เวียดนามลดพื้นที่ปลูกข้าว เน้นคุณภาพ

SME Go Inter
09/07/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1558 คน
เวียดนามลดพื้นที่ปลูกข้าว เน้นคุณภาพ
banner

เวียดนามเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากอินเดียและไทยโดยแต่ละปีมีผลผลิตข้าวปีละ 26-29 ล้านตันข้าวสาร และส่งออกประมาณ 6 - 6.5 ล้านตันข้าวสาร ไปยัง 150 ประเทศทั่วโลก มีรายได้จากการส่งออก 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามเดินหน้าปฏิรูปการผลิต เพื่อตอบสนองกับตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้เวียดนามต้องพัฒนาตลาดข้าวในประเทศ และแสวงหาช่องทางการส่งออกเพิ่มขึ้น

ดูที่นโยบายของรัฐบาลเวียดนามมุ่งสู่การปฏิรูปกระบวนการผลิตและกำหนดปริมาณการผลิตข้าวที่เหมาะสมมีความจำเป็น  โดยหน่วยงานการเกษตรกาลังสรุปผลโครงการรักษาความมั่นคงด้านอาหาร โดยจะพยายามลดพื้นที่ปลูกข้าว 3,125,000 ไร่ จากพื้นที่เกือบ 25  ล้านไร่ เพื่อปลูกพืชชนิดอื่นเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

สำหรับกระบวนการปฏิรูปกระบวนการผลิตนั้น ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ การผลิต การแปรรูปและการตลาด โดยจะต้องให้ความสำคัญกับตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้น เพราะเวียดนามมีประชากรเกือบ 100 ล้านคน ซึ่งเป็นประชากรวัยทำงานถึง 33 ล้านคน และผู้ที่ใช้ชีวิตในเมืองคิดเป็นร้อยละ 40 จำเป็นต้องผลิตข้าวให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับการลดพื้นที่ปลูกข้าว ตามแนวทาง พร้อมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์การส่งออกข้าวของเวียดนามในระยะ 10 ปี (2021-2030) คือ การลดปริมาณการส่งออกลง แต่เน้นเพิ่มมูลค่าผ่านเครื่องหมายการค้าข้าวเวียดนาม “Vietnam Rice” แทน

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


คล้ายชาวนาไทย ต้องฝ่าภัยแล้ง-ต้นทุนพุ่ง

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม ระบุว่า ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรเวียดนามประสบปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขง (Mekong Delta) ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวสาคัญของเวียดนามในจังหวัดเตี่ยนยางประสบภาวะขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรเวียดนามต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวมาปลูกข้าวโพดกว่า 12,500  ไร่ในฤดูเพาะปลูก ช่วงฤดูหนาว ฤดูใบใม้ผลิ ทำให้เกษตรกรได้รับกำไรมากขึ้น 3.1 เท่า

โดยศูนย์การเกษตรกร (Agriculture Extension Centre) จังหวัดเตียนยาง ได้พัฒนาเทคนิคปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิตสูง และส่งเสริมเกษตรกรให้มาปลูกข้าวปีละ 1 ครั้ง และปลูกข้าวโพดปีละ 2 ครั้งแทนการปลูกข้าวปีละ 3 ครั้ง ซึ่งไม่เพียงช่วยให้เกษตรกได้กำไรจากการขายต้นข้าวโพด แต่ยังได้ซังข้าวโพดนำมาทำเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วย

รศ.ดร. Tran Dinh Thien อดีตผู้อานวยการสถาบันเศรษฐศาสตร์เวียดนามให้มุมมองว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เวียดนามต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเพาะปลูก โดยหันไปปลูกพืชผักอื่นๆ หมุนเวียน รวมทั้งเลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวโดยเวียดนามควรหันมาพัฒนาการปลูกข้าว เน้นพัฒนาคุณภาพมากกว่าเน้นเพิ่มปริมาณเริ่มจากการเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสูง และลดพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก และลดต้นทุนการปลูก เช่น ค่าแรงงาน ปุ๋ย น้ำและน้ำมันลดลง

ขณะที่ ศ.ดร. Bui Chi Buu อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรภาคใต้ กล่าวว่า การสร้างแบรนด์ข้าวเวียดนามจะต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพการผลิต รวมทั้งทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานของข้าวเวียดนาม โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้ ซึ่งเวียดนามต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ (Large-scale rice field) เพื่อให้สามารถจัดการระบบการผลิตได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เกี่ยวข้องในระบบ Value Chain สินค้าข้าวอีกด้วย

ขณะที่เกษตรกร “นาย Hai Cau”  เกษตรกรในเมือง Go Cong จังหวัดเตียนยาง ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ 2,500 ตารางเมตรจากการปลูกข้าวไปเป็นข้าวโพดระบุว่า ที่ผ่านมาเขาปลูกข้าว 3 ครั้งต่อปี แต่ประสบปัญหาต้นทุนสูงขึ้น กำไรลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่หลังได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นให้ปรับเปลี่ยนมาเพาะปลูกข้าวโพดเป็นพืชหมุนเวียน ทำให้มีกำไรจากการปลูกข้าวโพดถึงกว่า 15 ล้านเวียดนามด่ง หรือ 646 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นจึงวางแผนจะเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปปลูกข้าวโพดในฤดูกาลต่อไป ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบระยะเวลาการปลูกข้าวโพดสั้นกว่าการปลูกข้าวทำให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวโพดได้ถึง 4 รอบต่อปี นอกจากนี้ ข้าวโพดยังเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดีกว่า สามารถปลูกในพื้นที่ที่มีน้ำน้อยได้Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้…
230717 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ…
82652 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ…
36092 | 21/01/2020
เวียดนามลดพื้นที่ปลูกข้าว เน้นคุณภาพ