Lao ออกในอนุญาตนำเข้า-ส่งออกผ่านระบบออนไลน์

SME Update
05/03/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 564 คน
Lao ออกในอนุญาตนำเข้า-ส่งออกผ่านระบบออนไลน์
banner
ข้อมูลตามการแจ้งการของกรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว (Lao) เลขที่ 0726/กขอ.บขอ ลงวันที่ 4 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา ถึงผู้อำนวยการบริษัทนำเข้าและส่งออกยานพาหนะ เรื่อง เริ่มการออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ (Lao National Single Window – LNSW) และข้อตกลงว่าด้วยการอนุมัติการใช้ระบบแจ้งภาษีประตูเดียว เลขที่ 0204/กง ลงวันที่ 15 ม.ค. 2562 กรมการนำเข้าและส่งออกแจ้งว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ กรมการนำเข้าและส่งออกจะเริ่มออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ ผ่านเว็บไซต์ www.laonsw.net ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้บริษัทต่างๆ ติดต่อกับกรมภาษีเพื่อขอรหัสเข้าใช้ระบบดังกล่าว โดยในช่วงเริ่มต้นบริษัทยังคงสามารถใช้ใบอนุญาตนำเข้าแบบเก่าจนกว่าจะมีหนังสือแจ้งให้ใช้ระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบ

[caption id="attachment_29489" align="alignnone" width="800"] www.laonsw.net[/caption]

ระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้แทนระบบเอกสารแบบเก่า คาดว่าจะช่วยลดเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนให้สั้นลงและโปร่งใสยิ่งขึ้น โดย นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป.ลาว กล่าวว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเริ่มใช้ระบบดังกล่าวที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 1 (เวียงจันทน์-หนองคาย) เป็นที่แรก ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ออกคำสั่งเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการและให้ระบบใหม่ทำงานได้อย่างราบรื่น

โดยผู้นำเข้าและผู้ส่งออกจะต้องชำระค่าภาษีศุลกากร ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและอื่นๆ สำหรับการนำเข้าและการส่งออกสินค้า รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ให้ชำระผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบการแจ้งภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (ASYCUDA) และระบบชำระเงินผ่านธนาคาร (Smart Tax) ทั้งนี้บริษัทร่วมพัฒนาระบบฯ จะจัดเก็บค่าบริการในอัตรา 120,000 กีบ (ประมาณ 500 บาท) ต่อการแจ้งการนำเข้า – ส่งออกสินค้า 1 ครั้งตามที่กำหนดไว้ การเปิดตัวของระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เลขที่ 02/นย. ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ทั้งนี้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว ได้ออกคำสั่งให้ปรับปรุงกระบวนการและการประสานงานกลไกลต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการปรับปรุงการจัดลำดับความสะดวกการดำเนินธุรกิจของ สปป.ลาว ให้ลดลงเหลือลำดับเลขสองตัว และได้สั่งการให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ 10 ตัวชี้วัดให้ดำเนินการอย่างละเอียดในการปรับปรุงประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และยังแนะนำให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดเก็บภาษีและรายได้ในประเทศเพื่อป้องกันการรั่วไหลของรายได้รัฐ

อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในลาว
Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3490631 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125620 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
117545 | 12/04/2020
Lao ออกในอนุญาตนำเข้า-ส่งออกผ่านระบบออนไลน์