จับตาการปลดล็อกกัญชงมุ่งพัฒนาเพื่อการส่งออก

SME Update
31/01/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 1198 คน
จับตาการปลดล็อกกัญชงมุ่งพัฒนาเพื่อการส่งออก
banner

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. … ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เท่ากับปลดล็อกให้มีปลูกกัญชงได้ทั่วไป ถือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ทั้งนี้หลักการของร่างกฎกระทรวง จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทดแทนกฎกระทรวงฯ เดิมที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 ที่มีความเข้มงวดและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกร และพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ  รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากส่วนอื่นของกัญชงนอกจากเส้นใย ได้แก่ ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนากัญชงให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อการส่งออกในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้ ตามร่างกฎกระทรวงใหม่การอนุญาตให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้ในเชิงพาณิชย์ โดยยื่นขอตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยนิติบุคคลจะต้องมีกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามเป็นผู้มีสัญชาติไทย

รวมทั้งยังได้กำหนดให้การขออนุญาตผลิต จำหน่าย ครอบครอง หรือส่งออกกัญชง จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงฯบังคับใช้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กัญชงในประเทศไทย ป้องกันการนำเข้าและสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบจากต่างประเทศ

ขณะเดียวกัน ได้เพิ่มเติมการอนุญาตให้ครัวเรือนที่มีวัฒนธรรมในการใช้กัญชงเป็นสิ่งทอแบบดั้งเดิม สามารถปลูกกัญชงในครัวเรือนได้ โดยปลูกได้ครัวเรือนละไม่เกิน 1 ไร่ โดยต้องมีใบอนุญาตในการปลูก และปลูกสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต เพื่อส่งเสริมการปลูกและการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงของไทย


สำหรับกัญชง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. subsp. Sativa จัดอยู่ในวงศ์กัญชา (Cannabaceaeโดยต้นกัญชงจัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีอายุเพียงหนึ่งปี ลำต้นเป็นสีเขียวตั้งตรง มีความสูงประมาณ 1-6 เมตร มีลักษณะอวบน้ำเมื่อเป็นต้นกล้า และจะเริ่มมีการสร้างเนื้อไม้เมื่ออายุได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ การเจริญเติบโตของต้นจะช้าในช่วง 6 สัปดาห์แรก หลังจากนั้นจะเพิ่มความสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนมีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร มีรากเป็นระบบรากแก้วและมีรากแขนงเป็นจำนวนมาก การปลูกต้นกัญชงจะปลูกด้วยการใช้เมล็ด ซึ่งใช้เวลางอกประมาณ 8-14 วัน และสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 3-4 เดือน กัญชงเป็นพืชที่มีแหล่งกำเนิดในเอเชียกลางและแพร่กระจายไปสู่เอเชียตะวันออก อินเดีย และในทวีปยุโรป

สำหรับใบของกัญชงมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงโลหิต ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น ช่วยให้นอนหลับสบาย รักษาอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะหรือไมเกรน และช่วยแก้กระหาย ใช้รักษาอาการท้องร่วงและโรคบิด บรรเทาอาการเจ็บปวด คลายกล้ามเนื้อ และรักษาโรคเกาต์  ภูมิปัญญาของชาวม้งจะใช้เมล็ดสดของกัญชงเป็นยาสลายนิ่ว โดยนำมาเคี้ยวสดๆ เป็นต้น

เปลือกจากลำต้นของกัญชงยังให้เส้นใยเพื่อนำไปใช้ทำเป็นเส้นด้ายและเชือกสำหรับการทอผ้า ทำเครื่องนุ่งห่ม  เนื้อของลำต้นที่ลอกเปลือกออกแล้วสามารถนำมาผลิตเป็นกระดาษได้ แกนของต้นกัญชงยังมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่น น้ำ หรือน้ำมันได้ดี ในต่างประเทศนิยมนำไปผลิตเป็นพลังงานชีวมวลในรูปแบบต่างๆ เช่น ถ่านไม้ Alcohol, Ethanol, และMethanol นอกจากนี้แกนกัญชงยังถูกนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อตกแต่งอาคารและเฟอร์นิเจอร์อีกด้วย

ถือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เพราะใช้เป็นวัตถุดิบได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งปลูกง่าย โตไว้ เป็นอีกทางเลือกของวงการเกษตรยุคใหม่


CBD ในกัญชงสำหรับธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

ความท้าทายตลาดส่งออก “กัญชาทางการแพทย์”


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3488297 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125088 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
116640 | 12/04/2020
จับตาการปลดล็อกกัญชงมุ่งพัฒนาเพื่อการส่งออก