ส่องตลาดส่งออกผลไม้ในเกาหลีใต้

SME Go Inter
09/03/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 1171 คน
ส่องตลาดส่งออกผลไม้ในเกาหลีใต้
banner

ออเดอร์ผลไม้จากประเทศจีนเริ่มกลับมา ชาวสวนทางภาคตะวันออกเริ่มยิ้มได้ ขณะเดียวกันเกาหลีใต้ก็เป็นอีกตลาดที่น่าสนใจ โดยปัจจุบันเกาหลีอนุญาตให้น้าเข้าผลไม้ไทยได้เพียง 6 ชนิด ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงแรด ทุเรียน มังคุด สับปะรด กล้วย และมะพร้าว ซึ่งมีเพียงมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สำหรับกล้วยและสับปะรด ไม่สามารถสู้ราคากับคู่แข่งขันจากฟิลิปปินส์ได้

ส่วนผลไม้อื่น เช่น มังคุด มีราคาแพงเกินไป มะพร้าวและทุเรียน ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากปอกยาก มะม่วงแรด เกาหลีไม่ชอบผลไม้รสเปรี้ยว

จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซลได้รายงานตัวเลขในปี 2563 มีการนำเข้าผลไม้ไทยจากประเทศเกาหลีเป็นจำนวนทั้งหมด 916 ตัน มูลค่า 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยผลไม้จากไทยที่ประเทศเกาหลีใต้นำเข้ามากที่สุด ได้แก่

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


มะม่วง

ประเทศเกาหลีใต้น้าเข้ามะม่วงจากประเทศไทย ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เปรู และออสเตรเลีย โดยประเทศไทยนับเป็นประเทศหลักที่ส่งออกมะม่วงไปยังประเทศเกาหลีใต้ ในปี  2562 เกาหลีนำเข้ามะม่วงจากไทย จำนวน 10,337 ตัน มีมูลค่า 36 ล้านเหรียญสหรัฐ คู่แข่งที่สำคัญของมะม่วงไทยได้แก่ เปรู เช่นในเดือนมกราคม ปี 2563 ประเทศเกาหลีนำเข้ามะม่วงจากเปรู จำนวน 1,091.62 ตัน ซึ่งมากกว่าการนำเข้าจากประเทศไทยที่มีจำนวน 728.06 ตัน

แม้ประเทศเกาหลีจะมีการนำเข้ามะม่วงหลายประเภท แต่ประเทศไทยยังเป็นประเทศหลักที่ส่งออกมะม่วงให้แก่ประเทศเกาหลีใต้ จึงทำให้มะม่วงของประเทศไทยยังเป็นที่ต้องการในตลาด และรสชาติเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลี ตลอดจนในธุรกิจร้านอาหารไทยที่ใช้มะม่วงเป็นส่วนประกอบในรายการอาหาร ขนมหวาน เช่น ข้าวเหนียวมะม่วง ที่ได้รับความนิยมจากชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลี

ทุเรียน

ในปี 2562 ประเทศเกาหลีใต้นำเข้าทุเรียนจากประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย โดยมีการนำเข้าทุเรียนจากประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 997 ตัน มีมูลค่า 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

เนื่องด้วยประเทศเกาหลีนำเข้าทุเรียนจากประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ทำให้ทุเรียนเป็นที่ต้องการในตลาดอย่างมาก ประกอบกับตลาดกลุ่มเป้าหมายแรงงานชาวเอเชียที่อาศัยอยู่บริเวณ จังหวัดคยองกี นิยมบริโภคทุเรียนจากประเทศไทย จึงทำให้ผู้นำเข้ามีความต้องการนำเข้าทุเรียนอยู่ตลอดเวลา ทั้งในรูปแบบ ทุเรียนสด และทุเรียนแช่แข็ง

มังคุด

ในปี 2562 ประเทศเกาหลีใต้นำเข้ามังคุด จำนวน 723 ตัน มีมูลค่า 3.8 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2563 ประเทศเกาหลีใต้ประสบปัญหาการระบาดแพร่เชื้อของไวรัส COVID-19 จึงทำให้มีการนำเข้ามังคุดลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประชากรชาวเกาหลีใต้ไม่นิยมออกมาซื้อของนอกบ้านในระยะนี้ ประกอบกับมังคุดถือเป็นสินค้าตลาดพรีเมียมที่ส่วนใหญ่วางขายในซุปเปอร์มาเก็ตของห้างสรรพสินค้าชั้นนำ จึงคาดการณ์ว่าจำนวนและมูลค่าการส่งออกมังคุดจะได้รับผลกระทบ และมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต

นอกจากนี้ยังมี สับปะรด มะพร้าว และกล้วย มีมูลค่าตลาดรวมราว 6 แสนเหรียญสหรัฐ และเนื่องจากมีความต้องการบริโภคผลไม้ไทยในกลุ่มแรงงานชาวเอเชียที่มาทำงานในประเทศเกาหลี เช่น ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ซึ่งมีจำนวนกว่า 500,000 คน ดังนั้นมีบริษัทผู้นำเข้าสินค้าไทยระบุว่า มีการนำเข้าผลไม้จากประเทศไทยมาจำหน่ายในกลุ่มแรงงานชาวเอเชียดังกล่าวโดยตรงด้วย

ทั้งนี้ในปัจจุบันรัฐบาลเกาหลีได้ปรับ H.S Code ของน้ำมะพร้าว 100% ใหม่ ทำให้ไทยต้องเสียภาษีนำเข้าเพิ่มจาก 0% เป็น 40% ซึ่งแข่งขันยากขึ้น

 

มาตรการในการนำเข้าผลไม้ของเกาหลีใต้ 

มะม่วง

- ต้องผ่านการอบความร้อน (Heat Treatment) ที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียสขึ้นไป เป็นระยะเวลา 20 นาที ณ สถานที่ผลิต

- ต้องผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Plant Quarantine ของประเทศเกาหลี

- ต้องปลูกในสวนผลไม้ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย

- อัตราภาษีในการน้าเข้ามะม่วงจากประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 24

มังคุด

- สวนผลไม้ที่ปลูกมังคุดจะต้องได้รับการรับรองจาก NPPO ของประเทศไทยทุกปี

- NPPO ต้องควบคุมและตรวจสอบการกำจัดศัตรูพืชของสวนผลไม้นั้นๆ

- โรงงานบรรจุภัณฑ์สินค้ามังคุดจะต้องลงทะเบียนกับ NPPO ของประเทศไทย และได้รับการตรวจสอบการบรรจุสินค้าโดยใช้อุปกรณ์และวัสดุที่ป้องกันแมลงและศัตรูพืช ตลอดจนการฆ่าเชื้อโรคเพื่อคงความสะอาด

- NPPO ต้องคัดแยกผลไม้ที่มีการปนเปื้อนของแมลง ดิน ทราย หรือตำหนิออกก่อนทำการส่งออกสินค้ามายังประเทศเกาหลีใต้

- อัตราภาษีการนำเข้ามังคุดจากประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 24

ทุเรียน

-อัตราภาษีการน้าเข้าทุเรียนจากประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 36


ทั้งนี้ปัญหาประการหนึ่งคือ ขั้นตอนการพิจารณาการนำเข้าสินค้าเกษตรของเกาหลี ใช้เวลานานมาก 5 - 10 ปี ซึ่งต้องผ่าน 8 ขั้นตอน และมีเอกสารประกอบจำนวนมาก มีการตรวจสอบฟาร์มในไทย ดังนั้นการจะอนุญาตการนำเข้าผลไม้ในแต่ละชนิด อาจจะไม่ทันความต้องการของตลาด

เห็นได้ชัดว่าปลายทางในเกาหลีใต้ของผลไม้ไทยจะมีโอกาสน่าสนใจ ทว่ามาตรการต่างๆ ตลอดจนกำแพงภาษีเป็นข้อจำกัดสำคัญที่ทำให้ผลไม้ไทยทั่วไปแข่งขันไม่ได้ ทางเดียวที่เกษตรส่งออกไทยจะตีตลาดเกาหลีใต้ได้ คือการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร พัฒนาคุณภาพผลไม้ให้สูงขึ้น เพื่ออัพราคาให้สูงขึ้นจับกลุ่มพรีเมียมโดยเฉพาะ

 

แหล่งอ้างอิง :

 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล Korea International Trade Association (KITA)

ASEAN-KOREA CENTRE

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


ส่องโอกาสผลไม้ไทยในตะวันออกกลาง

ฝ่าวิกฤติส่งออกผลไม้ไทย


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
230282 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
81322 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย SME Go Inter

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่ง...
34902 | 21/01/2020
banner