ฟิลิปปินส์ กับความมุ่งมันเพิ่มมาเก็จแชร์ตลาดฮาลาลโลก

SME Go Inter
03/05/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 63 คน
ฟิลิปปินส์ กับความมุ่งมันเพิ่มมาเก็จแชร์ตลาดฮาลาลโลก
banner
ธุรกิจ อาหารฮาลาล เป็นทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายภูมิภาค ทั้งตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกาและเอเชีย ด้วยเม็ดเงินไหลหมุนเวียนมหาศาลพร้อมกับการคาดการณ์ของจำนวนประชากรมุสลิมที่จะเพิ่มขึ้นถึง 2.8 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2593 หรืออัตราการเติบโตที่ร้อยละ26.4 อัตราการเติบโตแบบนี้ แน่นอนว่าใครๆ ก็ต้องสนใจ แต่ความท้าทายอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้ตอบโจทย์ของโลกของตลาดสินค้าฮาลาลที่กำลังเติบโตอย่างทันท่วงที

ศึกษากฎ ระเบียบ ก่อนเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 

สินค้าฮาลาล ขณะที่บริบทของอาเซียนในตลาดฮาลาล ซึ่งถ้ามองตัวเลขของประเทศที่มีจำนวนประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกนั้นอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเมื่อมองอีกมิติหนึ่งก็พบว่า จากจำนวนประชากรในอาเซียนกว่า 600 ร้อยล้านคนนั้น หนึ่งในสามของประชากรอาเซียนอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ประมาณ 250 ล้านคน เมื่อรวมกับมาเลเซียและบรูไนดารุสซาราม ตลาดภายในอินโดนีเซียมีขนาดใหญ่มาก ทำให้ที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2554 - 2568) โดยได้อนุมัติเงินลงทุนจำนวน 4.7 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยร้อยละ 72 เป็นการลงทุนจากภาคเอกชน หากมองทางด้านความร่วมมือ ทางรัฐบาลจะลดหย่อนภาษีให้ในส่วนวัตถุดิบและเครื่องจักรหากวางแผนที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากอินโดนีเซียสำหรับผู้ประกอบการจากภายนอก แน่นอนเพื่อนบ้านในอาเซียนก็มองตลาดฮาลาลในอินโดนีเซียอย่างตาเป็นมันเช่นกัน หนึ่งในนั้นคือ ฟิลิปปินส์  โดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ตั้งเป้าส่งออกสินค้าฮาลาลของประเทศเพิ่มภายในปีนี้ โดยต้องการให้มีมูลค่าที่ 605 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าฮาลาลของโลกที่มีมูลค่าสูงถึง 3.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ..ที่สำคัญที่ผ่านๆ มาฟิลิปปินส์กำหนดเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางฮาลาลในอาเซียนมาโดยตลอด ทั้งที่ผ่านมารัฐบาลฟิลปปินส์ ต่างออกมาตรการผู้การส่งออกขยายขอบเขตประเภทของผลิตภัณฑ์ฮาลาล รวมทั้งเสริมสร้างกฎหมายท้องถิ่นให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลให้มากขึ้น ทั้งยังได้สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาอำนวยความสะดวกในการวิจัย และพัฒนาเพื่อให้การศึกษาที่เกี่ยวกับฮาลาลสามารถนำมาใช้ในสถาบันการศึกษา เพื่อให้ภาคเอกชนเพิ่มความสนใจในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น รวมทั้งการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลเพิ่มขึ้นในภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในพื้นที่ ซัมบองก้า และเขตปลอดทหารในเขต Mindanao ซึ่งฟิลิปปินส์หวังว่า จะเป็นศูนย์กลางของนักลงทุนระดับโลกด้านฮาลาลในไม่ช้า นาย Anthony Rivera ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดภาคการส่งออก กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา มูลค่าทางการตลาดสินค้าฮาลาลของประเทศอยู่ที่ 560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ครองสัดส่วนการส่งออกสินค้าฮาลาลฟิลิปปินส์ถึงร้อยละ 90 ขณะที่สินค้าอื่น ๆ ประกอบด้วย เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายและทำความสะอาดเสื้อผ้า ซึ่งสินค้าทั้งหมดนี้ถูกส่งออกไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชีย ด้านนาย Abdulgani Macatoman รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์ กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลรายย่อยของฟิลิปปินส์ร่วมมือกับหน่วยงาน เช่น Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) ของมาเลเซีย Gulfood ของดูไบ และ Brunei Halal Showcase (BruHAS) ของบรูไนฯ เป็นต้น ในการแสดงสินค้าไปสู่ตลาดที่สำคัญในต่างประเทศ ซึ่งตลาดสินค้าฮาลาลนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประชากรชาวมุสลิมในโลกที่มีอยู่ประมาณ 2 พันล้านคนเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงผู้คนทั่วไปที่ต้องการซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าด้วย อาหารฮาลาล โดยในตอนนี้ กระทรวงฯ กำลังเตรียมผลักดันให้ตราฮาลาลฟิลิปปินส์ได้รับการยอมรับในมาตรฐานฮาลาลสากลมากขึ้น ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์มีสินค้าที่ได้รับตราฮาลาลแล้วมากกว่าพันรายการ ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2562 ฟิลิปปินส์จะจัดงาน The Philippine Halal Trade and Tourism Expo 2019 ในเมือง Davao ซึ่งนักลงทุนชาวต่างชาติที่สนใจเข้าร่วมงานนี้ต่างต้องการหาหุ้นส่วนทางธุรกิจกับชาวฟิลิปปินส์เพื่อขยายธุรกิจในประเทศ สภาหอการค้าแห่งเมือง Davao กล่าวว่า นักลงทุนชาวต่างชาติจำนวน 10 รายได้แสดงความสนใจตั้งธุรกิจในเมืองแห่งนี้และต้องการร่วมทุนกับคนในพื้นที่ ซึ่งนักลงทุนชาวต่างชาติจำนวน 5 รายในจำนวนดังกล่าวต้องการเปิดร้านขายสินค้าฮาลาลสะดวกซื้อ และที่เหลือต้องการเป็นผู้ผลิตสินค้าฮาลาลป้อนตลาด ภายในงาน Expo จะมีการแสดงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล (Halal laboratory) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของฟิลิปปินส์ด้วย สำหรับผู้ผลิตฮาลาลไทย การเกาะกุมโอกาสในธุรกิจฮาลาลยังเปิดกว้างมาก ไม่รู้จะเริ่มต้นจุดไป ไปงานนี้ที่ฟิลิปปินส์ก็น่าจะดีนะ ไปหาลู่ทาง อ้างอิง : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา

ลงทุนแบบไหนในฟิลิปปินส์ถึงจะประสบความสำเร็จ

สินค้าฮาลาล โอกาสส่งออกสู่ประเทศอินเดีย

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
229233 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
50379 | 12/06/2019
Cross-Border e-Commerce ไปจีนต้องรู้อะไร SME Go Inter

Cross-Border e-Commerce ไปจีนต้องรู้อะไร

ยุคสมัยนี้ เป็นที่รู้กันว่า “นักช็อปปิ้งชาวจีน” จะให้น้ำหนักกับคำว่า “ของแท้” (Genuine Product Guarantee) อยู่เหนือปัจจัยด้านราคาและระยะเวลาขนส่งเวลา...
19253 | 02/07/2019
banner
banner