สิงคโปร์ พร้อมเผชิญบททดสอบทางเศรษฐกิจ

SME Go Inter
05/09/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1461 คน
สิงคโปร์ พร้อมเผชิญบททดสอบทางเศรษฐกิจ
banner

จากรายงานจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (The Ministry of Trade and Idustry -MTI) ที่ได้ปรับลดประมาณการ GDP สิงคโปร์ว่าจะขยายตัว 1.5-2.5% จากที่เคยคาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัว 1.5-3.5% หลังจากที่ GDP ในไตรมาสแรกเติบโต 1.2% ต่ำสุดในรอบ 10 ปี นับจาก ปี 2552  และสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะทำให้เศรษฐกิจในปี 2563 เกิดภาวะถดถอย

ปัจจัยสำคัญ คือสิงคโปร์มีระบบการค้าแบบเปิดพึ่งพาการส่งออกมากกว่าประเทศอื่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) โดยรายได้จากการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 200% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสิงคโปร์หรืออาจจะเรียกได้ว่ามีสัดส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซียด้วย

อีกประเด็นที่สำคัญคือ สิงคโปร์เป็นประเทศในห่วงโซ่อุปทานสำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนสุดท้ายของจีนก่อนส่งต่อไปยังตลาดสหรัฐ ทำให้สิงคโปร์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ ทั้งนี้สัดส่วนการส่งออกสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าสูงถึง 39% ของในไตรมาส 1/2562 การส่งออกสินค้ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ไปตลาดจีนลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยบริษัทสิงคโปร์ที่มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จีนแห่งเดียวและผลิตสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐได้รับผลกระทบ ผลการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐฯ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ลี เซียน ลุง มั่นใจสิงคโปร์สามารถปรับตัว

ล่าสุด นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ กล่าวถึงจุดยืนของสิงคโปร์ที่กําลังเผชิญภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจว่า เมื่อใดก็ตามที่สิงคโปร์จะต้องเผชิญหน้ากับการทดสอบ จะก่อให้เกิดการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ และการเริ่มต้นในการประสบผลสําเร็จอีกครั้งหนึ่ง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ถึงแม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกกําลังชะลอตัว ความต้องการและการค้าทั่วโลกมีความอ่อนแอลงและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็ชะลอตัวลงทั่วโลก อย่างไรก็ดี ในส่วนอื่น ๆ ของเศรษฐกิจยังคงไปได้ดี โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม โดยสิงคโปร์เคยประสบกับการชะลอตัวเช่นนี้มาก่อนและสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาต่อไปได้

โดยพื้นฐานแล้ว โลกกําลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ลําบากมากขึ้นด้วยความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ ได้แก่

(1) ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

(2) ความไม่ลงรอยกันระหว่างมหาอํานาจ และ

(3) ภัยคุกคาม เช่น ภาวะโลกร้อน และระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น

โดยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เห็นว่า ในทางเศรษฐกิจสิงคโปร์จะต้องเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตที่แตกต่างโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางการค้าและการย้ายกระแสการลงทุน โดยในอดีตที่ผ่านมา ทําให้มีความมั่นใจว่าสิงคโปร์จะรอดพ้นจากความยากลําบากนี้ไปได้ เนื่องจากจะมีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ และการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรบุคคล และบ้านเมือง


สิงคโปร์ยังมีอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง

สิงคโปร์ยังมีความก้าวหน้าที่ดีและต่อเนื่องในด้านอุตสาหกรรม ตั้งแต่การให้บริการขั้นสูงของอุตสาหกรรมการบิน ไปจนถึงการวิจัยทางการแพทย์และบริการด้าน fintech รวมทั้งการพัฒนาท่าเรือและสนามบิน รีสอร์ทแบบบูรณาการ เทคโนโลยีและกลุ่มธุรกิจ Startup ที่กําลังเฟื่องฟู โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ Enterprise Singapore ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการและบริษัทที่จะเติบโตและขยายกิจการไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้สิงคโปร์กําลังพัฒนาทักษะและยกระดับฝีมือแรงงานไปในทางที่ดีขึ้นด้วยความช่วยเหลือของโครงการ SkillsFuture โดยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เน้นย้ำว่า มาตรการเชิงโครงสร้างเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะจัดการกับความท้าทายในระยะยาวของสิงคโปร์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้สิงคโปร์มองเห็นตัวเองผ่านการชะลอตัวทางเศรษฐกิจด้วย

ทีผ่านมาสิงคโปร์ให้ความสําคัญกับระบบการศึกษา โดยรัฐบาลจะทําให้การศึกษาระดับอนุบาลและระดับอุดมศึกษามีราคาที่ถูกลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง และสําหรับผู้สูงอายุชาวสิงคโปร์ที่ต้องการจะทํางานต่อจะมีการพิจารณาเพิ่มอายุเกษียณและการจ้างงานใหม่ โดยรัฐบาล สหภาพแรงงาน และนายจ้างได้บรรลุฉันทามติเกี่ยวกับความจําเป็นในการเพิ่มอายุเกษียณแล้ว

นอกจากนี้สิงคโปร์ยังคงต้องเดินหน้าในการพัฒนาเมืองต่อไป เช่น สนามบินชางงีและห้างสรรพสินค้า Jewel โดยแนวความคิดการสร้าง Jewel เกิดขึ้นเมื่อ 9 ปีที่แล้ว เมื่อสนามบินกําลังเผชิญกับการแข่งขันรุนแรง โดยปัจจุบันนี้ห้างสรรพสินค้า Jewel แสดงให้เห็นว่า ชาวสิงคโปร์ไม่เพียงแต่มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ด้วยตัวเอง แต่ยังมีความปรารถนาและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความฝันให้กลายเป็นจริงได้ โดยสิงคโปร์รู้ดีว่าเมืองและสนามบินอื่น ๆ กําลังวางแผนที่จะเลียนแบบการสร้างห้างสรรพสินค้าในบริเวณสนามบินเหมือน Jewel และอาจจะยิ่งใหญ่กว่าและดีกว่า แต่สิงคโปร์ก็ยังกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ เป็นผู้บุกเบิกและสามารถทําให้สําเร็จได้ก่อน

ห้างสรรพสินค้า Jewel เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ สิ่งที่สิงคโปร์กําลังทําเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้สิงคโปร์ยังมีโครงการอื่น ๆ อีก อาทิ การสร้าง Terminal 5 ของสนามบินชางงี การสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ Tuas Megaport โครงการ Jurong Lake District การพัฒนาฐานทัพอากาศ Paya Lebar และโครงการ Greater Southern Waterfront

โดยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการทั้งหมดเหล่านี้จะทําให้สิงคโปร์ไม่หยุดพัฒนาและจะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับชาวสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลานานหลายสิบปี

อ้างอิง : The Business Times  Singapore’s resilience will see it through latest slowdown: PM Lee”

สิงคโปร์ ประเทศผู้นำด้านการค้า

ก้าวต่อไปของสิงคโปร์ในการเป็น Smart Nation


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
230282 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
81322 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย SME Go Inter

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่ง...
34903 | 21/01/2020
banner