“กรีนซัพพลายเชน” การเติบโตที่มั่นคงของ SMEs

SME Update
29/01/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 661 คน
“กรีนซัพพลายเชน” การเติบโตที่มั่นคงของ SMEs
banner

ปัจจุบันผู้บริโภคล้วนคำนึงถึงการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ล้วนต้องการจะทราบข้อมูลของบริษัท ก่อนตัดสินใจจะร่วมทำธุรกิจด้วย เช่น สินค้าผ่านกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนและซัพพลายเชนของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และบริษัทเหล่านี้สามารถลดอัตราการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะทำให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและคุ้มค่ามากกว่า เมื่อใช้เครื่องมือดิจิทัลและเครือข่ายที่เหมาะสม ทำให้ธุรกิจ SMEs มีความคล่องตัวมากขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการซัพพลายเชน ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าได้อีกด้วย

ในขณะเดียวกันปัญหาหลักของกลุ่มธุรกิจ SMEs คือจะทำอย่างไรให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ บนรากฐานธุรกิจที่ยั่งยืนได้อย่างเต็มความสามารถมากที่สุด ซึ่งในความจริงแล้วสามารถทำได้บนปัจจัยหลัก คือ  

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ระบบซัพพลายเชนที่โปร่งใส

ประการแรก บริษัทฯ ต้องสร้างความโปร่งใสให้กับระบบซัพพลายเชน นั่นหมายถึง ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things - IOT) เซนเซอร์เพื่อติดตามสถานะการขนส่ง หรือระบบอัตโนมัติขั้นสูง ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าใจระบบซัพพลายเชนแบบครบวงจรได้มากขึ้น

นอกจากสร้างความโปร่งใสให้กับระบบซัพพลายเชนแล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ยังส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้น ด้วยการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม ในหลายๆ ครั้ง ธุรกิจ SMEs  มักได้เปรียบด้านระบบซัพพลายเชนมากกว่าบริษัทรายใหญ่  โดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ เนื่องจากสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถควบคุมซัพพลายเออร์ หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจได้ นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถกำหนดโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กรได้ โดยเลือกซัพพลายเออร์ที่คำนึงถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมระบบกรีนซัพพลายเชน

 

เพิ่มขีดจำกัดด้วยพลังดิจิทัล

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และฐานข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent database) ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างดิจิทัลแดชบอร์ด ที่แสดงให้เห็นมาตรวัดต่างๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและคู่มือการทำธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ เช่น การใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมากที่สุด

 

ขยายธุรกิจเพื่อสร้างโซลูชันที่ยั่งยืน 

ผู้ประกอบการ SMEs ควรมองหาโซลูชั่นต่างๆ ในการขยายธุรกิจและลงทุนกับแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงลดมลพิษในชุมชนต่างๆ ทั่วโลก ในหลายๆ ครั้ง ผู้ประกอบการอาจขยายธุรกิจและเครือข่ายระดับโลก โดยเลือกใช้ซัพพลายเออร์ขนาดใหญ่หรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ รวมถึงปริมาณการขนส่งสินค้าต่อครั้ง และยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

ลดการใช้พลังงานและปล่อยมลพิษ

โดยเฉลี่ยแล้วประชากร 7 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทุกปี เพราะมลพิษทางอากาศ  โดย 4 ล้านคนจากจำนวนนี้อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้นผู้ประกอบการ SMEs ควรคิดวิธีการบริหารจัดการระบบซัพพลายเชน โดยคำนึงถึงพลังงานที่จำกัดในปัจจุบัน เช่น ปรับปรุงการกระบวนการดำเนินงาน ตั้งแต่การจัดเส้นทาง การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ และขั้นตอนการทำงานอื่นๆ รวมถึงลดการปล่อยมลพิษ หาเชื้อเพลิงทดแทน และการใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด เพื่อสร้างระบบซัพพลายเชนที่ยั่งยืนในอนาคต

 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผลดีต่อธุรกิจ

องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจมูลค่ามากถึง 5–7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ จะถูกปลดล็อคหากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนบรรลุผลภายในปี 2573 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ได้ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ท่ามกลางสภาวะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การสร้างความโปร่งใสในระบบซัพพลายเชน จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและดึงลูกค้าที่สนใจในสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกลุ่มมิลเลนเนียล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อที่มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในหลายๆ ครั้ง การเติบโตของธุรกิจอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถสร้างกำไรให้กับธุรกิจโดยตรงได้ ซึ่งเฟดเอ็กซ์ เคยทำรายได้ถึง 7.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการแสดงข้อมูลการจัดการก๊าซเรือนกระจกในบัญชีการเงินปีที่ผ่านมาให้กับลูกค้า


ดังนั้นสำหรับ SMEs ถึงแม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพราะมีรูปแบบในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้ยึดตามแบบเดิมๆ โดยโครงการพื้นฐานดิจิทัลช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถปรับตัวและเรียนรู้การทำธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กสามารถมองภาพใหญ่ของธุรกิจได้มากขึ้น และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ยังให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนน้อยกว่าในยุโรปหรืออเมริกา นั่นหมายความว่า บริษัทที่ให้ความสำคัญในด้านนี้ก่อน ย่อมได้เปรียบมากกว่าบริษัทอื่น ๆ

หากบริษัทขนาดเล็กมีแนวคิดที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนกรีนซัพพลายเชน จะส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

 

อ้างอิง : เรียบเรียงจากบทความของ คาเรน เรดดิงตัน บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อ BualuangGreen<<


ความท้าทายของสินค้าพลาสติกชีวภาพ

ส่อง Startup ที่ตอบโจทย์เทรนด์ Zero Waste


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3488302 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125088 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
116644 | 12/04/2020
“กรีนซัพพลายเชน” การเติบโตที่มั่นคงของ SMEs