ญี่ปุ่น นำเทรนด์ "ธุรกิจพลาสติกชีวภาพ"

SME Go Inter
25/08/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1189 คน
ญี่ปุ่น นำเทรนด์ "ธุรกิจพลาสติกชีวภาพ"
banner

ปัจจุบันพลาสติกชีวภาพเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้น ประเทศทั่วโลกต่างตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยเฉพาะ"ญี่ปุ่น" ซึ่งเป็นผู้นำด้านนี้ เพราะภูมิประเทศมีลักษณะเป็นเกาะล้อมรอบด้วยทะเล ประกอบกับที่ผ่านมาญี่ปุ่นเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมพลาสติกของโลก โดยมีขนาดเป็นอันดับ 2 รองจากจีนการดูแลสิ่งแวดล้อมจึงถือว่าสำคัญมาก

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


พลาสติกชีวภาพ หรือ Bioplastic หมายถึงพลาสติกที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย ที่มีการออกแบบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีภายใต้สภาวะจากการทำงานของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ทั้งนี้ พลาสติกชีวิภาพมีทั้งแบบที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ หรือ (Compostable Plastic) ซึ่งมีทั้งที่ผลิตจากพืชบางชนิด และผลิตจากปิโตรเคมี เช่น PLA และ สลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ หรือ (Non  Compostable Plastic) ซึ่งผลิตจากพืชแต่ไม่สามารถย่อยสลายได้ เช่น ภาชนะสำหรับอาหารร้อนและเย็น (Bio-PP) และถุงพลาสติสำหรับอาหารร้อนและเย็น (Bio-PE)

ตลาดพลาสติกชีวภาพในประเทศญี่ปุ่นขยายตัวก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง (ตารางประกอบ) นับจากปี 2014 กระทั่งถึง ปี 2017 มีปริมาณ 47,780 ตัน จากการนำไปใช้สำหรับในภาคครัวเรือและภาคอุตสาหกรรม จากกระแสการรณรงค์ของทั่วโลกที่ให้ควาสำคัญกับท้องทะเล และกระแสการควบคุมการใช้พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง ประกอบกับญี่ปุ่นต้องเผชิญสภาพอากาศร้อนและอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2018 ทำให้ตลาดพลาสติกชีวภาพเติบโตมากขึ้น ถึง 51,285 ตัน โดยเฉพาะขวดน้ำ Bio-Pet


เพิ่มมาตรการคุมเข้มจัดการขยะพลาสติก

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากสำนักนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการวางยุทธศาสตร์ในการดูแลปัญหาขยะพลาสติกด้วย โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ออกประกาศมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกในกลุ่มผู้บริโภค โดยการเก็บค่าธรรมเพิ่มหากผู้บริโภคต้องการถุง เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อ 1 เมษายน 2562 และกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น ก็เริ่มมีมาตรการแบ่งสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ และการให้เงินสนับสนุนกับบริษัทที่หันมาใช้กระดาษแทนพลาสติก

ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกกลยุทธ์ใหม่สำหรับการหมุนเวียนทรัพยากรสำหรับผลิตพลาสติก หรือที่เรียกว่า Resource Circulation for Plastics โดยแผนดังกล่าวจะดำเนินการ 3 ด้าน คือ การลดการผลิตและการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Reduce) เพื่อลดการสร้างขยะนี้ให้ได้ 25% ภายในปี 2030 รวบรวมและนำพลาสติกที่รีไซเคิลได้กลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน(Reuse และ Recycle) โดยมีเป้าหมายจะต้องทำได้ 60% ของบรรจุพภัณฑ์ทั้งหมดในปี 2030 พร้อมทั้งเพิ่มการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถทดแทนกันได้  ( Renewable Resource) เพื่อให้เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปัจจุบันที่มีปริมาณ 2 ล้านตันในปี 2030

นอกจากนี้ยังมีมาตรการจัดการพลาสติกตามชายฝั่งทะเล การพัฒนามาตรฐานสู่ระดับสากล การริ่เริ่มโครงสร้างพื้นฐานที่มีศึกษาผลกระทบจากไมโครพลาสติก การให้ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาวิจัยและพัฒนาสินค้าที่ทำจากพลาสติกชีวภาพ

ในส่วนของภาคเอกชนต่างก็ตอบรับมาตรการส่งเสริมของภาครัฐและได้นำเสนอนวัตกรรมการเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก เช่น บริษัท KANEKA Corporation ได้ขยายการลงทุนพลาสติกชีวภาพเพิ่ม 100 เท่า หรือ 1 แสนตันต่อปี เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท Ichikawa Kankyo Engineering จำกัด ได้รีไซเคิลพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง และรีไซเคิลพลาสติกผสมขั้นสูง หรือบริษัท Mitsubishi Chemical Holding Corporation ผลิตโพลิเมอร์ขั้นสูงที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตแก้วกระดาษ และประกาศร่วมลงทุนกับบริษัทด้านวัสดุและเคมีภัณฑ์ จัดตั้งกองสตาร์ทอัพพัฒนาวัสดุขึ้น ด้วยเงินลงทุนกว่า 6,000 ล้านเยน


จากความพยายามของรัฐบาลญี่ปุ่นทั้งหมดนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหันมาตระหนักถึงการใช้พลาสติกชีวภาพมากขึ้น โดยจะส่งผลต่อการสั่งซื้อนำเข้าสินค้าจากทั่วโลกรวมถึงไทย ซึ่งอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของญี่ปุ่น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนระยะยาว  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าญี่ปุ่น และเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันเอาไว้ให้ได้ 

 เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

EU เห็นชอบข้อบังคับสำหรับพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
230044 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
80474 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย SME Go Inter

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่ง...
33545 | 21/01/2020
banner
banner