ก้าวต่อไปของสิงคโปร์ในการเป็น Smart Nation

SME Go Inter
10/07/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 2567 คน
ก้าวต่อไปของสิงคโปร์ในการเป็น Smart Nation
banner

สิงคโปร์แม้จะเป็นประเทศที่เกิดขึ้นมา 50 กว่าปี แต่ก็ไม่ได้มีแผนเปลี่ยนแค่เมืองให้เป็น สมาร์ท ซิตี้” แต่แผนก้าวถึงขั้นสมาร์ท เนชั่น หรือประเทศแห่งนวัตกรรม” ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายจะใช้เทคโนโลยี IT สร้างงานและสร้างรายได้อีกทั้งเป้าหมายให้เป็นสังคมปลอดเงินสด ใช้ระบบ e-Payment ครอบคลุมในทุกธุรกิจ

จุดประสงค์ของรัฐบาลสิงคโปร์ คือ การนำนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น IoT สำหรับการดำเนินชีวิต ให้ทุกคนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขในการดำเนินชีวิต เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และทำให้สังคมแข็งแกร่ง เทคโนโลยีทางด้าน IT จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานของ สมาร์ท ซิตี้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


ทั้งนี้สิงคโปร์เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูล Open Government Data ที่ให้ประชาชน และภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูลของรัฐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ แต่ถึงจะเปลี่ยนเมืองให้ทันสมัยด้วย IT แต่ก็ให้ความสำคัญกับ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีการป้องกันความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของประชาชน

นอกจากนี้ “เมืองนวัตกรรม” ของสิงคโปร์ ยังเน้นที่ระบบสาธารณสุข ดูแลสุขภาพของประชาชน และการขนส่งซึ่งในอีก 15 ปีข้างหน้า จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หากบริการด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ มีการขนส่งด้วยเทคโนโลยี ทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกสบาย โดยด้านขนส่ง สิงคโปร์มีการพัฒนารถยนต์ขับเองได้ และด้านการแพทย์ ก็มีการใช้เทคโนโลยี Tele Health ที่ให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพ แม้จะอยู่ที่บ้านได้

รัฐบาลสิงคโปร์ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะด้านสุขภาพ ที่มีแอพ Health Hub ให้บันทึกข้อมูลสุขภาพ, แอพ MyResponder ที่เมื่อมีผู้ป่วยโรคหัวใจช็อค จะช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งเตือนเรียกรถพยาบาลให้ทันที ด้านการเดินทาง ที่มีแอพ MyTransport.SG ที่บอกตารางเวลา เส้นทางการเดินรถ หรือด้านความปลอดภัยที่มีแอพช่วยรายงานเหตุร้าย หรืออุบัติเหตุ และแอพอื่นๆ อีกมากมายให้ประชาชนใช้

ความท้าทายสำคัญ ในการนำพาประเทศสิงคโปร์เข้าสู่ยุคดิจิทัลนั้น คือการมีทรัพยากรที่จำกัด อย่างไรก็ตาม จุดนี้สิงคโปร์สามารถก้าวข้ามไปได้โดยอาศัยความแข็งแกร่งทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยศักยภาพของประเทศจากองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ ทรัพยากร และเทคโนโลยี

สำหรับ4 เสาหลัก Digital Transformation ในสิงคโปร์เพื่อนำประเทศเข้าสู่ความเป็น Smart City หน่วยงานวิจัยด้าน IT และการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งสิงคโปร์หรือ(IDA) ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของชาวสิงคโปร์ทุกคน ได้แก่ บริการด้านคมนาคม, บริการด้านสาธารณสุข, การดำเนินชีวิต และบริการดิจิทัล

1. Smart Transportation

IDA ร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลเพื่อนำเทคโนโลยีเข้าไปปรับปรุงการจราจรให้ดียิ่งขึ้น เช่น มีการติดตั้งระบบ Electronic Road Pricing (ERP) ทั่วทั้งเกาะ ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการความแออัดสำหรับช่วยลดปริมาณการจราจรและช่วยให้ใช้เส้นทางบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน Beeline ซึ่งเป็นบริการรถโดยสารสาธารณะ ที่ช่วยให้ชาวสิงคโปร์สามารถเดินทางไปยังจุดหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการคำนวณเส้นทางโดยใช้ Data Analytics รวมทั้งสามารถจองและชำระเงินค่าโดยสารผ่านสมาร์ทโฟน และตามติดตำแหน่งของรถโดยสารผ่านระบบ GPS ได้อีกด้วย

2. Smart Healthcare

เป้าหมายสำคัญด้านสาธารณสุขคือ เพิ่มความพึงพอใจให้ผู้ป่วย ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ได้แก่ การนำเซ็นเซอร์ขนาดเล็กมาแปะไว้ที่ผิวหนังเพื่อคอยตรวจดูชีพจร อุณหภูมิของร่ายกาย ความชื้น แล้วส่งข้อมูลกลับมายังโรงพยาบาลเพื่อให้ทีมแพทย์คอยเฝ้าระวังสุขภาพให้

ระบบดูแลสุขภาพจากระยะไกล (Telehealth) ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถตรวจวัดสุขภาพตนเอง เช่น วัดความดันเลือด แล้วส่งกลับไปยังทีมแพทย์ของโรงพยาบาลโดยอัตโนมัติ ซึ่งทีมแพทย์ก็จะให้คำแนะนำต่างๆ กลับมาได้ทันที

Healthcare Kiosk เครื่องตรวจร่างกาย เช่น เจาะเลือด วัดอุณหภูมิ วัดความดัน ด้วยตนเองเบื้องต้น สำหรับเป็นข้อมูลก่อนพบแพทย์

3. Smart Urban

เป็นการนำเทคโนโลยีด้าน IT เข้ามาใช้เพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น เรียกว่าเป็น Smart Community เช่น โปรเจ็คท์นำร่อง Smart Yuhua ที่มีการนำระบบ Smart Home, Smart Lightning, Smart Dustbin เข้ามาใช้ในเขตจูล่ง รวมถึงมีระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ สำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นกับญาติผู้ใหญ่ หรือมีการพัฒนาแอพพลิเคชันที่ชื่อว่า My Responder ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันสำหรับช่วยชีวิต กล่าวคือ เมื่อพบคนล้ม คนรอบข้างสามารถกดแอพพลิเคชันเรียกหน่วยกู้ชีพ ซึ่งจะมาภายใน 10 นาที

4. Smart Nation Platform

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดิจิทัลทั่วทั้งเกาะ เพื่อนำไปวิเคราะห์และใช้พัฒนาแอพพลิเคชัน หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของชาวสิงคโปร์ นอกจากนี้ รัฐบาลเองก็มีการจัดโปรแกรมเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนชาวสิงคโปร์เรียนรู้เทคโนโลยีด้าน IT ตั้งแต่เด็ก เช่น IDA Hive and Technology Associates Program โดยสอนเนื้อหาตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้แนวคิด Smart City และ Smart Nation กลายเป็นจริงได้ในอนาคต


ดังนั้น ต่อให้สิงคโปร์มีทรัพยากรจำกัดแค่ไหน ก็สามารถเร่งศักยภาพของตนให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้จากที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหนือล้ำกว่าประเทศอื่นๆ นั่นเอง


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้…
pin
231975 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ…
pin
85156 | 12/06/2019
มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป

มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป

กัมพูชา ก็เป็นเหมือนประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มากนักและส่วนใหญ่ก็รักษาหายแล้ว แต่จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด…
pin
39986 | 10/10/2020
ก้าวต่อไปของสิงคโปร์ในการเป็น Smart Nation