ฟรีแลนซ์สายไหน...รายได้สุดปังรับปี 2020

SME Update
24/12/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 2276 คน
ฟรีแลนซ์สายไหน...รายได้สุดปังรับปี 2020
banner

เทรนด์ของมนุษย์ฟรีแลนซ์ ถือว่าเป็นกระแสฮิตมาแรงที่กำลังถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นในยุคนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงระหว่างปี 2523-2543  นับเป็นกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีมากกว่า 2,000 ล้านคน หรือ คิดเป็น 32% ของประชากรโลกเลยทีเดียว  

เมื่อมาเหลียวมองกลุ่ม Gen Y ในประเทศไทยนั้นมีจำนวนไม่น้อยทีเดียว อยู่ที่ประมาณ 21 ล้านคนของประชากรไทยทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตและรูปแบบการทำงานของกลุ่มดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของทั่วโลก

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในรูปแบบ “การจ้างงานระยะสั้น” หรือ รับงานเป็นครั้งๆ ตามความต้องการ (on demand) ซึ่งเป็นการทำงานแบบชั่วครั้งชั่วคราว ไม่เต็มเวลา และมีความเป็นอิสระในตัวสูง ทำงานตามความสมัครใจ ซึ่งจะแตกต่างจากการทำงานแบบดั้งเดิมของการเป็นลูกจ้างบริษัท อาทิ งานนอกเวลา งานด่วน งานจ้างตามสัญญา งานชั่วคราว งานอิสระ งานรับเหมา งานออนไลน์ และการทำงานบนแพลตฟอร์มต่างๆ สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์แบบใหม่ที่เป็นเทรนด์ฮิตของกลุ่ม Gen Y

สอดคล้องกับผลสำรวจของบริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย รายได้งานระยะสั้นครั้งแรก “Temp Job Market Salary Trend 2019 – 2020 “พบว่ากลุ่มลูกค้าจำนวน 325 ราย ส่วนใหญ่นิยมจ้างงานดังกล่าว  โดยรูปแบบการสำรวจ ประกอบด้วยคำถามสำคัญที่หลายๆ คนต่างอยากรู้ นั่นคือ ทำงานอิสระมีความมั่นคงไหม ทำอย่างไรให้ได้ค่าตอบแทนสูง และทักษะ (skill) สำคัญเพียงใด แล้วทำไมจึงเลือกทำงานในรูปแบบงานระยะสั้นมากกว่าการทำงานประจำ ฯลฯ

ซึ่งผลการสำรวจระบุออกมาชัดเจนว่าแนวโน้มและทิศทางของรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบันรวมถึงอนาคต แรงงานสามารถเลือกรูปแบบการทำงานตามความสามารถเพื่อเป็นรายได้เสริมงานหลัก หรือกลุ่มคน Gen Y ก็ยังเลือกทำงานที่ไม่ใช่งานประจำ

 

7 สายงานอาชีพทำฟรีแลนซ์แล้วรุ่งปีชวด

การจ้างงานในรูปแบบงานระยะสั้น และกลุ่มงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยจะมีการทำงานในระยะสั้นเริ่มตั้งแต่งานรายวัน รายเดือน โดยข้อมูลเงินเดือนอิงจากประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 0 – 3 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละสายงานดังนี้

1. ด้านมาร์เก็ตติ้ง

สายงานนี้มีตำแหน่งต่างๆมากมาย อาทิ  ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด (Data Analyst) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 – 35,000 บาท  ตำแหน่งดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 – 25,000 บาท  ส่วนตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ (Business Development) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 – 25,000 บาท และตำแหน่งอีเว้นท์ มาร์เก็ตติ้ง มีรายได้เริ่มต้นที่ 15,000 – 25,000 บาท

2. ด้านการให้บริการลูกค้า (Customer Service)

เริ่มตั้งแต่ตำแหน่งแคชเชียร์ มีรายได้เริ่มต้น 13,000-15,000 บาทต่อเดือน  ส่วนตำแหน่งงานที่ต้องมีทักษะความรู้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับงานด้านการให้บริการลูกค้า อาทิ คอลเซ็นเตอร์ (ไทย) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 – 20,000 บาท  และถ้าเป็นคอลเซ็นเตอร์ที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 20,000 – 35,000 บาท  และในส่วนของพนักงานต้อนรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 – 25,000 บาท เป็นต้น

3. ด้านบัญชีและการเงิน

สายงานนี้มีตำแหน่งงานตามทักษะและประสบการณ์ อาทิ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี ( Audit) ที่ต้องมีใบรับรองการทำงาน  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 – 30,000 บาท  และตำแหน่งไฟแนนซ์-บัญชี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 – 40,000 บาท

4. ด้านบุคคล(HR)

เป็นอีกหนึ่งในสายงานที่สามารถทำงานในรูปแบบงานระยะสั้น ตำแหน่งฝ่ายบุคคล รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 – 25,000 บาท, ฝ่ายพัฒนาและอบรมบุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 – 30,000 บาท  เป็นต้น

5. ด้านการขนส่งหรือโลจิสติกส์

มีเลือกใช้รูปแบบการจ้างงานในลักษณะระยะสั้นด้วย โดยมีตำแหน่งดูแลคลังสินค้า มีรายได้เริ่มต้น 12,000-15,000 บาท หรือจ้างแบบรายวันเฉลี่ย 500-700 บาท ตำแหน่งงานในส่วนแพคสินค้า และดูแลจัดการสโตร์ มีรายได้เริ่มต้น 12,000-15,000บาท หรือจ้างแบบรายวันเฉลี่ย 500-700 บาท ส่วนพนักงานที่ทำงานด้านการเทรดดิ้งระหว่างประเทศ มีรายได้เริ่มต้น 16,000-23,000 บาทต่อเดือน

6. ด้านผู้เชี่ยวชาญ Technical 

มีตำแหน่งหลากหลาย อาทิ Computer, Telecommunication Technician มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 18,000-20,000 บาท  ส่วนตำแหน่งงานด้านวิศวกรเครือข่าย (Network Engineer) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 18,000-25,000 บาท ส่วนตำแหน่ง Project Engineer, Computer and Systems Engineer มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 18,000-35,000 บาท เป็นต้น

7. ทักษะด้านภาษา

การติดต่อสื่อสารเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งงานที่หลายองค์กรเลือกจ้างงานแบบระยะสั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรที่มีผู้บริหารหรือต้องติดต่อธุรกิจกับต่างชาติ โดยเฉพาะทักษะภาษาจีนและญี่ปุ่น  เป็นสองภาษาที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางจากผลสำรวจระบุว่า แรงงานงานนี้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000-100,000 บาท หรือจ้างแบบรายวันอยู่ที่ 1,200-10,000 บาทต่อวันเลยทีเดียว


แนวโน้มแรงงานในยุคนี้มีรูปแบบการทำงานระยะสั้นที่กำลังเติบโตและมีความหลากหลายมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงทิศทาง รูปแบบการทำงานดังกล่าวมีความยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์วิถีไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้  อีกทั้งบางกลุ่มยังเลือกทำงานแบบผสมผสานทั้งงานประจำและงานระยะสั้น เพื่อเสริมรายได้โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถที่ตนเองถนัด โดยสามารถทำงานทั้งรายวัน รายเดือน และรายโปรเจคซึ่งมีตั้งแต่ 3 เดือนถึง 18 เดือน หรือบางกลุ่มก็มากกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะและรูปแบบงาน 

ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคใหม่ ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าอาชีพใดๆ ต้องเรียนรู้ เร่งพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างทักษะเชี่ยวชาญ และสะสมประสบการณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อรักษาความมั่นคงในชีวิตต่อไป

 

 

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนคิดจะเป็นฟรีแลนซ์

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3488302 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125088 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
116644 | 12/04/2020
ฟรีแลนซ์สายไหน...รายได้สุดปังรับปี 2020