ยกเครื่องแรงงาน 4IR วาระร้อนอาเซียน

SME in Focus
28/06/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1123 คน
ยกเครื่องแรงงาน 4IR วาระร้อนอาเซียน
banner

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ (4th Industrial Revolution - 4IR) เป็นเรื่องที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากภายในอาเซียน ภายหลังจากการที่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หันมาส่งเสริมการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการทำงาน จนหลายฝ่ายกังวลว่าการรุกใช้เทคโนโลยีในภาคการผลิตที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ล่าสุดในการประชุมระดับสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 21- 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มีเวทีสัมมนาหนึ่งที่จัดโดย “สภาที่ปรึกษาธุรกิจ อาเซียน-ประเทศไทย” หรือ ASEAN BAC จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนกันความเห็นเรื่องนี้ ภายใต้หัวข้อสัมมนา เรื่อง ‘Symposium on ASEAN Human Empowerment And Development’ หรือ ‘AHEAD’  เพื่อนำความเห็นไปจัดทำแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะและผู้ประกอบวิชาชีพรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ 4IR เสนอต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนให้ความเห็นชอบและเสนอผู้นำอาเซียนรับทราบ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


ในโอกาสเป็นประธานการประชุม AHEAD "นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร"ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นตามเทรนด์การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม 4.0 (4IR) ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เติบโตเป็น 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2568 จากปัจจุบันที่มูลค่า 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรืออาเซียนจะกลายเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่ที่สุดติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก

แต่อย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึ่งแรงงานอาเซียนประมาณ 28 ล้านคนจากประชากรอาเซียนทั้งหมด 600 ล้านคน อาจได้รับผลกระทบนี้ภายในปี 2573 ดังนั้นสมาชิกอาเซียนจำเป็นต้องเร่งยกระดับคุณภาพและทักษะแรงงานอาเซียน เพื่อรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านเทคนิค ซึ่งหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันผลักดัน

สอดคล้องกับมุมมองของ "นายอรินทร์ จิรา" ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจ อาเซียน-ประเทศไทย (ASEAN BAC) กล่าวว่า ในส่วน ASEAN BAC ได้มีการหารือหัวข้อนี้ในการประชุมอาเซียนด้วย  เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการค้า นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้มากขึ้น หากไม่มีการพัฒนาแรงงาน เพื่อสอดรับกับเทคโนโลยีใหม่อาจทำให้อุตสาหกรรมต่างๆได้รับผลกระทบ

ดังนั้นประเทศสมาชิกควรต้องตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งไปพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว


ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาแรงงานให้เข้ากับกลุ่มอุตสาหกรรม 4.0 เพียง 2% น้อยมากหากเทียบกับการพัฒนาให้ทันกลุ่มอุตสาหกรรม 3.0 ซึ่งมี 28% หรือกลุ่ม 2.0 ซึ่งมีมากถึง 61% ก็ตาม สะท้อนว่าอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วสวนทางการกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน

อีกด้านหนึ่ง "นายสุทธิพงษ์ สุวรรณสุข" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานทรัพยากร บุคคล บริษัท โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด และ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสถาบันในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ในอุตสาหกรรมได้นำเรื่องระบบเทคโนโลยี/ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้มากขึ้น แต่ยังขาดแรงงานที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาใช้เทคโนโลยีดังกล่าว


ประเด็นการยกระดับแรงงานนี้ถือเป็นหนึ่งใน 3 วาระสำคัญที่จะหารือในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ การร่วมจัดทำฐานข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาฝีมือแรงงานและรวมไปถึงกลุ่มประเทศอาเซียนจะต้องมีความร่วมมือตกลงกันในเรื่องของการพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพให้กับแรงงานด้วย


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
147891 | 09/06/2020
Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561…
33786 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน…
20726 | 14/06/2019
ยกเครื่องแรงงาน 4IR วาระร้อนอาเซียน