5 ปี GDP ลาวจะโตที่สุดในอาเซียน

SME Go Inter
15/12/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 13877 คน
5 ปี GDP ลาวจะโตที่สุดในอาเซียน
banner

ปัจจุบันเศรษฐกิจของ สปป.ลาว กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดด ส่งผลทำให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกรุงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาวมีสภาพความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง จากอดีตในช่วงเช้าและเย็นไปไหนมาไหนไร้ปัญหารถติดขัด แต่ทุกวันนี้การจราจรอัมพาตเพราะปริมาณรถยนต์เพิ่มขึ้นจำนวนมาก

ในช่วง ปี 2560 มีปริมาณรถทุกประเภทในกรุงเวียงจันทน์จำนวนมากกว่า 8 แสนคัน หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 5,000 คัน ส่วนการขยายสนามบินแห่งใหม่ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต ทำให้มีการเดินทางระหว่างประเทศสูงขึ้น เพราะสนามบินแห่งนี้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 3 ล้านคน จากเดิม 1.5 ล้านคนต่อปี  ขณะที่ค่าครองชีพในเมืองหลวงขยับสูงขึ้นเท่าตัว ราคาสินค้าแพงมากขึ้น เพราะส่วนใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศไทย บ่งบอกว่ากำลังซื้อของประชากรชาวลาวดีขึ้นตามลำดับ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme ปัจจุบันเมืองหลวงของลาวเจริญเติบโตไม่หยุดเพราะมีกลุ่มนักลงทุนจากไทยและต่างชาติทะลักเข้าไปด้วยหลากหลายโครงการ อาทิ ห้างสรรพสินค้าผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด มีห้างสรรพสินค้าแบรนด์ดังๆ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ๆ ประกอบด้วย ห้างเวียงจันทน์ เซ็นเตอร์, ห้างธาตุหลวงพลาซ่า, ห้าง I-Tec ช็อปปิ้ง มอลล์, ห้างวิวมอลล์ และห้างเวิร์ดเทรด เซ็นเตอร์ เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไปเที่ยวลาวไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน เนื่องจากปีทางรัฐบาลลาวเปิดจัดแคมเปญ ปีแห่งการท่องเที่ยว 2562-2563นับเป็นครั้งแรกเพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดทั้งเปิดประเทศสู่สายตาโลก

อย่างไรก็ตามอีก 3 ปีข้างหน้า หรือหลังปี 2564 สิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจของลาวเป็นอย่างมากนั้นก็คือ รถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว จากคุณหมิงเชื่อมโยงมาถึงกรุงเวียงจันทน์ ระยะทาง 414 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงลาวจาก “Land Locked to Land Linked" ทำให้การเดินทางจากด่านบ่อหาร (Mohan) ไปกรุงเวียงจันทน์ สะดวกสบาย โดยใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง จากเดิมที่ต้องใช้เดินทางนาน 2 วัน หลังรถไฟจากคุนหมิงถึงกรุงเวียงจันทน์ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวลาวสูงถึงปีละ 10-20 ล้านคน จากปี 2561 นักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาในลาวมากกว่า 5 ล้านคน

 

5 ปีจีดีพี “ลาว”พุ่งทะลุเหนือชาติอาเซียน

จากข้อมูลของกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ประเมินก่อนหน้านี้ว่าทิศทางการค้าและการลงทุนในลาว ตั้งแต่ปี 2558 ไปถึงปี 2565 เทียบสัดส่วน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) ของลาว เมื่อเทียบกับ GDP อาเซียนทั้งหมดเพิ่มขึ้น 0.1% มูลค่า GDP หรือเพิ่มขึ้นเป็น 11.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (จาก 14 พันล้านดอลลาร์ฯ เป็น 26 พันล้านดอลลาร์ฯ)

โดยในอีก 5 ปีข้างหน้าโดยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของ CLMV อยู่ที่ 6.8% ต่อปี ขณะที่ GDP ลาวอยู่ที่ 6.9% ซึ่งขยายตัวสูงกว่าอัตราการขยายเฉลี่ยของอาเซียนทั้งหมด

นอกจากนี้จากข้อมูลปี 2547 ถึง 2559 พบว่าเกือบร้อยละ 70 ของการนำเข้าสินค้าของลาวนั้นมาจากสินค้าของประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่อนข้างมีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจโลก แต่ในอีก 5 ปีข้างหน้า สัดส่วนการนำเข้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นใกล้เคียงร้อยละ 70 ขณะที่สัดส่วนการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนั้นเป็นการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

โดยสินค้าในอีก 5 ปีข้างหน้า ประชาชนชาวลาวต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก ตามด้วยสินค้าประดับยนต์ ผลไม้ปลอดสารพิษ และโคเนื้อพรีเมียม แต่โดยปกติแล้วสินค้า 5 อันดับแรกของการนำเข้าลาว ประกอบด้วย เชื้อเพลิง, อุปกรณ์ไฟฟ้า, รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์, และเครื่องจักรกล เป็นต้น


9 ประเภทกิจการที่รัฐบาลลาวส่งเสริมให้นักลงทันต่างชาติ

1. ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูงในการผลิตสินค้าและแปรรูปรวมถึงการค้าแบบออนไลน์

2. การทำการเกษตรสะอาด ซึ่งมีการตื่นตัวอย่างมากในเวียงจันทน์ทั้งผู้บริโภคและภาครัฐ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและออร์แกนิก ธุรกิจนี้เป็นจุดขายที่ให้ต่างประเทศเข้ามาเช่าพื้นที่ในลาว เพื่อปลูกพืชเกษตร เช่น ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น

3. อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์กสิกรรมลาว มีวัตถุดิบทางการเกษตรจำนวนมากแต่ยังขาดการแปรรูปเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ เพราะคนลาวยังนิยมอาหารสดมากกว่าอาหารแปรรูป

4. การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

5. ธุรกิจด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ เช่น ช่างซ่อมประเภทต่างๆ

6. โรงพยาบาลทันสมัย หรือ "โรงหมอ" ที่คนลาวเรียกกัน รวมไปถึงสถานเสริมสวยความงาม

7. สถาบันการเงิน

8. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน กลุ่มนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทุกประเภท

9. ศูนย์การค้าทันสมัย 


13 ธุรกิจมาแรงลาวพร้อมอ้าแขนรับทุนต่างชาติ

ธุรกิจมาแรงและทางการลาวต้องการให้ไปลงทุนด้วยมากที่สุด 13 ประเภท  ได้แก่ เครื่องจักรการเกษตร, รถยนต์, อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เครื่องสำอาง, คอมพิวเตอร์ ,ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน, ร้านอาหาร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, วัสดุก่อสร้าง,ปลูกผลไม้,ฟาร์ม โคเนื้อพรีเมียม, โรงชำแหละมาตรฐาน และฟาร์มออร์แกนิก

แต่สิ่งที่นักลงทุนไทยต้องเร่งขยับลงทุนให้เร็วมากที่สุด หากไม่ต้องพลาดโอกาสการลงทุนครั้งนี้ เพราะอีก 5 ปีข้างหน้า ธุรกิจในลาวจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างรวดเร็วจาก “ทุนจีน” ซึ่งสิ่งที่จะได้รับผลกระทบแน่ๆ คือ สินค้าไทยที่ขายในลาว จีนกำลังเร่งผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อแทนที่สินค้าไทย และสกุลเงินหยวนจะเข้ามาแทนที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯและเงินบาท เพราะเมื่อธุรกิจส่วนใหญ่เป็นของจีน เงินที่ใช้ในการทำธุรกิจก็ต้องเป็นของจีนทั้งหมด


เบิ่ง 2 ทำเลทองบุกตลาด สปป.ลาว

แอบส่องเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
230282 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
81322 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย SME Go Inter

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่ง...
34902 | 21/01/2020
banner