Lao ออกในอนุญาตนำเข้า-ส่งออกผ่านระบบออนไลน์

SME Update
05/03/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 290 คน
Lao ออกในอนุญาตนำเข้า-ส่งออกผ่านระบบออนไลน์
banner
ข้อมูลตามการแจ้งการของกรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว (Lao) เลขที่ 0726/กขอ.บขอ ลงวันที่ 4 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา ถึงผู้อำนวยการบริษัทนำเข้าและส่งออกยานพาหนะ เรื่อง เริ่มการออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ (Lao National Single Window – LNSW) และข้อตกลงว่าด้วยการอนุมัติการใช้ระบบแจ้งภาษีประตูเดียว เลขที่ 0204/กง ลงวันที่ 15 ม.ค. 2562 กรมการนำเข้าและส่งออกแจ้งว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ กรมการนำเข้าและส่งออกจะเริ่มออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ ผ่านเว็บไซต์ www.laonsw.net ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้บริษัทต่างๆ ติดต่อกับกรมภาษีเพื่อขอรหัสเข้าใช้ระบบดังกล่าว โดยในช่วงเริ่มต้นบริษัทยังคงสามารถใช้ใบอนุญาตนำเข้าแบบเก่าจนกว่าจะมีหนังสือแจ้งให้ใช้ระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบ

[caption id="attachment_29489" align="alignnone" width="800"] www.laonsw.net[/caption]

ระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้แทนระบบเอกสารแบบเก่า คาดว่าจะช่วยลดเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนให้สั้นลงและโปร่งใสยิ่งขึ้น โดย นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป.ลาว กล่าวว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเริ่มใช้ระบบดังกล่าวที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 1 (เวียงจันทน์-หนองคาย) เป็นที่แรก ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ออกคำสั่งเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการและให้ระบบใหม่ทำงานได้อย่างราบรื่น

โดยผู้นำเข้าและผู้ส่งออกจะต้องชำระค่าภาษีศุลกากร ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและอื่นๆ สำหรับการนำเข้าและการส่งออกสินค้า รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ให้ชำระผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบการแจ้งภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (ASYCUDA) และระบบชำระเงินผ่านธนาคาร (Smart Tax) ทั้งนี้บริษัทร่วมพัฒนาระบบฯ จะจัดเก็บค่าบริการในอัตรา 120,000 กีบ (ประมาณ 500 บาท) ต่อการแจ้งการนำเข้า – ส่งออกสินค้า 1 ครั้งตามที่กำหนดไว้ การเปิดตัวของระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เลขที่ 02/นย. ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ทั้งนี้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว ได้ออกคำสั่งให้ปรับปรุงกระบวนการและการประสานงานกลไกลต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการปรับปรุงการจัดลำดับความสะดวกการดำเนินธุรกิจของ สปป.ลาว ให้ลดลงเหลือลำดับเลขสองตัว และได้สั่งการให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ 10 ตัวชี้วัดให้ดำเนินการอย่างละเอียดในการปรับปรุงประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และยังแนะนำให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดเก็บภาษีและรายได้ในประเทศเพื่อป้องกันการรั่วไหลของรายได้รัฐ

อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในลาว
Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3476554 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
123855 | 11/06/2019
เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020 SME Update

เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลและอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของสังคมยุคใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคกลายเป็นมนุษย์รักสบาย หรือ เรีย...
44372 | 09/01/2020
banner
banner