระหว่างกันให้ได้ 99% ของสินค้าที่ค้าระหว่างกัน โดยสหภาพยุโรจะลดภาษีสินค้าเป็น 0% ในสินค้า 71% ของจำนวนสินค้าที่ค้าระหว่างกัน และสินค้าอีก 29% ของจำนวนสินค้าที่ค้าระหว่างกัน จะทยอยลดภาษีให้กลายเป็นภาษี 0% ใน 10 ปี

ขณะที่เวียดนามจะลดภาษีสินค้าเป็น 0% ในสินค้า 65% ของจำนวนสินค้าที่ค้าระหว่างกัน และสินค้าอีก 35% ของจำนวนสินค้าที่ค้าระหว่างกัน จะทยอยลดภาษีให้กลายเป็นภาษี 0% ใน 10 ปี


นอกจากเรื่องการเปิดตลาดลดภาษีสินค้าแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังตกลงเรื่องต่างๆ อีก นับ 10 ประเด็น เช่น การลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี การปกป้องสินค้าที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การเปิดโอกาสให้บริษัทจากสหภาพยุโรปเข้าประมูลงานภาครัฐ การสร้างความเทียมกันในการแข่งขันทางการค้า การเปิดตลาดสินค้าบริการ โดยให้ผู้ค้าบริการจากสหภาพยุโรปเข้าไปประกอบธุรกิจในเวียดนามได้ในสาขาต่างๆ เช่น ไปรษณีย์ ธนาคาร ประกันภัย และขนส่งทางทะเล

การส่งเสริมและการปกป้องการลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ปุ๋ย ยางรถ ถุงมือ เซรามิก และเครื่องจักรกล เป็นต้น การจัดตั้งกลไกการแก้ไขข้อพิพาท การเสริมสร้างมาตรฐานการป้องกันสังคม และสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมด้านมนุษยธรรม และประชาธิปไตย

รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเชื่อมโยงกับไทยว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2552-2561) เวียดนามส่งออกไปสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 3.7 เท่า หรือ 346.9% ส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า หรือ 148.6% และดุลการค้าเพิ่มขึ้น 4.5 เท่า

และหลังจาก EVFTA มีผลบังคับใช้จะทำให้การส่งออกเวียดนามไปยังสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2562-2564 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ปีละ 13.3% ขณะที่การส่งออกของไทยคงเพิ่มในอัตราที่ลดลง เฉลี่ยที่ปีละ 0.8% ทั้งนี้ สินค้าไทยที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ สัตว์น้ำ และผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้าที่เวียดนามมีศักยภาพในการผลิต


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
147891 | 09/06/2020
Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561…
33786 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน…
20726 | 14/06/2019
ส่อง "EVFTA" เวียดนาม – อียู กระทบไทย