ความสำเร็จ 6 เมือง “Smart City” ระดับโลก

SME in Focus
07/07/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1796 คน
ความสำเร็จ 6 เมือง “Smart City” ระดับโลก
banner

โลกยุคนี้เป็นยุคของ สมาร์ทซิตี้” ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยและชาญฉลาด ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข  อย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบัน สมาร์ท ซิตี้” มีในหลายๆเมืองแต่จะยกตัวอย่าง 6 เมืองที่น่าสนใจเป็นกรณีศึกษาดังนี้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


ถ้าพูดถึง “สมาร์ท ซิตี้” ในอังกฤษแล้ว ก็ต้องพูดถึงเมือง  “มิลตัน คีย์เนส” หัวใจของ สมาร์ท ซิตี้ เมืองนี้ คือการสร้าง “Data Hub” หรือ ศูนย์รวมข้อมูลที่ทันสมัย ซึ่งรวมข้อมูลพลังงาน การบริโภคน้ำ การขนส่งมวลชน สังคม เศรษฐกิจ  ข้อมูลจากดาวเทียม Data Hub จะถูกนำมาใช้ในหลายๆด้าน เช่น ขนส่งมวลชนที่เชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นระบบจองรถสาธารณะและการจ่ายเงินมี แอปพลิเคชั่น Motion Map ที่อธิบายการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ของคนและยานพาหนะทั่วทั้งเมือง รวมถึงข้อมูลตารางเวลา ลานจอดรถ เส้นทางถนน และประเมินความแออัดในเส้นทางต่างๆ ของเมือง ช่วยให้ชาวเมืองหลีกเลี่ยงเส้นทางได้

เมืองนี้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่ชาร์จไฟจากพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์  และชุมชนมีโปรแกรมการใช้ ดาต้าที่รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์การใช้พลังงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแผนลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการใช้เชื้อเพลิง

ทั้งยังมี แอพพลิเคชั่น ‘QUICK CHAT” รวบรวมการสนทนาของชาวเมือง และรายงานสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น รถบัสมาช้า หรือความต้องการอื่นๆ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงเมืองให้สมาร์ทมากขึ้น“อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ สมาร์ท ซิตี้ที่ โดดเด่นของเมืองที่ต้องการให้เมืองเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล และความร้อนใต้ผืนโลก ทั้งยังรวมการใช้พลังงานเหล่านี้กับระบบเมือง อาคาร และในการใช้ชีวิตของชาวเมือง เช่นแผนการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ และนำพลังงานส่วนเกินไปขายได้

อัมสเตอร์ ดัม มีเป้าหมายสร้างเมืองที่มีระบบหมุนเวียน โดยมีโปรเจ็กต์ “Circular Amsterdam หมุนเวียนเศรษฐกิจของเมือง ลดของเสียและมลภาวะ ด้วยการรีไซเคิลทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ออกแบบวัสดุ ผลิตภัณฑ์เดิมๆ ในรูปแบบใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีโปรเจ็กต์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี, การศึกษา, การเคลื่อนที่และขนส่ง, และชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมือง เป็นต้น“สต็อกโฮมส์” สวีเดน สมาร์ท ซิตี้ของเมืองนี้ โดดเด่นด้านไอซีที มีเครือข่ายและการเชื่อมต่อมากที่สุดในโลก ติดตั้งเครือข่ายไฟเบอร์และดำเนินการด้านไอทีต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล ที่จะใช้ในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โปรเจ็กต์ กรีน ไอที ผสานการทำงานของเทคโนโลยี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น  อาคารประหยัดพลังงานที่ลดต้นทุนเครื่องทำความร้อน,  ตรวจสอบการจราจร เพื่อลดเวลาที่ใช้บนท้องถนน และการพัฒนาระบบ  “อี-เซอร์วิส” ลดการใช้กระดาษ  

ทั้งยังมีระบบอี-สต็อกโฮมส์ บริการสาธารณะที่ช่วย จัดลำดับความสำคัญ ความต้องการ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยวางแผนการเดินทางไปทำงาน จนกระทั้งมีระบบการจองพื้นที่จอดรถ

สมาร์ท ซิตี้ ของ สต็อกโฮมส์ ใช้ความโดดเด่นด้านไอที เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และประชาชน ทั้งในด้านการสื่อสาร การร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในเมืองยังมีพื้นที่ที่เรียกว่า Kista Science City เป็นแหล่ง ไอซีที.ชั้นนำของโลก ที่มหาวิทยาลัย ภาครัฐ เอกชน ร่วมกันพัฒนาข้อมูล และเทคโนโลยีการสื่อสารในโครงการ สมาร์ท ซิตี้ ของเมืองนี้“ซองโดเกาหลีใต้  คือต้นแบบเมืองที่เชื่อมต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการประหยัดพลังงานในอาคาร ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ซองโด โดดเด่นที่มีความทันสมัยโดยความร่วมมือของบริษัทด้านเทคโนโลยีสื่อสารชื่อดังอย่าง ซิสโก” ที่พัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายของเมือง ทำให้ซองโดเป็นเมืองต้นแบบของการเชื่อมต่อ ข้อมูลทุกอย่างเป็นเครือข่ายเดียวกันบนอินเทอร์เน็ต เช่น ระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ การจราจร ฯลฯ

นอกจากนี้ยังออกแบบภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการเชื่อมต่อพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อการเข้าถึงการขนส่ง การออกแบบการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งพื้นที่โล่งและที่อยู่อาศัยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในเมืองให้มีมากเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด เช่นที่ เซ็นทรัล ปาร์ค สวนสาธารณะหลักของซองโด“โตเกียวญี่ปุ่น ได้บริษัทยักษ์ใหญ่ อย่าง พานาโซนิค ชาร์ป มิตซูบิชิ อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติ โตเกียวไปสู่ความเป็น สมาร์ท ซิตี้ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ ในปี 2006 โตเกียวเริ่มแนวคิดเมืองสีเขียว บริเวณ พระราชวังอิมพีเรียลเป็นที่รับรู้กันว่าเป็นเกาะสีเขียว ป่าใจกลางเมืองและได้นำสาธารณูปโภคต่างๆลงใต้ดินและแทนที่ด้วยต้นไม้ เป้าหมายคือปลูกต้นไม้ใหญ่ 1 ล้านต้น จากนั้นเร่งให้เกิดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน และส่งเสริมการใช้รถพลังงานไฟฟ้า ในภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป

ออกไปไม่กี่ไมล์จากตัวเมือง มีหมู่บ้าน แบบ “อีโค-วิลเลจ” ที่สร้างโดยพานาโซนิค เป็นหมู่บ้านที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็น 0 ทั้งหมู่บ้านใช้พลังงานทดแทน และใช้เครื่องใช้ที่ประหยัดไฟฟ้าอย่างสูงสุด ระบบอัจฉริยะในบ้าน จะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะกำหนดว่า เวลาใดซักเสื้อผ้า รวมถึงหลอดไฟแอลอีดี. ที่ใช้ในบ้าน ช่วยให้ประหยัดไฟเหลือเพียง1 ใน 6 ของหลอดไฟแบบเดิม และมีการใช้ พลังงานจากแสงอาทิตย์ เข้ามาร่วมด้วย“ซานฟรานซิสโก “สหรัฐอเมริกาได้ทุ่มเทพัฒนาเมืองให้เป็น สมาร์ท ซิตี้ ตลอด 2 ทศวรรษ มีจุดมุ่งหมาย ที่จะลดคาร์บอน ฟูทพริ้นต์ โดยเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ปัจจุบันสามารถใช้ได้ถึง 41% ยังมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน มีทั้งรถประจำทางและรถไฟ รวมถึงมี แอปฯ แสดงเส้นทางจักรยานและทางเดินเท้า เข้าสู่เมือง

นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายลดการสูญเปล่าให้เป็น zero waste ในปี 2020 โดยเมืองต้องขยายระบบการรีไซเคิลให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งมีความก้าวหน้าไปมาก ลดการสูญเปล่าลงไปถึง 80% เรียกว่ารีไซเคิลกันทุกอย่าง

ทั้งหมดนี้คือเมืองอัจฉริยะที่ลงตัวและใกล้เคียงกับแนวคิดเมืองสมาร์ท ซิตี้ อย่างแท้จริง


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
147891 | 09/06/2020
Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561…
33786 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน…
20726 | 14/06/2019
ความสำเร็จ 6 เมือง “Smart City” ระดับโลก