ไม่แย่อย่างที่คิด! ภาพรวมธุรกิจ SMEs ไตรมาส 3

SME Update
08/12/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 819 คน
ไม่แย่อย่างที่คิด!  ภาพรวมธุรกิจ SMEs ไตรมาส 3
banner

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเอสเอ็มอี จะสูงกว่าเศรษฐกิจโดยรวมเล็กน้อย เนื่องจากบางกลุ่มเป็นธุรกิจเกิดใหม่ที่กำลังเติบโต ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้สำรวจข้อมูลธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 พบหลายธุรกิจมีแนวโน้มการเติบโตอย่างน่าสนใจ

สำหรับสาขาธุรกิจ SMEs ในช่วงไตรมาส 3 ที่ขยายตัวได้ดีกว่าไตรมาสที่แล้ว ได้แก่ ธุรกิจบริการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ธุรกิจการเงินและการประกันภัย ธุรกิจด้านศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ และบริการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ขณะที่ SMEs ในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง รวมถึงธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ยังคงเป็นธุรกิจที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องแม้ว่าจะชะลอตัวลงจากไตรมาสที่แล้ว

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


จากการสำรวจพบว่าปัจจัยที่สำคัญต่อการขยายตัวของธุรกิจ SMEs ยังคงมาจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับอานิสงค์จากการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกอื่นๆ นอกเหนือจากนักท่องเที่ยวจีน

นอกจากนี้ ธุรกิจ SMEs ภาคการค้าปลีกค้าส่ง และธุรกิจบริการขนส่งพัสดุ ยังคงเติบโตได้สูงจากการขยายตัวของธุรกิจ e-commerce

ขณะที่กลุ่ม SMEs ที่มีแนวโน้มหดตัวลง เช่น สาขาการผลิต หดตัวลง 1.5% ต่อเนื่องจากการหดตัว 0.2% ในไตรมาสก่อน ซึ่งมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบ เช่น การพิมพ์ ยางและพลาสติก และอุตสาหกรรมสินค้าทุนและเทคโนโลยี เช่น เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาคการส่งออกที่หดตัวลง เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าอย่างไทย

ทางด้านกลุ่มธุรกิจก่อสร้างที่ชะลอตัวตามการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งเขตเทศบาล สาขาธุรกิจที่สำคัญอื่นๆ ที่ชะลอตัวลง ได้แก่ ธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการทางวิชาชีพฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

 

ตัวเลข GDP กลุ่ม SMEs ยังดูดี

สำหรับมูลค่า GDP SMEs ไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตัวได้ 3.1% เท่ากับไตรมาสก่อนโดยมีมูลค่า 1.81 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 43.6% ต่อ GDP รวมทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากสัดส่วน 42.6% ในไตรมาสก่อน ขณะที่เมื่อรวม 9 เดือนแรกของปี 2562 GDP SMEs ขยายตัวได้ 3.3% สูงกว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมที่ขยายตัว 2.5%

ปัจจัยสนับสนุนสำคัญการเติบโตของ GDP ภาคธุรกิจ SMEs มาจากการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ได้แก่ การบริโภคภาคครัวเรือน การบริโภคภาครัฐบาล และการลงทุนรวม ส่วนภาคการส่งออกและนำเข้าสินค้ายังหดตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ GDP ภาคการเกษตรและภาคบริการมีการขยายตัว ในขณะที่ภาคการผลิตยังคงได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก

ด้านการส่งออกของ SMEs ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 มีมูลค่า 1,813,917.3 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.6% และเมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 58,065.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเท่ากับ 5.9% แต่หากไม่รวมสินค้าในหมวดทองคำ (HS 7108) จะหดตัว 0.4% โดย SMEs มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกต่อการส่งออกรวมเท่ากับ 28.8%


แม้ว่าการส่งออกไปยังจีนและสหรัฐอเมริกาจะยังขยายตัวจากการส่งออกสินค้าทดแทนสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการตอบโต้ระหว่างกัน แต่ปัจจัยทางด้านการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่า จะส่งผลให้การส่งออกในภาพรวมของ SME ปี 2562 หดตัวหรือขยายตัวได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สำหรับสินค้าส่งออกที่ SMEs ไทยมีศักยภาพและเติบโตได้ต่อเนื่อง ได้แก่ ผลไม้สดและผลไม้แปรรูป รวมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี สสว. คาดว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ SMEs น่ายังคงทรงตัวและอาจขยายตัวเร่งขึ้นได้ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวประกอบกับมีปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงปลายปี สสว. จึงปรับประมาณการเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2562 เท่ากับ 3.5% จากที่เคยประมาณการไว้ที่ 3.- 4.0% ในไตรมาสที่แล้ว


ระบบอัตโนมัติ ความท้าทายของตลาดแรงงาน

5 เรื่องสำคัญการบริหารเงินให้ธุรกิจ SMEs ไปรอดBangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3481858 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
124205 | 11/06/2019
เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020 SME Update

เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลและอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของสังคมยุคใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคกลายเป็นมนุษย์รักสบาย หรือ เรีย...
45613 | 09/01/2020
banner