Agile แนวคิดสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ

SME in Focus
13/11/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1752 คน
Agile แนวคิดสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ
banner

สตาร์ทอัพ รูปแบบการทำธุรกิจสมัยใหม่ที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วในยุคนี้ Steve Blank เจ้าพ่อธุรกิจสตาร์ทอัพ ได้ให้คำนิยามไว้ว่า สตาร์ทอัพเป็นองค์กรธุรกิจที่ค้นหารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถทำซ้ำได้ (Repeatable) และขยายตัวได้ (Rescalable)  

เว็บไซต์ด้านธุรกิจชื่อดังอย่าง Bplans ได้กล่าวว่า ธุรกิจสตาร์ทอัพต้องมีศักยภาพให้การเติบโตเร็ว มีการ แสวงหาเงินลงทุนที่แตกต่างไปจากธุรกิจแบบเดิม โดยไม่อาศัยเงินกู้จากธนาคาร แต่จะมองหาเงินลงทุนจากแนวร่วม ลงทุนหรือผู้ลงทุนที่มีความสนใจแทน อีกทั้งยังต้องมีการเตรียมแผนในการออกจากสถานะสตาร์ทอัพเพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจเต็มตัว ซึ่งแผน Exit นี้จะเป็นตัวดึงดูดให้ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนร่วม 

แม้ว่าจะมีคำนิยามที่หลากหลายเพื่อใช้อธิบายธุรกิจสตาร์ทอัพ แต่สามารถสำเร็จของสตาร์ทอัพส่วนหนึ่ง มาจากการทำงานเป็นทีมด้วยเหตุนี้ ธุรกิจสตาร์ทอัพมักจะปรับโครงสร้างการทำงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ โดยแนวคิดหนึ่งที่นิยมนำมาปรับใช้ในการทำงาน นั่นคือ “Agile

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme แนวคิดการทำงานแบบ Agile เป็นกระบวนการที่จะทำงานได้เร็วขึ้น ลดขั้นตอนและงานด้านเอกสารลง เน้นการสื่อสารกันในทีมเพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เร็วขึ้น ซึ่งจะตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึ้น โดยการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ Agile หัวใจสำคัญ คือ คน การสื่อสารระหว่างกัน และการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมในองค์กรหรือในทีมให้เอื้อต่อการใช้แนวคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. เคารพความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่ว่าความแตกต่างจะเป็นเรื่องเพศ อายุ วัยวุฒิ และทักษะความสามารถ ความหลากหลายของคนในทีมจะทำให้ทำงานที่มีคุณค่าตอบโจทย์คนในวงกว้างได้

2. เชื่อมั่นประสิทธิภาพของคนในทีม คือต้องเชื่อมั่นว่าแต่ละคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ บริหารจัดการงานได้ มีแรงจูงใจที่อยากพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นอยู่เสมอ

3. การสื่อสารที่ชัดเจน โดยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารในทีมเพื่อมองเห็นเป้าหมายตรงกันว่าจะทำงานในทิศทางไหน เข้าใจกระบวนการการทำงานซึ่งกันและกัน ติดปัญหาหรืออยากปรับปรุงจะได้มีการร่วมมือแก้ไขกันได้อย่างรวดเร็ว

4. อย่าโฟกัสเฉพาะปัญหา เรื่องที่ชอบพอใจ หรืออยากจะชื่นชมใครทีมก็สามารถทำได้ เพื่อให้ทีมมีกำลังใจในการทำงาน สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทีมจะเปิดใจเสนอความคิดเห็นหรือแนวคิดใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย แต่อย่างที่หลายท่านทราบ Agile ไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับทุกธุรกิจ แต่ก็เป็นแนวทางที่ดีสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพที่ต้องทำงานเป็นทีม ซึ่ง Agile เป็นแนวคิดในการทำงานที่กระตุ้นให้ทุกคนสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ แม้จะยังไม่แน่ใจในผลลัพธ์ แต่ต้องกล้าเสี่ยงที่จะลองและเรียนรู้จากผลที่เกิดขึ้น พร้อมปรับปรุงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งอาจจะฟังดูดี และกระตุ้นให้สร้างสรรค์นวัตกรรมออกมาได้แต่ก็ไม่การันตีความสำเร็จใดๆ ทุกอย่างอยู่ที่การปรับใช้

Agile ก็คือแนวทาง ผลลัพธ์ต่างหากคือเรื่องจริงAgile Working รูปแบบสำนักงานเข้าสู่ยุคใหม่ 

5 เหตุผลที่ต้องมี Alternative Workplace

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
146672 | 09/06/2020
Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561…
33412 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน…
20413 | 14/06/2019
Agile แนวคิดสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ