สภา EU ผ่านร่างกฎระเบียบความโปร่งใสในธุรกิจดิจิทัล ฉบับใหม่

SME Update
21/02/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 262 คน
สภา EU ผ่านร่างกฎระเบียบความโปร่งใสในธุรกิจดิจิทัล ฉบับใหม่
banner
คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปและคณะกรรมาธิการยุโรปบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ในการส่งเสริมความเป็นธรรมและความโปร่งใสของบริการออนไลน์สำหรับภาคธุรกิจ โดยผู้ประกอบการที่อาศัยบริการออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้าและบริการ รวมทั้งผู้พัฒนาแอปพลิเคชันก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับประโยชน์จากกฎระเบียบฉบับนี้โดยจะมีช่องทางร้องเรียนสำหรับการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้บริการออนไลน์ โดยร่างกฎระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ตลาดร่วมดิจิทัล (Digital Single Market Strategy) ของอียู

นาย Andrus Ansip กรรมาธิการยุโรปด้านตลาดร่วมดิจิทัล ระบุว่า ข้อตกลงวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของตลาดร่วมดิจิทัลที่จะให้ประโยชน์และคุ้มครองผู้ประกอบการที่ใช้บริการออนไลน์เพื่อเข้าถึงลูกค้า จุดมุ่งหมายที่สำคัญก็เพื่อยับยั้งแนวปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและกำหนดคุณภาพของความโปร่งใสและปกป้องสิทธิประโยชน์ให้ผู้บริโภคและเจ้าของธุรกิจบนช่องทางออนไลน์

โดยร้อยละ 42 ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอียูใช้บริการออนไลน์เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการยุโรปพบว่า เกือบร้อยละ 50 ของธุรกิจออนไลน์ประสบกับปัญหาเป็นผลให้สูญเสียยอดขายมูลค่า 1.27 – 2.35 ล้านล้านยูโรต่อปี


ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าว ผู้ประกอบการที่ใช้บริการออนไลน์จะได้รับประโยชน์ ดังต่อไปนี้

1.ข้อห้ามต่อแนวปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ห้ามระงับ/ยกเลิกบัญชีโดยไม่มีการแจ้งเตือน กล่าวคือผู้ให้บริการออนไลน์ไม่สามารถระงับหรือปิดบัญชีของผู้ประกอบการโดยไม่ให้เหตุผลที่ชัดเจนหรือไม่ให้อนุญาตการขอยื่นอุทธรณ์

กำหนดเงื่อนไขการใช้บริการด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนและต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน สำหรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ

2.ความโปร่งใสของบริการออนไลน์ ความโปร่งใสในการจัดอันดับ กล่าวคือ ตลาดออนไลน์ (Marketplace) และโปรแกรมค้นหา (Search engine) จำเป็นต้องเปิดเผยเกณฑ์ในการจัดอันดับสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ของตนเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มอันดับของตนได้ บริการออนไลน์บางรายที่ไม่เพียงแค่ให้บริการพื้นที่ แต่มีสินค้าหรือบริการของตนจำหน่ายด้วย ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อได้เปรียบต่างๆ ที่สินค้าหรือบริการของตนได้รับ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ สามารถแข่งขันได้อย่างยุติธรรม อย่างไรก็ตามการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องคำนึงถึงกฎระเบียบเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอียูหรือ General Data Protection Regulation (GDPR) ด้วย

3.ช่องทางร้องเรียนรูปแบบใหม่ ผู้ประกอบการต้องมีช่องทางเพื่อการร้องเรียนและกลไกเพื่อระงับข้อพิพาทสำหรับผู้ประกอบการ ยกเว้นบริการออนไลน์รายย่อย และ เมื่อมีปัญหาใดๆเกิดขึ้น บริการออนไลน์ต้องมีช่องทางสำหรับร้องเรียนและต้องสร้างระบบที่จำเป็นต้องมีคนกลางเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อตกลงนอกศาล

4.การบังคับใช้ กล่าวคือสมาคมธุรกิจสามารถฟ้องร้องผู้ประกอบการที่ไม่ทำตามกฎและยังสามารถจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าวได้ โดยผู้ประกอบการสามารถพึ่งพาหน่วยงานที่ตั้งขึ้นในการฟ้องร้องผู้ให้บริการออนไลน์

ในขั้นตอนต่อไป ร่างกฎระเบียบฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ 12 เดือนหลังจากที่คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปและสภายุโรปเห็นชอบ และสามารถขอทบทวนตัวบทกฎหมายภายใน 18 เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับบริการออนไลน์ที่ให้บริการกับผู้ประกอบการในอียูเพื่อเข้าถึงลูกค้าในอียูไม่ว่าบริการออนไลน์ดังกล่าวจะมีที่ตั้งในอียูหรือไม่ สำหรับไทย แม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีผู้ให้บริการออนไลน์ในลักษณะดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ เช่น Amazon Marketplace, eBay, Google Play, Apple App Store, Skyscanner แต่ผู้ประกอบการไทยที่ใช้บริการออนไลน์จากผู้ให้บริการเหล่านี้ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในอียูจะได้รับประโยชน์จากแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3476579 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
123857 | 11/06/2019
เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020 SME Update

เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลและอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของสังคมยุคใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคกลายเป็นมนุษย์รักสบาย หรือ เรีย...
44382 | 09/01/2020
banner
banner