ส่งออกอาหาร-เครื่องดื่มไปแคนนาดาต้องมีใบอนุญาต

SME Update
25/03/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 440 คน
ส่งออกอาหาร-เครื่องดื่มไปแคนนาดาต้องมีใบอนุญาต
banner
สินค้าส่งออกที่สำคัญที่ประเทศไทยส่งออกไปแคนนาดา ได้แก่ สินค้าอาหาร ทะเลกระป๋องและแปรรูป อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้าว กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ยางพารา เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ และ แผงวงจรไฟฟ้า มีมูลค่าการค้าต่อปีประมาณ 3.3พันล้านดอลลาร์สหารัฐฯ

ด้วยเหตุนี้ จากรณีประเทศแคนาดาออกประกาศศุลกากรฉบับใหม่โดยหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของแคนาดา (Canadian Food Inspection Agency) หรือ CFIA ได้ออกประกาศศุลกากรที่ 19-01 กำหนดให้การนำเข้าสินค้าอาหาร รวมถึงเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์มีวัตถุประสงค์ในการใช้เชิงพาณิชย์ทั้งหมดไปแคนาดา จะต้องมีใบอนุญาตนำเข้า (Safe Food for Canadian license : SFC license) โดยกำหนดเงื่อนไขการบังคับใช้เอาไว้ 3 ช่วง เพื่อผู้นำเข้าได้ปฏิบัติ และจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จึงเป็นเรื่องที่ผู้ส่งออกไทยต้องติดตามอย่างไกล้ชิด

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme

สินค้าอาหาร

ภายใต้ประกาศดังกล่าว ได้กำหนดการดำเนินการในช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้ในการนำเข้าเนื้อ ปลา ไข่ ผักและผลไม้สด ผักและผลไม้แปรรูป นม เมเปิ้ล และน้ำผึ้ง ที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เชิงพาณิชย์ จะต้องมีใบอนุญาตนำเข้า (SFC licence)

กรณีที่สินค้าดังกล่าวได้ใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ไว้แล้วสามารถใช้เอกสารหลักฐานดังกล่าวในการนำเข้าต่อไปได้จนกว่าจะหมดอายุ และเมื่อหมดอายุแล้วผู้นำเข้าสินค้าเหล่านี้จะต้องมี SFC license ประกอบการนำเข้า ประกอบด้วย

1.ใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการเนื้อสัตว์

2.ใบอนุญาตโปรแกรมการจัดการคุณภาพสำหรับผู้นำเข้าปลา

3.ใบอนุญาตการนำเข้าปลา (Basic)

4.ใบอนุญาตการนำเข้าชีส (Cheese)

5.การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการนม

6.การขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการโรงงานผลิต

7.การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการน้ำผึ้ง

8.การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเมเปิ้ล และ

9.การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูป

ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป กำหนดให้การนำเข้าสินค้าเนื้อ ปลา ไข่ ผักและผลไม้สด ผักและผลไม้แปรรูป นม เมเปิ้ล และน้ำผึ้ง ที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เชิงพาณิชย์ ต้องมี SFC license ประกอบการนำเข้า เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น และช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป กำหนดให้การนำเข้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เชิงพาณิชย์ทั้งหมด ต้องมี SFC license ประกอบการนำเข้า เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น


อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นในการขอ SFC licence จะไม่บังคับใช้กับอาหารบางประเภท ได้แก่

1.อาหารที่ถูกนำเข้ามาซึ่งเป็นสินค้าส่วนตัวของผู้อพยพ

2.อาหารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ การประเมินผล การวิจัย โดยอาหารจะต้องมีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมหรือน้อยกว่าในการขนส่ง

3.อาหารที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการขายเพื่อการบริโภคของมนุษย์ เป็นต้น ทั้งนี้ การนำเข้าอาหารและเครื่องดื่มนั้นยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของ CFIA ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพสัตว์ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎหมายอื่นๆ

ด้วยเหตุนี้ ผู้ผลิตและผู้ส่งออก ต้องศึกษาระเบียบดังกล่าวให้ดี และหารือผู้นำเข้าอย่างใกล้ชิด โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.cbsa-asfc.gc.ca ของกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าของไทย

อ้างอิง : กรมการค้าต่างประเทศ
Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3481857 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
124205 | 11/06/2019
เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020 SME Update

เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลและอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของสังคมยุคใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคกลายเป็นมนุษย์รักสบาย หรือ เรีย...
45611 | 09/01/2020
banner