เริ่มแล้ว! กิจกรรมเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ (Logistics)

SME Startup
20/06/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 3425 คน
เริ่มแล้ว! กิจกรรมเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ (Logistics)
banner

ภาพรวมธุรกิจโลจิสติกส์(Logistics)จะประกอบด้วย การขนส่ง การจัดเก็บรักษา และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มหลักนี้ ยังสามารถแยกย่อยเป็นกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ (Logistics)ในอีกหลายกลุ่ม ทำให้มีการประเมินมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งหมดในประเทศไทยปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 3 ล้านล้านบาท ทำให้ที่ผ่านมาธุรกิจโลจิสติกส์ในทุกกลุ่มต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือด

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้จัดทำรายงานด้านโลจิสติกส์ไทยในปี 2560 ที่ระบุถึงต้นทุนด้านโลจิสติกส์(Logistics)ต่อราคาสินค้าของไทยที่มีมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านบาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อราคาสินค้าที่ ร้อยละ 13.9 ความหมายคือ ราคารวมสินค้า 1 ชิ้น จะมีต้นทุนในส่วนของค่าโลจิสติกส์ที่ 13.9 %

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


ในปี 2561 ทีผ่านมาธนาคารโลกได้จัดอันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Performance Index : LPI) ในปีที่ผ่านมาโลจิสติกส์ไทยอยู่อันดับที่ 32 จาก 160 ประเทศทั่วโลก ตัวเลขนี้ยังเป็นสิ่งชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

อย่างไรก็ตามแม้จะกล่าวได้ว่า โลจิสติกส์ คือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ แต่ด้วยเงือนไขภายใต้การโหมกระหน่ำของทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล หรือที่เรียกว่า Digital Disruption ทำให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่ใช้เทคโนโลยีในการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการบริการให้ดียิ่งขึ้น

จากกระแสเทคโนโลยีทั้ง AI ,BlockChain ,Big Data ,Automation ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่จะมาปรับเปลี่ยน หรือทดแทน เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้วงการโลจิสติกส์เริ่มมีกระแสการเกิดขึ้นของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในกลุ่ม ‘LogTech’ หรือสตาร์ทอัพในกลุ่มโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น ทั้งคาดหวังว่าสตาร์ทอัพกลุ่มนี้จะสามารถผลักดันอุตสาหกรรมโลจิสติกส์(Logistics)ของประเทศไทยให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์(Logistics)ต่างชาติได้อย่างทัดเทียม

เฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์

ทั้งนี้ภายใต้เจตนารมณ์ในการยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จนเกิดเป็นโครงการเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์(Logistics)หน้าใหม่ภายใต้โครงการ Panus Thailand LogTech Award’ ที่ทางบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ได้ริเริ่มขึ้น และดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 ซึ่ง เปิดโอกาสให้ นิติบุคคล บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ใช้และแชร์ความคิดความสามารถ สร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ด้าน Logistics ทั้ง Supply Chain ตอบสนองแนวนโยบายของรัฐ ในยุค Thailand 4.0 พร้อมผลักดันแนวคิดพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ไทยสู่สากล


นายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด  ผู้นำตลาดในภาคธุรกิจขนส่งมากว่า 50 ปี กล่าวว่า บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการขนส่ง รวมทั้งสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์(Logistics) หรือ LogTech ผ่านโครงการ Panus Thailand LogTech Award ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อตอกย้ำความเป็นเจ้าแรกในการส่งเสริม และพัฒนาแนวคิด เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเปิดกว้างให้กับทุกผลงานและผู้ที่สนใจทุกคนไม่ว่าจะเป็น Startup นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป มาร่วมผจญภัยในโลกธุรกิจโลจิสติกส์ไปพร้อมกับเรา

โดยในปีนี้มีแนวคิดภายใต้ Concept ว่า The Adventures in Logistics” เพื่อจะมุ่งเน้นย้ำให้ทุกคนเข้าใจว่า ไม่ว่าคุณจะมีแนวคิดหรือทำธุรกิจแบบไหน คุณก็สามารถมาร่วม Adventure กับเราในโลกของ Logistics ได้ เพราะอะไรๆก็เป็นไปได้ในโลกของ Panus LogTech เพราะ Logistics ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้น

ที่ผ่านมา พนัสฯยังได้ผลักดันผู้ประกอบการ LogTech Startup เข้าร่วมกองทุนนวัตกรรมโลจิสติกส์ หรือ Logistics Innovation Fund โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง และเป็นStartup ที่เคยผ่านโครงการฝึกอบรมของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ซึ่งได้ร่วมลงทุนไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 3 บริษัท และหนึ่งในนั้น ได้มีผู้ชนะเลิศจากการประกวด LogTech 2017 ด้วย ถือเป็นการพัฒนาการอย่างเห็นได้เป็นรูปธรรมและนับว่าเป็นการก้าวกระโดดในการผลักดันอุตสาหกรรมโลจิสติกส์(Logistics)ของประเทศที่เห็นได้ชัด


สวทช.ร่วมพัฒนา Digital Logistics

ด้าน นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ในปัจจุบัน TREND Logistics มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก จนแทบจะเรียกได้ว่าปัจจุบันนี้ เป็นยุคของ Digital Logistics เลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น การมีบทบาทเพิ่มขึ้นของการใช้ IoT หรือ Internet of Things หรือจะเป็นในเรื่องของการใช้ Big Data เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในระบบ Cloud ที่ ณ ปัจจุบัน ผู้คนมีความมั่นใจในการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Cloud มากขึ้น และหันมาใช้ Cloud แทนที่ Legacy System เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ชนะเลิศการประกวดผลงานในโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2019 จะได้รับโอกาสเดินทางเข้าร่วมงานมหกรรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Logistics และเข้าพบ Startup Accelerators/Incubators ต่างๆ ในแทบทวีปยุโรป ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงาน สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ชนะการประกวดไอเดียธุรกิจ LogTech รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงาน

อย่ารอช้า โอกาสแบบนี้มีปีละครั้ง โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2019 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

ลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://bit.ly/2W0gCJa


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7…
55933 | 12/06/2019
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี…
30722 | 12/12/2019
ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ธุรกิจในภาคเกษตรยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart…
24544 | 04/01/2020
เริ่มแล้ว! กิจกรรมเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ (Logistics)