รู้ไว้ก่อนไปลงทุนธุรกิจประกันภัยใน “เมียนมา”

SME in Focus
30/06/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 958 คน
รู้ไว้ก่อนไปลงทุนธุรกิจประกันภัยใน “เมียนมา”
banner

“เมียนมา” ในยุคที่เปิดตัวเองสู่ความสัมพันธ์กับนานาอารยประเทศ ทำให้หลายธุรกิจได้รับการตอบรับจากนักลงทุนและเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวเมียนมามากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ “ธุรกิจประกันภัย” ธุรกิจสมัยใหม่ที่กำลังเข้ามาสอดรับความต้องการของ “ชนชั้นกลาง” ซึ่งมีความรู้ มีอาชีพและรายได้เป็นของตัวเอง  ที่สำคัญพวกเขาเรียนรู้ที่จะรักษาความมั่นคงในชีวิต สุขภาพ หรือแม้แต่ทรัพย์สินของตนเองอย่างรถยนต์ รวมถึงการชดเชยจากวินาศภัยต่าง ๆ มากขึ้นตามลำดับ

ขณะที่ด้านหนึ่งคือการลงทุนที่มาพร้อมกับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า และทันทีที่การเชื่อมโยงของกลุ่มประเทศ AEC เกิดขึ้น ยิ่งทำให้ธุรกิจดังกล่าวถูกจับตามองและถูกผลักดัน โดยไร้ซึ่งข้อจำกัดเรื่องเชื้อชาติหรือพรมแดนใด ๆ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


สำหรับเมียนมาแล้ว ธุรกิจประกันภัยกำลังเติบโตพร้อมกับจำนวนนักลงทุนที่เดินทางเข้ามาในแต่ละปี จากเดิมที่ธุรกิจนี้ถูกผูกขาดโดย Myanmar Insurance  ของรัฐบาลแต่ปัจจุบันกำลังเปลี่ยนผ่าน และอนุญาตให้เอกชนเข้ามาทำตลาดมากขึ้น ซึ่งก็มีบริษัทรับประกันภัยทั้งในและต่างประเทศเข้ามาทำธุรกิจประกันในเมียนมาด้วยเล็งเห็นศักยภาพในอนาคต

โดยปัจจุบันเมียนมาอนุญาตให้บริษัทประกันภัยต่างชาติสามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจประกันภัยในเมียนมาได้ โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้

-การประกอบกิจการประกันภัยในเมียนมาสามารถดำเนินธุรกิจได้เฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจำเป็นต้องจดทะเบียนบริษัทในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ๆ

-หากกรณีอยู่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะสามารถตั้งได้เฉพาะ “สำนักตัวแทน” (Representative Office) ในเมียนมาเท่านั้น

-การประกอบธุรกิจประกันภัยในเมียนมา จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมาธิการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Business Supervisory Board)

-หากบริษัทประกันภัยไม่ได้ส่งบุคลากรมาดำเนินธุรกิจ หรือมีเพียงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเมียนมา จะไม่ถือว่าเป็นการประกอบกิจการประกันภัย

-ตามกฎหมายการลงทุนและกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ บริษัทลงทุนต่างชาติจำเป็นต้องมีประกันภัย และไม่สามารถใช้บริการประกันภัยจากบริษัทในต่างประเทศได้ ต้องใช้บริการจากบริษัทประกันภัยที่ตั้งอยู่ในเมียนมาเท่านั้น แต่สามารถทำประกันภัยเสริมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้กับบริษัทประกันภัยในต่างประเทศได้ตามความสมัครใจ

-สำหรับการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกัน ตามนโยบายธนาคารกลางของเมียนมา นักลงทุนสามารถจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันกับบริษัทประกันภัยในต่างประเทศได้ หากมีเอกสารประกอบเพียงพอในการโอนเงิน เช่น กรมธรรม์ประกันภัย ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ


ส่วนการบริการประกันความเสี่ยงการลงทุนเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงทางการเมืองนั้น ปัจจุบันบริษัทประกันภัยที่ตั้งอยู่ในเมียนมา ยังไม่ได้ให้การคุ้มครองความเสี่ยงทางการเมือง ซึ่งทางปฏิบัติของนักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่  อย่างเช่นบริษัทไทย เมื่อตัดสินใจเข้าไปดำเนินธุรกิจลงทุนในเมียนมาแล้วจะใช้บริการบริษัทประกันภัยที่ไทย และ/หรือบริการของบริษัทประกันภัยท้องถิ่นเพิ่ม ซึ่งก็ยังมีเงื่อนไขขอบเขตการคุ้มครองที่จำกัด

ทั้งนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคของชาวเมียนมา นับได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างชัดเจน จากการเปิดรับวัฒนธรรม การศึกษา นวัตกรรม และการเสพสื่อ ไม่ต่างกับประเทศที่พัฒนาแล้วที่ “วิถีชีวิต ความเป็นอยู่” ได้ก้าวสู่สังคมเมือง โดยรัฐบาลเมียนมาเองจำเป็นต้องเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ผ่านกิจการการลงทุนและโครงการต่าง ๆ เพื่อต่อยอดทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป

อ้างอิง : ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32552 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19642 | 14/06/2019
คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี SME in Focus

คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเร่งและตัวช่วยให้ภาคการเกษตร ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิม ๆ ในอดีต สู่การทำการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ด้วยการนำ...
13405 | 08/12/2019
banner