Young Smart Farm ปั้นเยาวชนเกษตร 4.0

SME Startup
25/08/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1528 คน
Young Smart Farm ปั้นเยาวชนเกษตร 4.0
banner

โครงการยังสมาร์ท ฟาร์ม (Young Smart Farm) การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์  เพื่อทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยยึดหลักการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยตัวเกษตรกร ควบคู่เรียนหนังสือในห้องเรียนเหมือนโรงเรียนปกติทั่วไป ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้จนประสบความสำเร็จ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


นับจากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2561 มาจนถึงปัจจุบันได้สอนวิชาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่างๆหลากหลายชนิดภายใต้โครงการ ฟาร์ม โคเนื้อคงวิทย์” โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก มาแล้วหลายรุ่นทำให้เด็กนักเรียนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลักตอนที่จบการศึกษาไปแล้วโดยไม่ต้องอพยพขายแรงงานต่างถิ่นเพราะอาชีพดังกล่าวเดินตามรอยแล้วมีชีวิตที่มั่นคง

โครงการ”ฟาร์มโคเนื้อ”เป็นการริเริ่มความคิดของ นายสุรพงษ์ รัตนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากจบการศึกษา  โดยภายในฟาร์มมีการเลี้ยงวัวหลากหลายสายพันธุ์ ประกอบด้วย โคลูกผสม ชาโรเล่ โคลูกผสมวากิว  โคลูกผสมแองกัส  โคลูกผสมพื้นบ้านไทย และโคลูกผสมบราห์มัน รวมกว่า 32 ตัว


ฟาร์มแหล่งเรียนรู้อาชีพสำหรับนักเรียน

ทั้งพ่อแม่พันธุ์และลูกวัวที่กำลังเติบโต ซึ่งเด็กๆนักเรียนทั้งหญิงและชายจะได้เรียนรู้ วิธีการผสมเทียมแบบธรรมชาติ  ให้อาหาร นอกจากจะสามารถจำหน่ายวัวให้กับนายฮ้อย พ่อค้าคนกลางที่ติดต่อมารับซื้อทุกเดือนแล้ว สามารถนำปุ๋ยไปใส่หญ้าเนเปีย หญ้านรกจักรพรรดิ์และหญ้าหวานอิสราเอล  ซึ่งเป็นหญ้าที่ปลูกไว้สำหรับเลี้ยง เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลา ในกระชัง และหนูนาที่เลี้ยงเสริมไว้  เพื่อนำรายได้ไปบริหารจัดการฟาร์มต่อ ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เป็นกองทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน หลังจบการศึกษาจากโรงตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก เพื่อนำไปเป็นค่าเทอมเรียนต่อเทอมแรก ในระดับอุดมศึกษาต่อไป  

“ฟาร์มแห่งนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2561 หรือประมาณ 1 ปีกว่าแล้ว ปัจจุบันกำลังขยายโครงการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพสำหรับนักเรียนรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นพี่ที่จบการศึกษ  และจะยกระดับเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและสอนเรื่องสอนอาชีพทำฟาร์มเพื่อจะเป็นต้นแบบให้โรงเรียนจังหวัดต่างๆได้นำไปทำเป็นแบบอย่างซึ่งผมพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคนิคต่างๆให้กับผู้ที่สนใจ” 


เพาะเลี้ยงหนูนาในบ่อซีเมนต์

สำหรับกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ที่เป็นไฮไลท์ คือ การเลี้ยงหนูนา เพื่อจำหน่าย  ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ นอกจากจะเป็นอาชีพใหม่ที่ชาวอีสานชอบทำและชอบกินแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีไม่แพ้การทำปศุสัตว์ชนิดอื่น โดยมีการจัดสร้างโรงเรือนเปิดโล่ง และนำบ่อซีเมนต์ มาวางซ้อนกัน 2 ชั้น พร้อมทำฝาปิดจากแผ่นกระเบื้องปิด เอาไว้ด้านบน

สำหรับเลี้ยงหนูนาให้อยู่ภายในบ่อซีเมนต์เป็นคู่ๆ ซึ่งอันแรกจะใช้หนูนาที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เลี้ยงและขุนไว้ จนหนูนาท้องและคลอดลูก ก่อนจะอนุบาลให้โตขึ้นสักระยะ ก่อนจับแยกออก ไปเลี้ยงในบ่อซีเมนต์อื่นๆ เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆ โดยหนูนาที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ จะจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจซื้อไปเลี้ยงขยายพันธุ์ ในราคาคู่ละ 1 พันบาท 

ส่วนหนูนาโตเต็มวัยที่เลี้ยงแล้วสามารถนำไปจำหน่ายให้นำไปเป็นอาหารได้ จำหน่ายกิโลกรัมละ 120 บาท ซึ่งที่ฟาร์มเลี้ยงหนูนาแห่งนี้ สามารถจำหน่ายหนูนาให้กับชาวบ้านที่ชอบกินหนูนาได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย สำหรับเมนูเด็ดที่ชอบนำไปทำอาหาร อาทิ หนูนาย่าง ผัดเผ็ดหนูนา แกงหนูนา แล้วแต่ว่าใครจะนำไปทำเมนูไหนก็ทำได้เช่นกัน

นายจารุวิทย์  เจริญทรัพย์ ชั้น ม.6/2  กลุ่มเลี้ยงหนูนา กล่าวว่าสำหรับศูนย์การเรียนรู้ หนูพุก หรือ หนูนา เป็นกิจกรรมหนึ่งในฟาร์มเนื้อโคคงวิทย์  ที่เลี้ยงสัตว์อยู่หลากหลายชนิด เลี้ยงหนูนาได้ประมาณเกือบปีแล้ว เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีเลี้ยง เพื่อนำไปปรับใช้ที่บ้านหรือหลังจบการศึกษา และเพื่อจำหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้กับชาวบ้านที่สนใจที่จะนำไปเลี้ยงต่อ  ราคาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คู่ละ 1 พันบาท ถ้าขายเป็นตัวก็ตกตัวละ 120 บาท หรือกิโลกรัมละ 120  บาท สำหรับผู้ที่จะซื้อไปทำอาหาร เพื่อนๆนักเรียนจะแบ่งเวลากันมาดูและให้อาหาร ซึ่งจะเป็นอาหารหญ้าเนเปีย กับเมล็ดข้าวโพด เมล็ดข้าวและอาหารเม็ดต่างๆ สลับกับนักการภารโรง  กิจกรรมดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และดำรงค์ชีวิตต่างๆหลังจากจบการศึกษาออกไป นายจารุวิทย์ฯกล่าว

น.ส.อารีลักษ์  พงษ์คละ เรียนชั้น ม.6 /2 กลุ่มเลี้ยงแพะ กล่าวว่าสำหรับการเลี้ยงแพะ เลี้ยงมาประมาณ 1 ปีกว่าแล้ว แพะเลี้ยง่ายเหมือนเลี้ยงวัว แต่เราจะให้อาหารเป็นหญ้าจักรพรรดิ์นรก ที่ปลูกเอง และหญ้าหวานอิสราเอล และกากมันหมักยีสต์เพื่อเสริมโปรตีนให้แพะ หญ้าปลูกเองทั้งหมด มีทุ่งนาไว้ปลูก เพื่อนที่มาเลี้ยงจะนำการเรียนรู้ไปปรับใช้และเลี้ยงที่บ้านได้ รวมทั้งให้ความรู้กับน้องๆ รุ่นต่อไปได้

“เราเลี้ยงเป็นแพะเนื้อ มีฟาร์ม ซึ่งเป็นตลาดประจำรองรับโดยตรง ติดต่อมาซื้ออยู่เป็นประจำ ราคากิโลกรัมละ 100-110 บาท ซึ่งเดือนๆหนึ่งก็จะขายได้ประมาณ 5-6 ตัว เราจะรู้ว่าแพะต้องมีขนาดตัวเท่าไหร่ถึงจะสามารถขายได้ ตอนนี้มีแม่พันธุ์ประมาณ 4 ตัว และคลอดลูกแล้ว 1 ตัว เป็นลูกแฝด 2 ตัว ที่ต้องคอยให้นมเสริม มีแพะทั้งหมดกว่า 30 ตัว”


โรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)ในปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการเรียนการสอน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ครูได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและมีความสุขในการเรียนรู้ ทั้ง 4 H คือ Head, Heart, Hand, Health

 ฟาร์มมิ่ง สู่ "สมาร์ทฟาร์มมิ่ง”ทางเลือกใหม่ภาคเกษตรไทย

‘Yong Smart Farmer’ หัวใจสำคัญสู่การพัฒนาภาคเกษตรไทย


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7…
56410 | 12/06/2019
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี…
31241 | 12/12/2019
ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ธุรกิจในภาคเกษตรยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart…
26003 | 04/01/2020
Young Smart Farm ปั้นเยาวชนเกษตร 4.0