ไฟป่า ความเสียหายภาคการผลิตของออสเตรเลีย

SME Update
18/01/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 778 คน
ไฟป่า ความเสียหายภาคการผลิตของออสเตรเลีย
banner

เป็นที่ทราบดีว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่ต้องเผชิญกับปัญหาไฟป่าและภัยแล้งในช่วงฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตามปัญหาไฟป่าที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้สร้างความเสียหายและผลกระทบมากที่สุดในประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย จากภาวะไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรวมประมาณ 6.5 ล้านเฮกตาร์(ประมาณ 40,625,000 ไร่)โดยเฉพาะรัฐ New South Wales (NSW) ที่มีความรุนแรงและสร้างความเสียหายค่อนข้างมาก

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ทั้งนี้ รายงานผลความเสียหายในภาพรวมทั้งหมด โดย Insurance Council of Australia (ICA) พบว่า มีจำนวนการเรียกใช้ประกันภัยรวมทั้งสิ้น 5,850 รายการ มีมูลค่า 375 ล้านเหรียญออสเตรเลีย มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า 1,800 หลัง โดยอยู่ในรัฐ NSW มากที่สุดเป็นจำนวน 1,400 หลัง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 25 ราย รวมถึงจำนวนสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าเสียชีวิตมากกว่า 500 ล้านตัว

ด้านรัฐบาลกลางออสเตรเลียมีการดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือและรองรับความเสียหายจากภัยแล้งและภัยธรรมชาติต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2562 รัฐบาลกลางออสเตรเลียได้จัดสรรเงินงบประมาณมีมูลค่า 3.9 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย

อย่างไรก็ตาม ความเสียหายจำนวนมากจากเหตุการณ์ไฟป่าครั้งล่าสุด ซึ่งยังไม่มีความแน่นอนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อใด รัฐบาลกลางออสเตรเลียได้จัดสรรเงินงบประมาณมูลค่า 2 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูความเสียหายจากปัญหาไฟป่าและภัยแล้งแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายรวมถึงเกษตรกรเป็นเวลา 2 ปี พร้อมทั้งอาจเพิ่มเงินทุนช่วยเหลือหากยังไม่เพียงพอ

ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าจากไฟป่าข้างต้น ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลียอย่างมาก ทั้งในภาคการผลิตด้านการเกษตรและปศุสัตว์ รวมถึงภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวออสเตรเลีย ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์จาก Capital Economics คาดว่าผลกระทบจากไฟป่าจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจออสเตรเลียในระยะสั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมออสเตรเลีย (GDP) จะลดลง โดยคาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจออสเตรเลียในช่วงไตรมาสเดือนมีนาคมจะลดลงร้อยละ 0.3 คิดเป็นมูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญออสเตรเลียของ GDP อีกทั้งค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงร้อยละ 1.7 อยู่ที่ 106 (ลดลงต่ำสุดในรอบ 4 ปี) และมีแนวโน้มสูงที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะตัดลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงที่ระดับต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์2563

นอกจากนี้ ผลกระทบดังกล่าวยังทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในรัฐ NSW และรัฐ VIC ลดลงร้อยละ 10 ซึ่งจะทำให้ออสเตรเลียสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 250 ล้านเหรียญออสเตรเลียต่อเดือน


ขณะที่โอกาสในการส่งออกสินค้าจากไทย โดยพื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์ในรัฐ NSW และรัฐ QLD ได้รับความเสียหายอย่างมากจากปัญหาไฟป่า ทำให้กำลังการผลิตสินค้าของออสเตรเลียลดลงและราคาสินค้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอาหารแปรรูปไทย เพื่อเข้ามาทดแทนสินค้าเดิมในตลาดที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งในปี 2561 ออสเตรเลียนำเข้าสินค้าจากไทยเป็นอันดับที่ 5 โดยมีมูลค่า 11.15 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.9 ของการนำเข้าสินค้าออสเตรเลียทั้งหมด และในช่วง 10 เดือนแรกปี 2562 การนำเข้าสินค้าจากไทยมีมูลค่า 8.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นเป็นไปได้สูงว่าปีนี้การส่งออกไปออสเตรเลียของสินค้าไทยจะเพิ่มสูงขึ้น 


รักษ์โลก! Biodegradable บรรจุภัณฑ์จากต้นกล้วย

สร้างยอดขายร้านค้าปลีกด้วยสินค้า ECO


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3488297 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125088 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
116640 | 12/04/2020
ไฟป่า ความเสียหายภาคการผลิตของออสเตรเลีย