อสังหาฯน่ารู้ ...LTV สำหรับคนอยากมีบ้าน(หลังที่ 2)

SME Update
13/02/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 259 คน
อสังหาฯน่ารู้ ...LTV สำหรับคนอยากมีบ้าน(หลังที่ 2)
banner
เชื่อว่าหลายท่านคงได้ยิน ได้รับทราบข้อมูลกันมาบ้างแล้วสำหรับ ‘เกณฑ์การปรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่’ ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ Loan to Value (LTV) อัตราส่วนการให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเทียบกับมูลค่าบ้าน ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2562 นี้(เดิม บังคับใช้ 1 มกราคม 2562) โดยส่วนใหญ่จะส่งผลกับการซื้อบ้าน คอนโดหลังที่ 2 หรือบ้านและคอนโดที่มีราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยในบทความนี้เราทำสรุปมาให้เข้าใจง่ายๆ กันว่าหลักเกณฑ์สินเชื่อใหม่นั้นรายละเอียดเป็นอย่างไร

โดยหลักการนี้จะกำหนดให้มีเงินดาวน์ขั้นต่ำหรับการกู้หลังที่ 2 ขึ้นไปและที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไป รวมถึงมีการปรับเกณฑ์การนับสินเชื่อเพิ่มเติม(Top-up) ที่ใช้หลักประกันเดียวกันรายละเอียดโดยสรุป คือ

1.กำหนดเงินดาวน์ขั้นต่ำหรืออัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) สำหรับคนที่ผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกัน 2 หลังขึ้นไป และที่อยู่อาศัยที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป

-แน่นอนหลักเกณฑ์นี้ ผู้ที่ซื้อหลังแรกไม่มีเอี่ยวด้วย ยังคงใช้หลักเกณฑ์ในการวงเงินดาวน์ขั้นต่ำ คือ 0-10%

-แต่หากซื้อบ้านหลังที่ 2 ที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และผ่อนชำระหลังแรกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ต้องวางเงินดาวน์ 10%

-ถ้าผ่อนชำระบ้านหลังแรกยังไม่ถึง 3 ปี หรือต้องการกู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 ที่ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปต้องวางดาวน์ 20%

-และถ้าคุณอยากซื้อบ้านหลังที่ 3 ขึ้นไปอีกกี่หลังก็ตาม จะต้องวางดาวน์ 30% ในทุกระดับราคา

2.ถ้าแบงก์จะให้สินเชื่อบ้านวงเงินที่ปล่อยกู้ลูกค้าต้องนับรวมสินเชื่อ Top-up ที่ใช้หลักประกันเดียวกันในวงเงินที่ลูกค้าขอกู้ เช่น สินเชื่อเพื่ออุปกรณ์และของตกแต่งในบ้าน ต้องไม่เกินมูลค่า 100% ของหลักทรัพย์ที่ค้ำประกัน

- แต่ไม่รวม สินเชื่อที่ใช้ชำระเบี้ยประกันชีวิตผู้กู้และประกันวินาศภัย ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงของทั้งผู้กู้และสถาบันการเงิน และ สินเชื่อที่ให้กับธุรกิจ SMEs เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อย

3.บังคับใช้เกณฑ์นี้เป็นวันที่ 1 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป ยกเว้นกรณีที่ผู้ซื้อมีสัญญาจะซื้อจะขายก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ที่วางแผนซื้อที่อยู่อาศัยหรือผ่อนดาวน์อยู่ก่อนแล้ว

ทั้งนี้มาตรการของ ธปท.ดังกล่าว ก็เพื่อเป็นมาตรการเชิงป้องกัน ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในธุรกิจอสังหาฯ และทำให้สถาบันการเงินมีมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ไม่กระตุ้นการก่อหนี้เกินตัวของครัวเรือน ไม่เอื้อการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะทำให้คนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่จริงสามารถซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม
Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3476579 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
123857 | 11/06/2019
เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020 SME Update

เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลและอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของสังคมยุคใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคกลายเป็นมนุษย์รักสบาย หรือ เรีย...
44382 | 09/01/2020
banner
banner