ส่องโอกาสธุรกิจ Car Sharing เยอรมนี

SME Go Inter
24/10/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 957 คน
ส่องโอกาสธุรกิจ Car Sharing เยอรมนี
banner

สังคมดิจิทัลมีบทบาทมากขึ้น จากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคใหม่ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้สะดวก และรวดเร็วกว่าอดีต ภาคธุรกิจก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้ธุรกิจในรูปแบบ "เศรษฐกิจแบ่งปัน" หรือ Sharing Economy  จึงเป็นรูปแบบธุรกิจที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั่วโลก

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนกว่า รูปแบบธุรกิจ Sharing Economy นี้ จะแตกต่างไปจากการทำธุรกิจแบบเดิม เพราะเป็นการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ โดยไม่ถ่ายโอนความเป็นเจ้าของทรัพยากร เมื่อมีการถือครองทรัพยากรมากๆก็จะแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนให้กับผู้ที่มีความต้องการในทรัพยากรนั้นๆ เช่นกัน ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกันนั้นจะดำเนินการผ่านตัวกลางที่เป็นแพลตฟอร์มในระบบดิจิทัลหรือออนไลน์

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ธุรกิจรูปแบบนี้ขยายวงกว้างออกไปทั่วโลก โดยเฉพาะสหภาพยุโรปได้มีความนิยมธุรกิจนี้อย่างแพร่หลาย ซึ่งจากข้อมูลของ "Pricewaterhouse Cooper" ระบุว่าประเทศเยอรมนีเป็นตลาด Sharing Economy ที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป ซึ่งไม่น่าแปลก เพราะเยอรมนีเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักของสหภาพยุโรปมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ทำให้ตลาดนี้ขยายวงกว้างมาก โดยเมื่อ 2 ปี ก่อน หรือราวปี 2560 มูลค่า Sharing Economy มีมูลค่าร่วมเท่ากับ 22,900 ล้านยูโร หรือประมาณ 767,150 ล้านบาท (คิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 33.50 บาทต่อยูโร) ซึ่งจะแบ่งเป็นหลายประเภท ทั้งการเงิน ธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัย ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจสื่อสารและบันเทิง และธุรกิจเครื่องจักร


สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี วิเคราะห์ว่า เทรนด์ของธุรกิจ Sharing Economy  ในมุมมองของชาวเยอรมันเห็นว่าจะเป็นธุรกิจแห่งอนาคต ช่วยทำให้ชาวเยอรมันมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะมีข้อดีจากการลดการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุนี้มูลค่าตลาดของธุรกิจนี้ จึงเพิ่มขึ้นอีก 5.3% ในปี 2561 หรือคิดเป็นมูลค่า 24,100 ล้านยูโร หรือ 807,350 ล้านบาท

ในจำนวนนี้ประเภทธุรกิจ 'Car Sharing' ถือว่าเป็นธุรกิจดาวรุ่งประเภทหนึ่งที่มาแรงไม่น้อยในเยอรมัน เพราะเป็นธุรกิจที่ปรับตัวสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่มีรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยน แม้ว่าเยอรมันจะเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์ แต่การเป็นเจ้าของรถยนต์ลดลง จึงนำมาสู่ธุรกิจจัดหารถขนส่งผู้ตามความต้องการซึ่งผู้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างอิสระ มีความยืดหยุ่นสูง โดยไม่จำเป็นต้องมีกรรมสิทธิ์หรือรับภาระในสินค้า ส่งผลให้ธุรกิจกำลังถูกพูดถึงและได้ความสนใจอย่างมาก ในกลุ่มนักลงทุนทั้งตัวผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ให้บริการรถเช่า มีผู้ประกอบการกระโดดเข้าร่วมธุรกิจนี้ 16 ราย และมีบัญชีผู้ใช้งานประมาณ 2 ล้านคนครองสัดส่วน 50% ของตลาดคาร์แชร์ริ่งทั่วโลก


บริการ Car Sharing ขณะนี้มี 3 รูปแบบ

1) Stationary Model คือ ผู้ใช้ทำธุรกรรมเช่ารถผ่านแอพพลิเคชั่้น จากนั้นเดินทางมารับรถที่สถานี และนำมาคืนกลับที่สถานีเช่นเดิม ระบบนี้อาจไม่ยืดหยุ่นมากนัก แต่สะดวกต่อผู้ให้บริการในการตรวจสอบรถ โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตหากใช้วิธีการนี้จะทำให้สะดวกในการชาร์จเป็นต้น

2) Free Floating Model คือ ระบบที่ผู้ใช้บริการ สามารถตรวจสอบข้อมูลและเลือกใช้บริการรถยนต์ที่อยู่ระยะใกล้ที่สุด ไม่จำเป็นต้องไปรับและส่งคืนที่สถานี ทำให้ความยืดหยุ่นสูงสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการแบบวันเวย์ทริป และยังเป็นการลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ

3) Peer to Peer Model คือ รูปแบบนี้ผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการรถยนต์ของบริษัท แต่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบผ่านแอพลิเคชั่น และรับกุญแจจากเข้าของรถยนต์โดยตรง และไม่ต้องนำกลับมาคืนที่สถานี แต่ทั้งนี้ระบบปฏิบัติต้องมีความน่าเชื่อถือสำหรับเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลที่จะเข้ามาร่วมให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ตลาดนี้จึงมีแนวโน้มเติบโตสูงมาก โดยคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ใช้งานจะเพิ่มอย่างก้าวกระโดดเป็น 15 ล้านคนในปี 2563 เนื่องจากผู้บริโภคจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง มีต้นทุนภาระลดลงหากเทียบกับการครอบครองรถยนต์ ซึ่งจะต้องเสียทั้งค่ารถยนต์​ ค่าประกันภัยและค่าบำรุงรักษา

ไม่เพียงเท่านี้ อีกด้านหนึ่งข้อดีของการดำเนินธุรกิจให้บริการ Car Sharing ไม่เพียงสะดวก รวดเร็ว และยืดหยุ่นตามเทคโนโลยีเท่านั้น ช่วยลดภาระผู้บริโภคเท่านั้น แต่ธุรกิจนี้ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดปัญหาการจราจรอีกด้วย

 

เทคโนโลยี AR - VR กับการใช้งานในธุรกิจ 

วิถีผู้นำ ต้องก้าวสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
230275 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
81293 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย SME Go Inter

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่ง...
34853 | 21/01/2020
banner