ผลิตสินค้ารักษ์โลกสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

SME Go Inter
25/02/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 490 คน
ผลิตสินค้ารักษ์โลกสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
banner

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในภาคการส่งออกของไทยในปีที่ผ่านคือ ต้นทุนสินค้าที่สูงซึ่งปัจจัยสำคัญสืบเนื่องจากเงินบาทที่แข็งค่า ขณะที่คุณภาพสินค้าใกล้เคียงกัน การแข่งขันในตลาดส่งออกปีที่ผ่านมา จึงเหมือนฝันร้ายของผู้ส่งออกไทย ดังนั้นผู้ผลิตจึงอาจต้องปรับกันขนานใหญ่อีกครั้ง เพราะในเมื่อแข่งกันที่ราคาไม่ได้ ก็ต้องพัฒนาคุณภาพ และสิ่งหนึ่งที่เป็นเมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในขณะนี้ คือ เทรนด์รักษ์โลก ธุรกิจต้องไม่ก่อมลภาวะหรือเพิ่มปริมาณขยะให้โลก

แต่ก่อนที่จะเปลี่ยน เราอยากให้ลองคิดก่อนว่าลูกค้าหรือตลาดหลักของคุณคือใคร

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ในที่นี้เลยหยิบยกพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศผู้บริโภครายใหญ่ของโลกและเป็นตลาดหลักของผู้ส่งออกไทย โดยสินค้าส่งออกสำคัญจากไทยไปสหรัฐฯ ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ อาหารกระป๋องและแปรรูป อัญมณี ผลิตภัณฑ์ยาง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องไฟฟ้า แผงวงจร และกุ้งสดแช่แข็ง

โดยในบรรดาสินค้ามากมายที่ชาวอเมริกันบริโภคนั้น กลุ่มสินค้าแฟชั่นนับว่าเป็นตลาดใหญ่ สินค้าแฟชั่นที่ชาวอเมริกันบริโภคมากที่สุดได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตและจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความตระหนักรู้และความต้องการที่จะรักษ์โลกของผู้บริโภค

 

จาก Fast Fashion สู่แฟชั่นรักษ์โลก

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคสหรัฐฯ เปลี่ยนไปใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ชาวอเมริกันนิยมสินค้าแฟชั่นในแบบที่เรียกว่า Fast Fashion สินค้ากลุ่มนี้เป็นที่นิยมเพราะเดินตามทันกระแสในวงการแฟชั่นที่มาเร็วไปเร็ว ราคาเป็นมิตรกับผู้สวมใส่ ใช้ผ้าใยสังเคราะห์ในการผลิต แต่แน่นอนว่าแฟชั่นไปเร็วมาเร็ว เมื่อตกเทรนด์ผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปบริโภคสินค้า Fast Fashion รอบใหม่โดยทิ้งชุดเก่าๆ ไป กลายเป็นขยะที่สะสมเพิ่มมากขึ้น ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แต่ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคและผู้ผลิตเริ่มตื่นรู้ในการลดขยะเพื่อดูแลโลกใบนี้มากขึ้น กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรับผิดชอบต่อสังคมมีมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคในสหรัฐฯ เนื่องจากขยะจากสินค้า Fast Fashion ไม่สามารถย่อยสลายได้ รวมถึงปัญหาขยะพลาสติกในทะเลกำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤต จึงเกิดกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่

สินค้าแฟชั่นรักษ์โลกอาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมหมายถึงสินค้าแฟชั่นที่คำนึงถึงกระบวนการผลิตสินค้าครบวงจร ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบจนถึงปัจจัยแวดล้อม ที่จะได้รับผลกระทบจากการผลิต รวมถึงประเด็นของการใช้แรงงานในกระบวนการผลิตอย่างเป็นธรรม ในปัจจุบันปัจจัยหลักของกระบวนการผลิตสินค้าและการแสวงหาวัตถุดิบ ที่ผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าแฟชั่นรักษ์โลกให้ความสำคัญมี 5 ประการ คือ

1. การใช้น้ำในกระบวนการผลิต  ต้องมีการผลิตที่ก่อให้เกิดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตในปริมาณที่ต่ำ

2. การใช้สารเคมีอันตรายในการผลิต  ผู้ประกอบการจะเลือกผู้ผลิตที่มีความสามารถในการบริหารจัดการกับสารเคมีเหล่านี้หรือใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีอันตราย

3. อายุการใช้งาน  ต้องเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพสูงทนทาน การออกแบบควรเรียบง่าย ใช้งานได้หลากหลาย เพื่อลดการสร้างขยะและทำให้สินค้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

4. การจัดการขยะ  เลือกใช้วัตถุดิบประเภทนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse, Repurpose, Recycle) มาใช้ในกระบวนการผลิต

5. วัตถุดิบจากธรรมชาติ  เลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์เป็นวัตถุดิบในการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกรและการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม


สินค้าแฟชั่นรักษ์โลกที่ได้รับความนิยมในสหรัฐฯ 5 กลุ่มหลักคือ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ และเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ผู้บริโภคในสหรัฐฯ มีพฤติกรรมการเลือกสินค้าโดยคำนึงถึงการออกแบบและประโยชน์ใช้สอย รวมถึงความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะใส่ใจวัตถุดิบที่ต้องมาจากธรรมชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ

ทั้งนี้แนวโน้มความต้องการสินค้าจากวัตถุดิบธรรมชาติของผู้บริโภค ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทย ประเทศไทยมีภูมิปัญญาและความรู้ในการผลิตสินค้าจากธรรมชาติหลายชนิดเป็นทุนเดิม ผู้ประกอบการที่สนใจขยายตลาดสินค้าแฟชั่นในสหรัฐฯ จึงต้องใส่ใจปรับตัวและให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิต ที่ได้มาตรฐานรักษ์โลกอย่างครอบคลุมทุกมิติ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวอเมริกัน

ตัวอย่างเหล่านี้ เห็นถึงกระแสของผู้บริโภคในตลาดที่เปลี่ยนไป ดังนั้นผู้ผลิตไทยเองต้องปรับตัวและยกระดับสินค้า ให้เกิดเป็นความแตกต่างในตลาด เพราะดูเหมือนว่าความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน จะไม่สามารถสร้างความได้เปรียบให้สินค้าไทยอีกต่อไป ดังนั้นการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่ง จึงนับเป็นการยกระดับการแข่งขัน ที่ไม่จำเป็นต้องไปแข่งราคากับสินค้าทั่วๆ ไปอีกต่อไป

 

แหล่งอ้างอิง  :  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคต.)

                      ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อ Bualuang Green<<


ดักทางไว้ให้ดี เทรนด์ธุรกิจรักษ์โลกเหล่านี้กำลังมา

เข้าใจผู้บริโภคยุค ‘Mobile-First’


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
230282 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
81322 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย SME Go Inter

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่ง...
34902 | 21/01/2020
banner