Big Data ใครว่ามีแค่ธุรกิจขนาดใหญ่

SME in Focus
15/02/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 321 คน
Big Data ใครว่ามีแค่ธุรกิจขนาดใหญ่
banner
ก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อเรื่อง Big Data ถามก่อน มีใครไม่เคยได้ยินหรือรู้จักธุรกิจ Netflix, Youtube, Facebook, Twitter, Google, Walmart, Starbucks บ้าง ทราบหรือไม่ว่า เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทเหล่านี้ คือ Big Data  ว่ากันตามตัว Big แปลว่า “ใหญ่” ส่วน Data แปลว่า “ข้อมูล”  ความหมายตรง คือ “ข้อมูลขนาดใหญ่” ดูตรงทื่อเป็นรถม้าลำปางไปสักหน่อย แต่ก็ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนจากข้อเท็จจริง

วันนี้เรามาทำให้คำที่ดูยาก ๆ อย่าง ‘Big Data’ ให้มันง่ายกัน  โดยเหตุผลเพียงข้อเดียวที่มีความสำคัญคือมันมีข้อมูลมาก มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว และเราสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาใช้วิเคราะห์เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆจากผลประมวลจากข้อมูลเหล่านั้น

รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บ

ข้อมูลจำนวนมากมหาศาลของบริษัททุกเรื่อง ทุกแง่มุม ทุกรูปแบบที่คุณพอจะนึกออก  มันถูกรวบรวมขึ้นเป็นฐานโครงสร้าง เป็นฐานข้อมูลขององค์กร หน่วยงาน  เช่น ข้อมูลการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่านสังคมเครือข่าย (Social Network) เช่น Facebook, twitter หรือ ไฟล์จำพวกมีเดีย  โดยอาจจะเป็นข้อมูลที่มาจากภายในองค์กร และภายนอกที่มาจากการติดต่อกับ Supplier หรือจากทุกช่องทางการติดต่อกับลูกค้า


โดยการทำBig Dataเริ่มแรกคือการเก็บ ไม่ว่าคุณจะจัดเก็บไว้ที่ไหนทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์/ Storage /Information Data Center หรือฝากไว้กับผู้ให้บริการ Cloud ต่างๆ เช่น DropBox/ Google Drive/ SkyDrive/ Box.Net ก็แล้วแต่ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับการดึงข้อมูลมาใช้ ความรวดเร็ว ความจุ และที่สำคัญ คือ อาจต้องใช้งบประมาณในการดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและรักษาข้อมูล เพื่อให้สามารถจัดเก็บได้อย่างปลอดภัย

โดยขั้นตอนหรือกระบวนการทั้งหมดปัจจุบันใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ โดยใช้ซอร์ฟแวร์  AI และ Machine Learning ซึ่งถ้าทำไม่เป็นก็ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดูแล เล็กใหญ่ ถูกหรือแพง ก็แบ่งตามขนาดธุรกิจ ปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญให้บริการด้านนี้เฉพาะ ตามที่บอก ธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ SMEs แม้จะมีค่าใช่จ่ายแต่ก็ไม่สูงนัก จ่ายได้ในราคาสบายกระเป๋า

ขั้นตอนต่อมา คือ การนำมาใช้ประโยชน์ เพราะขึ้นชื่อว่า ‘ข้อมูล’ ย่อมต้องมีคุณค่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะด้านการวางแผนหลังบ้าน หรือแม้กระทั่งช่องทางการขายหน้าบ้าน โดยเราได้สรุปตัวอย่างของประโยชน์การทำBig Dataดังนี้ :

เข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น

มีข้อมูลในมือ ทำให้ เราสามารถทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าทั้งหมดได้ว่ามีการเลือกสินค้าอย่างไร เช่น พิจารณาอย่างไร ตัดสินใจซื้อได้อย่างไร ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าที่มีคืออะไร ลูกค้าซื้อสินค้าไหนทดแทนสินค้าของเรา และแนวโน้มที่ทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าใกล้เคียง ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของตลาดได้ดีขึ้นอีกด้วย

คาดเดาแนวโน้มของกระแสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

เราจะรู้กระแสได้อย่างไร ก็ได้จากข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาจากโซเชียลมีเดีย ทั้งที่นิยมอยู่ และที่กำลังจะเป็นที่นิยม หากเราสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที จะทำให้เรากลายเป็นผู้นำเทรนด์ไปแบบติดลมบนเลยทีเดียว

คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

ด้วยการที่เราสามารถมองเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้น จากฐานข้อมูลที่มี ทำให้สามารถวิเคราะห์เรื่องราวได้ ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็เช่นกัน  ทั้งยังสารมารถพาธุรกิจไปสู่การปรับตัวที่จะเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับนโยบาย วิธีการบริหารจัดการ รวมไปถึงการวางยุทธศาสตร์ขององค์กร

พัฒนาผลิตผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ ทั้งในเรื่องใหญ่ เรื่องเล็ก ทั้งยังสามารถประหยัดต้นทุน และ เพิ่มผลิตภาพการทำงาน และการปรับปรุงระบบการผลิตและระบบงานภายในองค์กรให้มีความสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ ทั้งแบบออฟไลน์และแบบดิจิทัล และช่วยลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพภาพในสายพานการผลิต

Big Data

 

โดยสรุปBig Dataไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพราะคุณทำธุรกิจ ย่อมมีข้อมูลBig Dataคือ กระบวนการรวมรวบ จัดเก็บ คัดแยก วิเคราะห์ และนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  ทั้งปัจจุบัน ไม่ใช่แค่ต่างบริษัทชาติเท่านั้นที่กระโจนเข้าสู่เรื่องราวของ Big Data ในประเทศไทยก็ตื่นตัวมากในการนำข้อมูลไปใช้ของภาคธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคสังคมดิจิทัล และ Thailand 4.0 ธุรกิจต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยี

ก็อย่างที่บอกไว้หลายครั้ง ไม่รู้ต้องศึกษา ศึกษาแล้วแต่ยังไม่ชำนาญ ก็ต้องจ้างคนที่ทำเป็นมาช่วย เชื่อเถอะการลงทุนจะเป็นประโยชน์ทั้งในระยะเริ่มต้นและระยะยาว การมีข้อมูลก็เหมือนหลักพิชัยสงความ รู้เขา และรู้เรา รบกี่ครั้งก็ชนะ
Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32105 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19302 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
11959 | 08/07/2019
banner
banner