Apple-Monkey ขนมเด็กออร์แกนิก คุณภาพเน้น ๆ ราคาจับต้องได้ โฟกัสตลาด Health Conscious

SME in Focus
27/12/2023
รับชมแล้วทั้งหมด 1813 คน
Apple-Monkey ขนมเด็กออร์แกนิก คุณภาพเน้น ๆ ราคาจับต้องได้ โฟกัสตลาด Health Conscious
banner

ธุรกิจเริ่มจาก Pain Point ในชีวิตประจำวัน


แบรนด์ Apple-Monkey สินค้ากลุ่มอาหารเด็กออร์แกนิกที่ต่อยอดจากแนวคิดการพัฒนาจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยจากสารเคมี ให้เหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย ชูจุดเด่นโดยใช้วัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิกปราศจากสารเคมีที่ได้มาตรฐานการรับรองสากล USDA Organic และ ACT-IFOAM โดยเริ่มจากประสบการณ์คุณแม่มือใหม่ ที่ต้องการหาอาหารและขนมสุขภาพที่ปลอดภัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการที่ดี ที่เหมาะสำหรับลูกน้อยแต่ละช่วงวัย ปลอดภัยจากสารกระตุ้นภูมิแพ้คุณอัญชลี เทวอักษร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาหารสุขภาพดี จำกัด เล่าว่า ภายหลังแต่งงานและมีลูก จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาเลี้ยงลูกเอง ตั้งใจว่าอยากดูแลเขาอย่างเต็มที่ก่อนถึงวัยเข้าโรงเรียน ด้วยความเป็นคุณแม่มือใหม่ การเริ่มต้นให้อาหารเสริมสำหรับลูก หรือการเลือกวัตถุดิบมาเตรียมทำเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ตอนนั้นก็เริ่มจากการลองซื้ออาหารเสริมสำเร็จรูปมาให้ลูกทาน โดยไม่รู้ว่าวัตถุดิบที่นำมาเป็นส่วนประกอบนั้นเป็นสาเหตุกระตุ้นให้ลูกเกิดอาการภูมิแพ้ ที่รอบปากและลำตัวมีผื่นขึ้นทั่ว จนต้องพาไปหาหมอหลังจากรับประทานเข้าไป ในตอนนั้น คุณหมอแนะนำให้จดบันทึกตารางอาหารประจำวันของคุณแม่ในช่วงให้นมลูก และอาหารเสริมที่ลูกรับประทาน พร้อมหมั่นสังเกตอาการ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีก


นอกจากคำแนะนำจากคุณหมอ คุณอัญชลียังหาข้อมูลงานวิจัยของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้อาหารเสริมที่ถูกต้องในวัยต่างๆของเด็ก และปัญหาโรคภูมิแพ้ในเด็กที่เกิดจากการรับประทานอาหารเสริมที่ไม่ถูกหลัก มีข้อมูลระบุถึงอาหารกลุ่มเสี่ยงที่เด็กเล็กแต่ละช่วงวัยไม่ควรรับประทาน เช่น ผลไม้รสเปรี้ยว อาหารทะเล นมวัว ถั่ว ไข่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจไปกระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้ จากสถิติที่เกิดขึ้น เรานำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับพัฒนาและปรับสูตรอาหารเสริมสำหรับลูก


จากไอเดียที่เริ่มจากทำอาหารให้ลูกรับประทานด้วยตัวเอง รวมถึงศึกษาข้อมูลด้านโรคภูมิแพ้ต่าง ๆ ที่เป็นงานวิจัยของต่างประเทศ สู่การพัฒนาเป็นธุรกิจอาหารเสริมออร์แกนิกสำหรับเด็ก เพื่อสุขภาพให้เหมาพสำหรับเด็กทุกช่วงวัย ลดความเสี่ยงจากสารกระตุ้นภูมิแพ้


คุณอัญชลี บอกว่า มีแนวคิดต้องการแบ่งปันสิ่งที่ตนเข้าใจให้คุณแม่มือใหม่ ได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ด้วย จึงอยากทำสินค้าอาหารเสริมสำหรับเด็กที่ให้ความสำคัญใน 3 ด้าน 1) วัตถุดิบที่นำมาใช้ต้องเป็นออร์แกนิก ปราศจาคสารเคมี 2) ไม่มีส่วนประกอบจากวัตถุดิบที่กระตุ้นภูมิแพ้ ไม่มี นมวัว ถั่ว ไข่ อาหารทะเล 3) มีประโยชน์ อร่อย ถูกหลักเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย นอกจากนี้ฉลากต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน มีข้อมูลครบถ้วน รวมทั้งมีข้อความเตือนด้วยเรื่องส่วนประกอบในอาหารใดบ้างที่อาจไปกระตุ้นอาการโรคภูมิแพ้ได้
แบ่งปัน เพื่ออาหารเด็กที่ปลอดภัย


จากแนวคิดธุรกิจดังกล่าว นำไปสู่การสรรหาวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบของอาหารเสริมสำหรับเด็กที่เป็นอินทรีย์ (Organic) นำมาพัฒนา ภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์แอปเปิ้ลมังกี้ (Apple Monkey)


หากย้อนไปช่วงริเริ่มในปี 2551 หรือราว 17 ปีก่อน ความรู้เรื่องอาหารที่เป็นออร์แกนิกยังเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับประเทศไทย ตอนนั้น คุณอัญชลี บอกว่า ต้องหาแหล่งปลูกข้าวแบบออร์แกนิกหรือปลอดสารเคมีตามแปลงปลูกต่าง ๆ ในประเทศ ไปพูดคุยกับชาวนา รวมถึงรับซื้อผลผลิตจากชาวนาโดยตรง เพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็ก ต่อมาพัฒนาเป็นอาหารตามช่วงวัย และขนมเด็กที่ดีต่อสุขภาพ และนำเสนอสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)


บริษัท อาหารสุขภาพดี จำกัด มุ่งแก้ Pain Point ในกลุ่มอาหารสำหรับเด็ก เรามีฉลากข้อมูลชัดเจน เพื่อยับยั้ง หรือลดการกระตุ้นที่จะก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ในเด็กได้ โดยนำเสนอเมนูอาหารเสริมสำหรับเด็กที่ปลอดภัย เหมาะสมกับช่วงวัย นับเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคนั้น และพัฒนาสินค้ามาเรื่อยมาตามการเติบโตของลูก เช่น ขนมเด็กที่ดีต่อสุขภาพ


“เราให้ความสำคัญเรื่องอาหารเด็กที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมี Based On Organic มีมาตรฐานสากลรับรอง กล่าวได้ว่านับตั้งแต่ก่อตั้งธุรกิจ เราเป็นรายแรกที่ทำขนมออร์แกนิก 100% ในประเทศไทย”
สร้างคุณค่าแบรนด์

คุณอัญชลี บอกว่า สัดส่วนและองค์ประกอบในอาหาร เป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่มือใหม่ต้องใส่ใจ ตัวอย่างเช่น เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน ไม่ควรกินผลไม้รสเปรี้ยว เพราะมีกรดบางชนิดกระตุ้นอาการภูมิแพ้ และบางครั้งพ่อแม่ไม่ทราบว่าในอาหารมีส่วนผสมเหล่านั้นอยู่


ดังนั้น อาหารที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมี และมีข้อมูลด้านส่วนประกอบของอาหารชัดเจน จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของอาหารสำหรับเด็ก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือกลุ่มพ่อแม่ที่เป็นผู้มีอำนาจซื้อสินค้ากลุ่มนี้ได้ดี


ช่วงแรก ธุรกิจจึงให้ความสำคัญกับส่วนฉลากเพื่อผู้บริโภค ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใส่รายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึเรียนรู้หลักสูตรที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาธุรกิจ โดยมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย อาทิ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตรแปรรูป การป้องกันด้านปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพก่อนกำหนดโดยใช้นวัตกรรมในการผลิต


รวมถึงมีที่ปรึกษาที่เป็นนักวิชาการ และขอทุนทำวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า เนื่องจากธุรกิจมีเป้าหมายจะเจาะตลาดต่างประเทศด้วย โดยปัจจัยสำคัญคือสินค้าอาหารแปรรูป จะต้องมีอายุการเก็บรักษา (shelf life) มากกว่า 1 ปี


การสร้างความแปลกใหม่ ไม่ซ้ำแบบใคร และตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้ เป็นแนวคิดสร้างแบรนด์ โดยนำไอเดียจากการเก็บเกี่ยวข้อมูลสินค้าเด็กจากทั่วโลกมาเปรียบเทียบ จากจุดเริ่มที่แค่คิดค้นเมนูอาหารที่ปลอดภัย และเหมาะสมสำหรับลูก ต่อยอดเป็นสินค้าอาหารเสริมสำหรับเด็ก พัฒนาเป็นแบรนด์ Apple-Monkey วางจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จึงเป็นการทำงานที่ยากมากในช่วงแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ Positioning สินค้าอาหารเด็กที่เป็นออร์แกนิกจะต้องผ่านมาตรฐานสินค้าตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศด้วย


ที่สำคัญยังต้องทำ Feasibility Study เพื่อส่งรายงาน และชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นด้วย เช่น หากจะลงทุนผลิตสินค้าล็อตหนึ่ง มีต้นทุนในด้านใดบ้าง มีงบกระแสเงินสด หรือ Cash flow เพียงพอหรือไม่ คืนทุนอย่างไร เพื่อเสนอแก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิกในครอบครัว (Family Business) อนุมัติ
เชื่อมโยงเกษตรกร สร้างโอกาสตลาดออร์แกนิก


คุณอัญชลี มีมุมมองว่า ความต้องการมาตรฐานออร์แกนิกในปัจจุบัน ลูกค้าจะเป็นผู้บอกเรา เช่น หากเราต้องการส่งสินค้าไปต่างประเทศปลายทางนี้ มาตรฐานสินค้าออร์แกนิกที่ต้องมี คืออะไรบ้าง ที่สำคัญการจะรับซื้อสินค้าที่เป็นวัตถุดิบนำมาผลิตสินค้าได้ ต้องมีมาตรฐานรับรองตามที่ลูกค้ากำหนด ด้วยเหตุนี้ การเข้าไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรโดยตรงเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรเป็นแบบออร์แกนิก และได้ร่วมมือกับหน่ายงานด้านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกในประเทศไทย ที่มีข้อมูลเกษตรกร แปลงปลูก หรือแหล่งซัพพลายเชนวัตถุดิบผ่านมาตรฐาน ทำให้สามารถคัดกรองคุณภาพสินค้าเกษตรตามกฎระเบียบของแต่ละตลาดในต่างประเทศ และตรวจสอบสินค้าย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน


ธุรกิจอาหารเสริมและขนมสำหรับเด็ก นับเป็นรายแรก ๆ ที่โฟกัสตลาดออร์แกนิกในประเทศไทย เริ่มจากชุมชนขนาดเล็ก ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกันอยู่เสมอ และค่อยขยายเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น แม้โดยมาตรฐาน ธุรกิจจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ แต่ในแง่ของปริมาณเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่วางแผนไว้ อาจยังทำไม่ได้ทันที เพราะการเพาะปลูกผลผลิตออร์แกนิก ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า และปัจจุบันวัตถุดิบที่มีมาตรฐานยังน้อยมาก จึงเป็นสิ่งที่เราต้องอธิบายให้ลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าต่างประเทศเข้าใจ เพื่อวางแผนผลิตสินค้าร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำ คือเกษตรกรที่เป็นแปลงปลูกมาตรฐานออร์แกนิก โรงงานผลิต และลูกค้า


สำหรับภาพรวมการเติบโตของตลาดออร์แกนิก ผู้คนส่วนใหญ่ต้องการบริโภคสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ มองว่าในอนาคต หากมีรายได้ที่เพียงพอ ย่อมต้องเลือกบริโภคสินค้าออร์แกนิกมากขึ้น เมื่อตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น เกษตรกรจะปรับตัวไปสู่การผลิตที่มีมาตรฐานออร์แกนิกเพิ่มขึ้นนั่นเอง


สุดท้ายเชื่อว่า กลุ่มผู้บริโภคที่เลือกสินค้าออร์แกนิก รายได้ยังเป็นตัวกำหนด ตลาดนี้จึงค่อย ๆ โตขึ้นตามดีมานด์ และรายได้ของผู้บริโภค แต่จุดที่น่าสนใจคือ เทรนด์การใส่ใจสุขภาพ (Health Conscious) และอาหารปลอดภัย จะเป็นตัวเร่งเทรนด์ออร์แกนิกให้เติบโตเร็วขึ้นมองตลาดเด็กเติบโตเร็ว


ด้วยมุมมองที่เห็นว่าตลาดออร์แกนิกทั้งในประเทศ และต่างประเทศมีทิศทางการเติบโตอย่างน่าสนใจ ดังนั้น จึงมีแนวคิดธุรกิจพัฒนาสินค้าอาหารสุขภาพที่เป็นออร์แกนิกในกลุ่มคนใส่ใจสุขภาพ อาทิ กลุ่มขนมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยปัจจุบันมีสินค้ากลุ่มอาหารเสริมสำหรับเด็กตามช่วงวัย และขนมเด็ก ตั้งแต่อายุ 6 เดือน – 3 ปี ภายใต้แบรนด์ Apple-Monkey 35 รายการ ชูจุดเด่นสินค้าเรื่องการใช้วัตถุดิบออร์แกนิก (Base on Organic) ปราศจาก นมวัว ถั่ว ไข่ และอาหารทะเล ไม่มีวัตถุกันเสีย ไม่เติมสี แต่งกลิ่น (ไม่กระตุ้นภูมิแพ้) โดยตอบสนองพัฒนาการสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม สะอาด ปลิดภัย ได้มาตรฐาน
สำหรับบริษัท อาหารสุขภาพดี จำกัด ดำเนินธุรกิจมากว่า 17 ปี โดย แบรนด์ Apple-Monkey 60 % ผลิตเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศ มีตลาดหลักในเอเชีย และกำลังขยายไปในตะวันออกกลาง ขณะที่ 40 % จำหน่ายในประเทศ จากเดิมสินค้าทำตลาดในประเทศและค่อย ๆ พัฒนามาตรฐานสินค้าเพื่อขยายไปตลาดต่างประเทศ โดยมี Distributor หรือตัวแทนจัดจำหน่ายแต่ละประเทศ เป็นผู้ทำการตลาดและกระจายสินค้าสู่ช่องทางค้าปลีกในพื้นที่


คุณอัญชลี ให้ความรู้ว่า มาตรฐานออร์แกนิก ที่จำเป็นต้องมีในการส่งออกสินค้าในตลาดเอเชีย คือ USDA Organic และมาตรฐาน IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) รวมทั้งหากเป็นประเทศมุสลิมจะต้องผ่านมาตรฐานฮาลาล (Halal) ด้วย เพื่อให้ส่งออกไปยังประเทศเหล่านั้นได้


จุดที่น่าสนใจคือ อัตราการเติบโตของสินค้าอาหารเด็กในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศอาเซียนเติบโตอย่างมาก เนื่องจากพ่อแม่ยุคใหม่ต่างใส่ใจ และให้ความสำคัญกับการดูแลลูก ผู้บริโภคต่างเข้าใจถึงคุณค่าด้านสุขภาพ และความปลอดภัย จึงเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับเด็ก

ขณะเดียวกัน การเติบโตของตลาด ทำให้เกิดผู้เล่นหน้าใหม่ ทั้งผู้ประกอบการในประเทศ และต่างชาติมีจำนวนมากขึ้น สังเกตว่าในร้านค้าโมเดิร์นเทรด ปัจจุบันมีแบรนด์สินค้ากลุ่มอาหารเด็กเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน มีแบรนด์ที่ปักหลักไม่ได้ และค่อย ๆ หายไป ก็มากเช่นกัน

เคล็ดลับในการทำธุรกิจอาหารเด็กให้อยู่รอด ในสมรภูมิที่มีการแข่งขันสูง ทั้งยังเกิดผู้เล่นหน้าใหม่เพิ่มขึ้น เป็นบทพิสูจน์ถึงคุณค่าและความเชื่อมั่นที่ลูกค้าไว้วางใจในแบรนด์แอปเปิ้ล มังกกี้ Apple-Monkey อย่างแท้จริง
คุณอัญชลี สะท้อนมุมมองว่า นอกจากสินค้าที่ดี ยังต้องมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ โดยการนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และการวิจัยมาพัฒนาสินค้า โดยแต่ละปีแบรนด์ Apple-Monkey จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มากกว่า 10 รายการสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาด รวมทั้งมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนสินค้าได้รวดเร็ว ตามความต้องการของลูกค้า สิ่งเหล่านี้ เป็น Key Success Factors ของแบรนด์


อีกประเด็นที่น่าสนใจ คือ Product Life Cycle ในกลุ่ม อาหารและขนมเด็กจะค่อนข้างสั้น เนื่องจากเด็กเบื่ออาหารเร็ว หรือหากไปลองกินอาหารที่มีความหวานมาก ๆ จะไม่ชอบขนมเรา แม้กลุ่มผู้ซื้อขนมจริง ๆ คือ พ่อแม่หรือคนในครอบครัว เป็นขนมที่คนซื้อจะไม่กิน และคนกินก็ไม่ได้ซื้อ จึงต้องให้ความสำคัญกับรสชาติที่หลากหลาย แต่ดีต่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้มากขึ้น เป็นขนมที่ดี ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อเด็ก เราค่อย ๆ พัฒนาสินค้าขนม หรือของว่างให้ตอบโจทย์ไปตามช่วงอายุและพฤติกรรมของเด็กมากขึ้น
“ข้อดีคือเรามีทีมงานพัฒนาสินค้าที่สร้างสรรค์มาก ๆ เรื่องเหล่านี้จึงเป็นงานที่ท้าทาย และสนุกสำหรับพวกเขา”


สำหรับการขยายตลาดในต่างประเทศ ทุก ๆ ปี แบรนด์ Apple-Monkey มีเป้าหมายที่จะขยายอย่างน้อยปีละ 1 ประเทศ ปัจจุบันมองโอกาสในประเทศตะวันออกกลาง รวมถึงการคัดเลือก Distributor ที่เหมาะสมเพื่อกระจายสินค้าไปถึงผู้บริโภค รวมถึงเน้นบริหารจัดการด้านต้นทุน Economies of Scale ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ขายในราคาที่ผู้บริโภคจับต้องได้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

Website: https://apple-monkey.com

Facebook Page: https://www.facebook.com/AppleMonkeySnack

Shopee: https://www.facebook.com/AppleMonkeySnack

Lazada: https://www.facebook.com/AppleMonkeySnack

TikTok: https://www.facebook.com/AppleMonkeySnackBangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เบื้องหลังธุรกิจสีเขียว! TLC ที่ปรึกษารักษ์โลก บริการครบครันแบบ One Stop Service

เบื้องหลังธุรกิจสีเขียว! TLC ที่ปรึกษารักษ์โลก บริการครบครันแบบ One Stop Service

ธุรกิจบริการด้านที่ปรึกษาสีเขียว หรือ Green Consulting Service มีบทบาทสำคัญที่ช่วยผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ดำเนินกิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม…
pin
197 | 11/06/2024
‘ธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์’ บริหารด้วย Business Model คนรุ่นใหม่ คว้าโอกาสจากช่องว่างตลาด เติบโตรับเทรนด์ Pet Humanization

‘ธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์’ บริหารด้วย Business Model คนรุ่นใหม่ คว้าโอกาสจากช่องว่างตลาด เติบโตรับเทรนด์ Pet Humanization

การระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้คนทั่วโลกรวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ต้องเผชิญภาวะชะงักงันจากการล็อกดาวน์ ทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน…
pin
432 | 08/06/2024
‘หงส์ไทยฟู้ดแพคเกจจิ้ง’ ยืนหนึ่งในอุตสาหกรรม Sunrise นำธุรกิจฝ่าด่านด้วย ‘กลยุทธ์ Blue Ocean มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

‘หงส์ไทยฟู้ดแพคเกจจิ้ง’ ยืนหนึ่งในอุตสาหกรรม Sunrise นำธุรกิจฝ่าด่านด้วย ‘กลยุทธ์ Blue Ocean มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

หากพูดถึงเทรนด์ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ พบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตประกอบด้วยการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ…
pin
618 | 06/06/2024
Apple-Monkey ขนมเด็กออร์แกนิก คุณภาพเน้น ๆ ราคาจับต้องได้ โฟกัสตลาด Health Conscious